109    2    0  

Vil innbygging av balkong øke tomtens u-verdi?

 11     0
Hei,

Ifm. renovering av bolig vil vi bygge inn deler av balkongen slik at den blir en del av stua. Huset har i dag en overbygd balkong/veranda på hele den ene enen av huset (yttervegg er trukket litt inn på den ene siden, slik at saltaket på huset utgjør taket til balkongen). Tiltaket vil øke husets BRA og fasade, så det er klart søknadspliktig. Men vil det ha innvirkning på utnyttelsesgraden? "Fotavtrykket" på tomta blir vel det samme? 

Merk at det gjelder en eldre reguleringsplanen i området, hvor utnyttelsesgrad er angitt ved u-verdi. Maks tillatt u-verdi er 0,15.

Andre opplysninger:
- Balkongens dybde/gesims over balkongen er 1,75 meter
- Balkongen er 2-3 meter over bakken

Noen som vet?

Ebe
   #1
 4 108     Vestlandet     0
U-grad mener jeg er beregnet ut i fra bruksareal, ikke bebygd areal. Så det vil øke utnyttelsesgraden.

Se beilederen Grad av Utbyttingg for detaljer Smile
Signatur