54    1    0  

Søknad og tegning av veranda - hva burde det koste?

 4     0
Vi ønsker å bygge en veranda ut fra en 2. etg., med trapp ned til hagen. Enebolig. Har fått et pristilbud fra tømrer som jeg er fornøyd med, men så må det tegnes og søkes. I den forbindelse er det et firma som har gitt tilbud på i overkant av 33.000kr, fordelt omtrent 50/50 på selve søknaden/tegningen. Steiler litt på prisen, det er jo ikke snakk om mer en 10m2 veranda+trapp, men er det kanskje såpass en må regne med?

TSt
   #1
 14,319     0
Har en noe grunnlag fra før eller må en lage hele hustegninger før en starter ?

Jeg har gjort enklere arbeid på hus men som har krevd søknad og her har jeg benyttet scann og klipp og lim i dataverktøy og fått mere enn bra nok resultat. Vinduer bygget igjen ved å kopier veggfelt etc. Jeg har lagt til nødutganger og spiraltrapp, dette var ikke bolighus derfor litt spesielle elementer men samme stil. Legger en endinger som eget lag "oppå" det gamle så er det enkelt å justere det nye til en blir fornøyd.