413    20    0  

Godkjenning av lite oppholdsrom på loft

 8     0
Hei,

Jeg har et rom på loftet som for flere tiår siden ble godkjent som bod, og ikke oppholdsrom. Jeg kunne tenkt meg å søke om dette til oppholdsrom, eventuelt ved å gjøre rommet noe større, men jeg blir ikke helt klok på reglene.

www.byggstart.no sier:
"Minste tillatte takhøyde er 2 meter. Med skråtak er det imidlertid litt annerledes. På sitt høyeste må taket fortsatt være 2 meter, ellers må det være minimum 1,9 meter fri høyde fra gulv i minst 60 cm bredde."

Sånn rommet er nå, er takhøyden 200 cm på det meste.
Rommet er 290cm bredt, og 240 cm langt.
60 cm inn i rommet er takhøyden godt under 1,9 meter.

Jeg kan gjøre rommet litt bredere – ca 30 cm. Jeg kan også, selv om formen på rommet vil bli litt merkelig, utvide rommet med 140cmx120cm. Da vil takhøyden starte på 248cm.

Vil dette i så fall være innenfor "minimum 1,9 meter fri høyde fra gulvet i minst 60 cm bredde"?
I et forsøk på å visualisere dette, har jeg laget en tegning i paint (det grå er bare for å vise hvilken vei taket heller). Rommet har forøvrig et takvindu som er mer enn stort nok som rømningsvei. Godkjenning av lite oppholdsrom på loft - Loft1.png - Jumpers

TSt
   #1
 14,660     0
Mange steder blir rømningingsvei over gesims ikke godkjent. Hvilken type hus er dette ? Er det frittstående med kun seksjon så kan det hende men er det i et større loft så er det verre siden en bryter branncelle opp til loftet.
  (trådstarter)
   #2
 8     0
Mange steder blir rømningingsvei over gesims ikke godkjent. Hvilken type hus er dette ? Er det frittstående med kun seksjon så kan det hende men er det i et større loft så er det verre siden en bryter branncelle opp til loftet.


Det er utbygd loft i bygård. Tilsvarende rømningsvei i andre rom er godkjent. Så vidt jeg kan se, er det derfor bare dette med størrelsen jeg er usikker på.

Direktoratet for byggkvalitet sier omtrent det samme som byggstart, skrevet på en litt annen måte:

"Loft og andre rom med skråtak må være minst to meter på sitt høyeste. Deler av rommet kan ha lavere romhøyde dersom det ikke påvirker hva du skal bruke rommet til. Som et minimum må du uansett alltid ha minst 190 cm fri høyde fra gulv til tak i minst 60 cm bredde."

Slik jeg ser det, vil jo en det av rommet (120 cm) ha mer enn 190 cm fri høyde fra gulv til tak. Det vil være naturlig å ha en seng i den lave enden av taket, og sånn sett kan man argumentere for at romhøyden ikke påvirker det man skal bruke rommet til. Gulvarealet vil bli drøyt 8,5m2.

Men jeg er fortsatt usikker på om jeg feiltolker hele regelen. dette bildet viser målbart areal etter denne regelen, og det målbare arealet (ikke at det er det viktigste for min del) vil jo i hvert fall ikke bli spesielt stort.
HSt
   #3
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Er adkomsten til loftet virkelig brann prosjektert ?
  (trådstarter)
   #4
 8     0
Er adkomsten til loftet virkelig brann prosjektert ?

Ja.

Det ble kanskje uklart med "rom på loftet" som jeg skrev først – tenkte det var mest relevant for sammenhengen. Men det er altså en godkjent leilighet på et loft, som ble utbygget på 1990-tallet.

Hvor et av rommene (det nevnte rommet) ikke er søkt om som oppholdsrom, men som bod. Og det er dette rommet jeg gjerne vil omsøke til oppholdsrom – hvis det da lar seg gjøre.
HSt
   #5
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Det er adkomsten opp på øvre plan den med lav høyde jeg lurer på om er branngodkjent

Det er forskjell på beboelsesareal og annet
  (trådstarter)
   #6
 8     0
Det er adkomsten opp på øvre plan den med lav høyde jeg lurer på om er branngodkjent

Det er forskjell på beboelsesareal og annet


Adkomsten opp er via en B30 dør. Det er både kjøkken og andre rom i leiligheten/loftet – takhøyden er vel opp mot 4 meter på det meste. Med andre ord, det er en godkjent leilighet med et rom som ikke er søkt om som oppholdsrom, innenfor leilighetens areal.

