#13
 1     0
Q=UxAxDeltaT. Der Q=varmetap, A=Areal og Delta T er temperaturdifferansen.
U= Varmeledningsevnen til materialet. Dets mindre varmeledningsevne, dets bedre isolasjonsevne.