48    0    0  

Gevinst loftsisolering ved ujevn fylling og litt av hvert

 55     0
Hei, har spørsmål om hva folk tenker er godt nok med tanke på isolering. Dere får unnskylde at jeg ikke har peiling på terminologien på dette her når jeg forsøker å forklare.

Har et 3 etasjers hus fra 70-tallet, øverste etasje er et loft, som er delvis varmt, delvis kaldt.

nordsiden av loftet er det laget små vegger på sidene(altså mot øst og vest), på baksiden av veggene kan man krype litt for å komme helt ut til takutstikket på siden. Bak disse veggene er det altså kaldt, med eksponert bjelkelag i både taket og "gulvet" mot 2.etasje. I denne enden er det altså et varmt loftsrom i midten, med deler av loftet som kalde sidevegger hvor man kan krype for å fikse ting osv.

  •  På kaldsiden lå det glava i bjelkelaget ned mot 2.etasje, uten vindsperre. Bjelkelaget var heller ikke helt fylt opp de 20 cm-ene som man har plass til, det lå generelt bølgete og variabelt. Jeg har nå byttet ut glavaen i dette kaldloftet på østsiden, med rockwool 20cm, og lagt vindsperre over dette. Sørger for åpning for lufting opp mot taket fra takutstikket osv, så det har jeg kontroll på. Skal gjøre det samme på vestsiden. Dette betyr at både øst og vest får en godt isolert og vindtett beskyttelse av isolasjonen i bjelkelaget, ca 2 meter innover på hver side på dette kaldloftet.
Første spørsmål: Var det vanlig å ikke vindtette over glavaen som lå eksponert på kaldloftet som dette? Det er ganske tydelig (ved å kjenne fra 2.etasje i taket når det blåser) at jeg har vesentlig bedre effekt av å ha lagt en tett duk over bjelkelaget. Er usikker på om rockwollen  egentlig utretter så mye mer enn glavaen, ettersom vindtettingen virker å være det store her.


Ettersom jeg ikke kommer til bjelkelaget i "gulvet" ned mot 2.etasje, er midtseksjonen av loftet (altså gulvet på den varme delen av loftet) fortsatt isolert med den gamle glavaen (2 meter på hver side, i kaldloftet, er da vindtett rockwool, i miden av loftet er da altså ca 3-4 meter med glava). For å komme til her må jeg rive gulvet på det varme loftet.


Andre spørsmål: Ettersom hver side av dette gulvet med bjelkelaget nå er tettet for vindinntrengning, vil det kunne anses å være noen reell gevinst å rive opp gulvet på den varme siden kun for å bytte ut den gamle glavaen med 20 cm rockwool? Vil ikke vindtettingen jeg utfører på sidene i essens føre til tilnærmet samme effekt selv om det ligger bølgete glava litt variabelt i bjelkelaget i midten her? Jeg tror ikke det vil være altfor stor jobb for meg å rive gulvet, men merker jeg er litt tvilsom til gevinsten.

---------------------------------

Sørsiden av loftet har ikke kalde sider, her er gulvet og taket lagt helt ut til kantene i øst og vest, slik at det ikke er noe å krype bak i sidene. Planen min her er å rive opp helt ytterst i kantene, både tak og gulv, for å kommet til slik at jeg kan vindtette bjelkelaget ytterst, på samme måte som jeg har gjort på nordsiden.


Tredje spørsmål: egentlig det samme spørsmålet som nr 2, vil jeg få stor nok effekt med å bare vindtette 1-2 meter helt ytterst i kantene, at det ikke er noen vits å rive hele gulvet opp for å bytte ut all glava i bjelkelaget ned mot stuen i 2.etasje? Jeg antar glavaen også her ligger variabelt.