95    0    0  

Har dimensjon på limtre, men ønsker h-bjelke

 4     Jessheim     0
Har fått dimensjonert limtre fra moelven da jeg skal fjerne en bærevegg. Dimensjon på denne ble 160x360, noe som blir veldig grovt. Var innom bygger’n og snakket med en på kundeservice som mente jeg kunne bytte ut denne i en HEB180. Dette uten noe beregninger. Er det som som kan beregne eventuelt bekrefte det han sier?

Info;
 Grunnlag:
-Ullensaker kommune, 204 moh.
-Snølast: 4,5 kN/m2.
-Takvinkel: 34 grader.
-Egenvekt tak: 1,0 kN/m2.
-Egenvekt gulv: 0,8 kN/m2.
-Nyttelast gulv: 2,0 kN/m2.
-Lastbredde B1 (tak): 4100 mm.
-Lastbredde B1 (gulv): 5125 mm.
-Lysmål B1: 3450 mm.
-Forutsetter mål som er skrevet med rødt på vedlagte tegnigner.
-Forutsetter opplegg som vist på vedlagt tegning.
-Forutsetter ingen form for påstøp på gulvet i 2. etg.
-Forutsetter takstoler på c/c 600 mm.
-Forutsetter at limtrebjelken er fastholdt mot vipping.

Har dimensjon på limtre, men ønsker h-bjelke - B67298CC-1C87-49EE-B7F4-251458281D01.png - samejon
Har dimensjon på limtre, men ønsker h-bjelke - 498027AB-C063-4BBE-B276-C6308BC11EE2.png - samejon
Har dimensjon på limtre, men ønsker h-bjelke - 4FCB956F-421D-4A7E-AF78-9D884A91A85D.png - samejon