247    12    1  

Sage betong selv!

 6     0
Hei, holder på å lage inngangsparti til kjeller og må sage dør og vindu, er det lov at jeg gjør det selv? Det jeg har forstått av vedtaket jeg fikk fra kommunen er at det må være folk med kompetanse som må utføre jobben. Kan jeg utføre jobben selv? Eller må det være arbeider med kompetanse?Sage betong selv! - 59CB481E-D6AE-4DA7-A4EF-155C57F6604B.jpeg - Salihh


HSt
   #1
 23 929     Lillestrøm kommune     0
Hvis det ikke er noe problem med bæring så gjør du det selv. Som selvbygger gjør en også arbeider som ellers er ansvarsbelagt, det er helt ok å ve noen om råd / veiledning. De du spør får ikke noe ansvar
HSt
   #3
 23 929     Lillestrøm kommune     0
Har Du fått selvbygger så er det greit, men det skulle kanskje stått i søknaden at det var endring i bæring. Fra teksten virker det som det bare er antatt at det endrer fasaden.
  (trådstarter)
   #4
 6     0
Kunne jeg sende deg hele vedtaket privat? Sånn at du kunne sjekke det for meg er du snill?
TDJ
   #5
 1 144     Nye Asker kommune     0
Sakset fra departemental tolkning av selvbyggerbestemmelsen (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-8---departementets-tolkingsuttalelse-om-personlig-ansvarsrett-som-selvbygger-jf.-pbl.--23-8-andre-ledd-og-sak--6-8-og-12-1/id2544517/);

Det følger av SAK10 § 6-8 første ledd (selvbyggerbestemmelsen) :

"Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven."


Kommunen har vedtatt at TS kan utføre arbeidet som selvbygger. Kommunen forutsetter med et slikt vedtak at alle relevante forordninger i plan og bygningsloven og forskrifter i TEK blir etterfulgt av selvbygger, her TS. Det er selvbygger's fulle ansvar at alt arbeid blir utført iht lover og forskrifter. Dersom selvbygger ikke selv har nødvendig kunnskap eller tillatelse til å utføre arbeid er det selvbygger's ansvar å leie inn relevant kompetanse. Ved senere søknad til kommunen om ferdigattest skal arbeid / utførelser dokumenteres. Godt eksempel er bruk av elektriker; det er selvbygger's fulle ansvar å vite at elektriske anlegg MÅ/SKAL utføres av sertifisert bedrift. TS har "sannsynliggjort" overfor kommunen at dette vil bli gjort i dette prosjektet.

Kort sagt; dersom TS ikke VET hvordan et konkret arbeid skal utføres på riktig måte så er det TS sitt ansvar å leie inn relevante fagfolk til dette. De mest relevante områdene er byggstruktur (styrke), VA, El og våtrom. Det er ikke slik at godkjenning som selvbygger gir en godkjennelse til å lage løsninger etter eget hjerte.. Smile. Vanligvis gis selvbygger-godkjenning i prosjekter som er særdeles godt og solid dokumentert i søknads-prosessen og på den måten "sannsynliggjør"  at arbeid blir utført iht lover og forskrifter.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 6     0
Mhmm, altså kan jeg da gjøre det selv? Jeg har ikke fagbrev til å sage betong men har erfaring til det. Skal det være nok da? Smile
   #7
 2 544     Vestlandet     0
Ja, det kan du gjera sjølv. Sjølve arbeidet "å saga i betong" stiller ingen spesielle krav. Endrar det bærekonstruksjonen, er det vel søknadspliktig?

Eg har sjølv saga ut til eit vindauge og to dører i grunnmuren. Då dette ikkje endra bæringa av huset (utviding nedover), har eg ikkje søkt eller tatt andre forbehold.
Signatur

   #9
 2 544     Vestlandet     0
Godkjent av kven? Eg har ikkje søkt om noko. Eg fekk tommelen opp av kona og naboen når eg var ferdig, viss det teller som godkjent Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 6     0
Greia er at jeg fikk godkjent for å lage kjelleren til hybel, men er bare redd for at kommunen skal lage problemer etterpå hvis jeg gjør saging selv.