55    0    0  

Tak...dimensjoner på pilarer og toppsvill

 40     0
Jeg skal bygge tak over et inngangsparti med:
-bredde 290 cm
-lengde 300 cm
-cc 60 cm mellom takstolene
-takvinkel 28 grader
-utstikk 40 cm med overgurtene ut
-takstolene tåler last på maks 7000 N/m2


Pilarer: dobbel 2 tom 6
Toppsvill: enkel 2 tom 8


Høres dimensjonene ok ut med en avstand mellom pilarene på 1,5 mtr ? 

Vil pilarer og toppsvill her tåle maks belastning på 7000 N/m2 ?

Noen tips ev endringer ift mine valg her ?