103    1    0  

Tilbygg <8m avstand til nabobolig

 14     Oslo     0
Hei

Vi jobber med å få samtykke fra nabo til å bygge et tilbygg med soverom 6m fra nabobolig (standard krav er 8m). Se situasjonsplan:
Tilbygg <8m avstand til nabobolig -  - Magister

Nabo er ikke fremmed for dette, men ønsker å være sikker på at tiltaket ikke medfører noen begrensninger for henne dersom hun i framtiden skulle ønske å bygge på sitt hus. Jeg kan ikke se at dette er tilfelle, men er det noen andre som har erfaringer/kunnskap med lignende problemstilling? Dette er i Asker kommune.

   #1
 3 737     Asker     0
Du må signere erklæring om at du tar brannsikringen. I praksis betyr vel det i mange tilfeller utvendig gips bak kledning et sted eller ikke-brennbart materialvalg. Mulig det også har en konsekvens for vinduene på den veggen. Men litt usikker der. Avhenger av hvor lang avstanden blir. Om du må sikre som bygget 4m fra grensen.
Signatur