42    0    0  

Bygge nytt tak på gammelt tilbygg

 21     Tromsø     0
Jeg har et eldre tilbygg som skal bygges ut og etterisoleres, samtidig skal jeg også rafte om hele tilbygget, fra skråtak til saltak. Tilbygget er i dag på 2,20x5,20, og jeg ønsker å utvide dette til 4,50x5,20. Jeg ser for meg taksperrer hvilende på en mønsås og raftebjelker forankret i hovedhuset. Siden jeg uansett skal banke opp 10cm isolasjon utenpå eksisterende konstruksjon tenker jeg at den nye takkonstruksjonen kan forankres i de nye stavene som legges utenpå eksisterende bygg. 

Ulempen jeg ser umiddelbart er jo at den mens den gamle konstruksjonen ligger stødig nedpå ringmur, vil de nye stavene som skal «bære taket» på en måte «henge løst» utenpå den gamle veggkonstruksjonen bare med skruer. Jeg ser for meg to måter dette kan løses på. 

1. Hva med å lage en kraftig bunnsylle bestående av 2x 2"6 som skrus inn i eksisterende konstruksjon med franske treskruer, for å ha et solid fundament til stavkonstruksjonen som taket skal hvile på. Disse vil i den andre enden ligge nedpå sålen som støpes i forlengelsen av tilbygget. 

2. Bør jeg heller støpe en 10cm «støttemur» inntil den gamle muren, som bunnsylla i den nye konstruksjonen kan ligge på, eller vil dette bare forsinke problemene? Jeg ser for meg at det er vanskelig å få nok vedheft mellom den nye betongen og den gamle fra 1952. 

Jeg tenker selv at alt.1 er enklest. Uansett vil jo takkonstruksjonen også forankres i hovedhuset i den ene enden og i et helt nytt bygg fundamentert på såle i motsatt ende. 
Bygge nytt tak på gammelt tilbygg - 83B0655D-41D1-4937-96BD-CC3BBF4343BF.jpeg - AW-100