TDJ
   #11
 1 617     Asker      1
TS sier at Leca-veggen "ganske sikkert" er bærende.
Betyr at bjelkelaget i "kjellertaket" ligger 90 grader på denne.
For å kunne dimensjonere en bjelke til fullgod erstatning for Leca-veggen kreves innsyn husets øvrige oppbygging, bærende vegger, tak-konstruksjon, kommunale krav til snøvekt osv

7,2 meter i denne sammenhengen er veldig langt.... ville i utgangspunktet tro at en sammenhengende bjelke er umulig i praksis. Med understøttelse og lysåpninger på 2 x 3,6 m begynner man muligens å få til noe i praksis. Fikk nettopp vurdert limtre-drager til erstatning av bærevegg i mitt hus; 140 x 305 mm på 4m lengde, 140 x 270 på 3,2 m. Kun som en indikasjon, er helt avhengig av konstruksjon.

Signatur

  (trådstarter)
   #12
 1 679     0
Strengt tatt så aner jeg ikke om den veggen har noen bærende effekt.

Når en ser på de gamle tegningene hvor etasjene er satt side om side så er jo garantert den merket med gult bærende. I kjelleren er den mur hele veien, og i etasjen over går det en vegg her, samt det ligger en ståldrager der en "strekete"linjen går. Denne har forbindelse med pipen også om jeg ikke tar helt feil, og overlapper også med en vegg som går under stålbjelken.

Veggen jeg ønsker å rive har ingen vegger over seg i samme retning, så det er ingen bæring her for etasjen over annet enn yttervegger og stålbjelken.

Legger med en tegning med litt mål. Var avstand mellom vegg merket i gult og ytterveggen som gjorde at jeg lurte på om den lecamuren også var bærende.

Erstatte bærende konstruksjon ? - FoxitReader_brsrcsH59G.png - ProphetSe7enErstatte bærende konstruksjon ? - FoxitReader_W9T2sNXp6A.png - ProphetSe7en
TDJ
   #13
 1 617     Asker      0
Forstår ikke helt problemstillingen; hvorfor inn med 7 m drager dersom veggen ikke er bærende..?!
Da er det vel bare å rive den ?!
Etter det som sies så ligger bjelkelaget i kjellertaket 90 grader på Leca-veggen.
Det antyder at veggen KAN bære noe vekt fra bjelkelaget over.
Bildene av veggen tyder også på at den som satte opp dette kanskje har etterstrevd at veggen understøtter bjelkelaget ..?!
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 1 679     0
Jeg spør jo her fordi jeg ikke vet. Jeg antok at den veggen var bærende, men etter å ha sett på tegningene så er jeg ikke sikker lenger. Siden min kunnskap på området ikke er god nok håpet jeg på mer kvalifisert gjetning her inne angående den veggen samt muligheter for å rive den. Eventuelt fremgangsmåte for å faktisk finne ut om veggen er bærende eller ikke.

Jeg vil nok få inn noen til å se på det, men det har vist seg flere ganger at innspill jeg får herfra fra enkelte er gull verdt å ha med seg når jeg har noen her på befaring. Flere ganger har jeg blitt forklart av de på befaring hvordan de vil løse ting, og når jeg da nevner ting jeg har fått innspill på herfra så blir det rimelig raskt endringer på hvordan de ønsker utføre ting.
   #15
 4 052     Akershus     0
Du har med stor sannsynlighet bjelkelag som er skjøtt på veggen du har merket med gult. Perpendikulære begger er dermed ikke bærende.


.Thag
Signatur
TDJ
   #16
 1 617     Asker      0
Er helt enig i det du skriver, ikke min mening å være kritisk til innlegg SmileSmile.

Men hadde vært greit med å få følgende bekreftet for bedre å forstå
  • Bjelkelaget i kjellertak ligger retning "nord-syd" på tegningene

  • Når, hvordan og av hvem er denne Leca-veggen mot blinkjeller satt opp ?!
    (Den ser nesten ut til å være bygget etter at resten av huset ble bygget ?)


Signatur
TDJ
   #17
 1 617     Asker      0
Du har med stor sannsynlighet bjelkelag som er skjøtt på veggen du har merket med gult. Perpendikulære begger er dermed ikke bærende.


.Thag

Men Leca-veggen er ikke perpendikulær til den "gule" bjelken..., den er i parallell og er dermed potensielt bærende.
Man kan fundere på hvorfor den er satt opp; fordi man ikke tok seg arbeidet med å grave ut full kjeller nå huset ble bygget... eller andre årsaker ?

Men, med antagelsen om at ingen av de øvrige veggene "syd" for den gule bjelken er bærende, er jo spennet det samme både "nord" og "syd" for den gule bjelken, ca 4 m. En skulle derfor anta at Leca-veggen ikke trenger å erstattes av en drager. 

Men TS kan kanskje opplyse noe om hva som er historien bak blindkjelleren; hvorfor er den der ...?
Arealbegrensning iht husbank-reglene på 60- og 70-tallet ?!

Min strategi i utgangspunktet ville vært å anta at Leca-veggen spiller liten eller ingen rolle for understøttelse av bjelkelaget over såfremt disse bjelkene er hele fra (minst) den gule bjelken og helt ut til ringmuren utenfor blindkjeller. Fritt spenn her ville da bli. Jeg ville uansett (seler & belte...) ha erstattet veggen med et par relativt lavt byggende bjelker på 2 x 3,6 (dvs 7,2 m) med understøttelse i skjøtepunkt i senter og ute ved kjellervegg. 140 x 225 drager med lysåpning  på ca 3 - 3,5 m burde kunne bære nesten "hele huset".... ?!

Og dette er vel identisk med TS sine tanker i starten av denne tråden AngelCool
Siste redigering: 11. juni 2020 08:18:34 av TDJ
Signatur

   #18
 4 052     Akershus     0
Men at den er av leca er ikke ensbetydende med at den bærer. Der jeg bodde før var alle veggene i kjeller leca, men bare en innvendig vegg var bærende. Mye det samme som hos TS.

Noe annet som senemterer oppfatningen er det faktum at den veggen du sikter til ikke er gjennomgående på samme måte som den merket i gult.


.Thag
Signatur
TSt
   #19
 8 346     0
En ser jo tydelig av bildet at bjelkene krysser over veggen. Det finnes ingen trebjelker i normalt virke som er 7,2 m lange. Dvs bjelker må være skjøtt på noe vis. Det er jo stiplet noe tvers over stue delen også som må bety noe. Stålbjelker på tvers trengs ikke å synes siden trebjelker kan være lagt inn på steget på hver side av en H bjelke. (H-en ligger)
TDJ
   #20
 1 617     Asker      0
Jeg er (helt) sikkert på bærtur her..., men er ikke dette rimelig "enkelt" (iht tegningene over).. ?:-S.
Er en grei 2-manns-bolig med ca 8 m langt bjelkelag liggende i retning "nord-syd". Total bredde er 7,2 m, er antagelig da 12 stk 8 m bjelker med CC 60....

Så midt i spennet av disse 8 m finnes det en 7,2 m ståldrager på "tvers" som bærer disse 8 m lange langsgående bjelkene.
That's it (?!?!).

Eller har jeg sporet fullstendig av ... ?!? Shocked
Signatur