TSt
   #11
 14,660     0
Rom skal ha et visst volum også for å bli godkjent som rom. Det må minimum være 15m3 i et rom. Da forsvinner de minste rommene.

   #12
 114     0
Rom skal ha et visst volum også for å bli godkjent som rom. Det må minimum være 15m3 i et rom. Da forsvinner de minste rommene.

Det må være en lokal regel fra en reguleringsplan eller noe sånt? Hvis du ser i teknisk forskrift § 12-7 skal rom ha en størrelse tilpasset sin funksjon, og det er ikke noen minstestørrelse.
Siden leiligheten er bygget før 2011 kan du bruksendre rommet så lenge høyden er minimum 2 meter. Jeg er tolker det slik at du samtidig kan benytte deg av regelen om at deler av rommet kan ha lavere takhøyde, så lenge det ikke påvirker rommets tiltenkte bruk.
HSt
   #13
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Størrelse tilpasset sin funksjon må du svare ut, det er der m3 tallet kommer inn

Du kan bruke preaksepterte løsninger for å svare ut krav i TEK eller så må en dokumentere at en oppfyller kravene der tror jeg ikke du klarer.

Dette er et slik «disponibelt rom» i eiendomsmegler faget. Står det en seng der så skal visst ulovlig areal nå telle med utrolig nok.
   #14
 114     0
Størrelse tilpasset sin funksjon må du svare ut, det er der m3 tallet kommer inn

Du kan bruke preaksepterte løsninger for å svare ut krav i TEK eller så må en dokumentere at en oppfyller kravene der tror jeg ikke du klarer.

Dette er et slik «disponibelt rom i eiendomsmegler faget. Står det en seng der så skal visst ulovlig areal nå telle med utrolig nok.


Nei, det står ikke noe om m3 i tek-en? Jeg jobber med byggesak, og har aldri hørt om dette kravet. I tidligere tek10 var det en anbefaling om minstestørrelse på oppholdsrom på 7 m2, men det har de gått bort ifra. Og i utgangspunktet kan derfor rommet være mindre enn 7 m2 uten at det er i strid med rommets funksjon.

I byggesak så er det ikke tillatt med «disponibelt rom lenger, og alle rom må være for eksempel bod, stue eller soverom. Det kan jo tenkes det er et disponibelt rom etter gamle regler eller eiendomsmeglerregler, men jeg ser ikke hvordan det skulle være i veien for å bruksendre til oppholdsrom.

Jeg ville ringt eller sendt en henvendelse til kommunen. Det kan være at rommet ikke ble bruksendret til oppholdsrom tidligere på grunn av størrelse og takhøyde, men at det nå er mulig på grunn av lempede regler.
HSt
   #15
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Den nye TEK har fjernet det meste av faktiske krav og overlatt dette til preaksepterte løsninger så det er der du finner krav hvis du ikke gjør fulle vurderinger selv
TSt
   #16
 14,660     0
Det finnes i eldre krav, der er 15m3 nevnt eksplisitt. Men som andre skriver så finner en ikke tallet i dag.

Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/#autoprint 6/6 Rom skal være tilpasset si formål, men det er ingen konkrete krav til minste størrelse. Tidligere veiledning anbefalte minimum 7 kvm for rom for varig opphold i bolig, men det var en anbefaling - ikke en regel.

Legger en inn litt over 2m som normal absolutt minimums høyde får en 15m3. Så en skal ha veldig gode argumenter får å lage noe som er mindre og forvente at det skal bli godkjent.
   #17
 114     0
Det finnes i eldre krav, der er 15m3 nevnt eksplisitt. Men som andre skriver så finner en ikke tallet i dag.

Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-7/#autoprint 6/6 Rom skal være tilpasset si formål, men det er ingen konkrete krav til minste størrelse. Tidligere veiledning anbefalte minimum 7 kvm for rom for varig opphold i bolig, men det var en anbefaling - ikke en regel.

Legger en inn litt over 2m som normal absolutt minimums høyde får en 15m3. Så en skal ha veldig gode argumenter får å lage noe som er mindre og forvente at det skal bli godkjent.


Men det du skriver er ikke riktig. Det er ikke noe krav om 15 m3. I hvert fall ikke nå. Det som står i tidligere teknisk forskrift er ikke relevant for bygg som skal oppføres/endres nå, for det må være i samsvar med någjeldende teknisk forskrift.

Jeg har flere rom som er under 15 m3 i mitt nybygg under oppføring, og det har ikke blitt problematisert av noen. Verken av arkitekt, byggmester, ingeniørene som har foretatt beregningen eller byggesakskontoret som godkjente tegningene. Jeg jobbet selv med tilsyn på byggesakskontoret, og det er ikke noe de tenker på. Det som er viktig er at rommet har tilstrekkelig bl.a. lysinnslipp og takhøyde, og at det er egnet til sin tiltenkte bruk.

Men siden dette rommet kan bruksendres av tiltakshaver selv, og på tiltakshavers ansvar, ville jeg helt klart kontaktet kommunen for å høre om det er noen spesialregler i plangrunnlaget.

HSt
   #18
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Det kan hende av sammenheng i hus at de ikke reagerer på små rom det samme er sløve evt snille kommuner. Mange skriver bare at det er tiltakshaver sitt ansvar å tilfredstille alle krav.

Hvis dere finner preaksepterte løsninger for små rom så trenger en ikke noen argumentasjon ellers må en gjøre hele vurderingen selv og legge frem den.
   #19
 114     0
Det kan hende av sammenheng i hus at de ikke reagerer på små rom det samme er sløve evt snille kommuner. Mange skriver bare at det er tiltakshaver sitt ansvar å tilfredstille alle krav.

Hvis dere finner preaksepterte løsninger for små rom så trenger en ikke noen argumentasjon ellers må en gjøre hele vurderingen selv og legge frem den.


Haha, ja, men det er jo ikke et krav… Det er en anbefaling som det er gått bort ifra. Det gjelder ikke lenger. Det er ikke en sløv kommune, men en anbefaling om romstørrelse som ikke lenger er gjeldende. Det betyr at du ikke trenger å tenke på 15 m3 lenger i det hele tatt Smile
HSt
   #20
 36,846     Lillestrøm kommune     0
Ja

Kravet er

Størrelse tilpasset sin funksjon


Så må dere da svare ut dette hvis dere ikke finner preaksepterte løsninger