På sikt har jeg vurdert å leie ut, og da vil det gjøre en stor forskjell om man får et oppholdsrom til eller ikke.
HSt
   #7
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Ok forsto ikke i starten at det er godkjente beboelsesrom i samme plan som det grå volumet på tegningen

Uten at rommet åpnes opp mot areal med større høyde er jeg i tvil om det godkjennes. Regelen du viser til er f.eks soverom i 2.etg der f.eks 1m bredde er godkjent høyde

  (trådstarter)
   #8
 8     0
Ok forsto ikke i starten at det er godkjente beboelsesrom i samme plan som det grå volumet på tegningen

Uten at rommet åpnes opp mot areal med større høyde er jeg i tvil om det godkjennes. Regelen du viser til er f.eks soverom i 2.etg der f.eks 1m bredde er godkjent høyde


Jeg ser at jeg ikke har gjort dette så enkelt med tegningen, men kom ikke på noe bedre der og da. Beklager det.

Jeg har tegnet dette som en plantegning.

Det grå volumet er som en "vegg", for å vise skråtaket. Altså, venstre side av plantegningen har lavere tak enn høyre side.

Jeg har tegnet inn i grønt hvordan rommet kan utvides. De ekstra 140 cm vil ha takhøyde fra 200cm til ca. 240cm.

Godkjenning av lite oppholdsrom på loft - godkjent.png - Jumpers

Etter hva jeg kan se, vil da det blå området være å regne som målbart oppholdsrom når det kommer til kvadratmeter.

Hvis vi går tilbake til

"Loft og andre rom med skråtak må være minst to meter på sitt høyeste. Deler av rommet kan ha lavere romhøyde dersom det ikke påvirker hva du skal bruke rommet til. Som et minimum må du uansett alltid ha minst 190 cm fri høyde fra gulv til tak i minst 60 cm bredde."

Rommet er minst 200 cm på sitt høyeste.
Deler av rommet har lavere romhøyde (uten at det påvirker)
Det er minst 190 cm fri høyde fra gulv til tak i minst 60 cm bredde – men ikke over hele rommet.

Må det være over hele rommet? Satt på spissen, så hadde det jo gått greit om de siste 10 cm av rommet ikke hadde hatt denne høyden. Så hvor går grensen? Hvordan skal man tolke dette?
TSt
   #9
 14,660     0
Det står jo at 60cm må ha denne høyden. Men når en har denne diskusjonen så kan det jo ikke være godkjent som rom for beboelse fra før og da må alt brann prosjekteres. Tilgang til et loft som det er uten godkjenning er ikke det samme som tilgang til et beboelsesrom.
  (trådstarter)
   #10
 8     0
Det står jo at 60cm må ha denne høyden. Men når en har denne diskusjonen så kan det jo ikke være godkjent som rom for beboelse fra før og da må alt brann prosjekteres. Tilgang til et loft som det er uten godkjenning er ikke det samme som tilgang til et beboelsesrom.


DIBK sier:
"Fra 1. januar 2016 ble det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom. Dette betyr at flere boder med små grep kan gjøres om til oppholdsrom. Forutsetningen er at rommene er inne i boligen og at boligen er fra før 1. juli 2011."

Loftet er beboelsesrom. Det er bare dette ene rommet på loftet som ikke er det.

Det aktuelle rommet er den turkise firkanten. Siden bodarealet er innenfor boligen er ikke brannprosjekteringen noe problem i seg selv, rent bortsett fra de ufravikelige kravene som rømningsvei på dette rommet (som er ivaretatt).
Godkjenning av lite oppholdsrom på loft - MS Paint _ Microsoft Paint Online.png - Jumpers

Dette med 60cm kan jo potensielt gjøre at helt uegnede rom (for eksempel et rom på 2x1 meter) i praksis er godkjente, noe jeg ikke kan se for meg er riktig. Jeg er derfor fortsatt usikker på hvordan dette skal tolkes.