142    4    2  

Takløft / påbygg - begrensninger i kommuneplan

 7     0
Hei!

Vi bor i Asker i en enebolig (med saltak) på én etasje. Det begynner å bli litt trangt, og vi vurderer å løfte taket (bygge på en etasje). Vi har ingen særlige kunnskaper om dette, utover at vi forstår at dette er et prosjekt som som krever søknad og at det er krav om ansvarlig prosjekterende, utførende, osv. 

Vi ønsker å unngå å søke om dispensasjon. Kommuneplanen sier at maksimal gesimshøyde er 5,5 meter. Er dette i praksis nær et forbud for hele Asker mot hus med to etasjer? Gitt at én etasje er 2,4 meter, blir høyden med to etasjer 4,8 meter. Deretter er det naturligvis etasjeskiller (si 0,4 meter?) samt grunnmur (omtrent 0,4 meter), som gir en gesimshøyde på 5,6 meter. 

Jeg antar at en løsning kan være at 2. etasje bygges med delvis skråtak, si at veggen går 1,5 meter opp fra gulvet og at det deretter skråner? Eller? 

Første gang jeg poster her, så jeg er spent på om det er noen respons fra kyndige folk å hente! :) TSt
   #1
 12 784     1
Enig at gesimshøyde på 5.5 m vil utelukke 2 fulle etasjer med makent tak oppå.  Er det noen med flatt tak i nørheten ? er dette aktuelt ?  Ellers må en ha dispensasjon eller skråtak i deler av 2 etg. 
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Takk for svar! Ja, jeg antar at det kan være aktuelt, og kommuneplanen åpner for noe annet enn saltak, men det vil innebære et stilbrudd med de andre husene i området, og det er egentlig noe vi ikke ønsker.

Jeg tror løsningen da må bli å heve taket så langt det er mulig opp til gesimshøyde 5,5 meter, noe som vil innebære at veggen i 2. etasje gjerne blir rundt 1,5 meter og med skråtak derfra. Jeg synes det er litt rart at det skal være et generelt forbud mot to etasjers eneboliger i en hel kommune, men politikerne vet vel best.
TSt
   #3
 12 784     0
Det gir mindre nabo konflikter slik og en kan ha full kjeller under hvis en vil.
  (trådstarter)
   #4
 7     1
Ja, men jeg tror dette er gjennomførtbart selv med skråtak. Det gir ifølge entreprenøren et målbart areal på 100 m2, noe som bør være plenty for oss i årene som kommer.

Kjeller har vi vurdert, men huset står på ganske hardt fjell, så det er en langt dyrere prosess enn å bygge oppover.