3 038    2    0  

I-bjelkelag vs Spennbetong-dekke

 323     0
Hei til forumet,

Har fått dimensjonert selv-tegnet/arktiekt-tegnet bolig med I-bjelkelag, men lider nå valgets kvaler iom at jeg har fått tilbud på spennbetong under innebygget garasje (se tegninger), og dette kom ganske bra ut (hverfall i forhold til Leca plank) - mulig det hadde vært "bedre" for dette huset å ha spennbetong over hele linjen. Jeg vil anta at å legge vannbåren overalt vil bli billigere også - leggeskinner er vel rimeligere an varmefordelingsplater i bjelkelaget, slik det er spesifisert med nå.

Huset skal settes opp med tradisjonelt bindingsverk, men med sprøytebetong som fasade - innslag av lerkepanel der sprøytebetongen blir "for tung".

Teknisk tegner mener at spennbetong antagelig vil komme rimeligere ut, fordi det er "mindre" jobb med det til syvende og sist. Men alt må jo dimensjoneres og prises før vi egentlig "vet".

Hva mener forumet? Fordeler/ulemper med spennbetong? Fordeler/ulemper med I-bjelkelag? Hva med f.eks lyd-demping, kabel/rør-føringer etc?

I-bjelkelag vs Spennbetong-dekke - plantegn-0.jpg - ttm666
Signatur

   #1
 3 713     Ringerike     0
Har lite å komme med her, untatt at ved bruk av I-bjelker så kan du legge mindre rør på tvers av bjelkene ved at du kan borre hull i steget. Du slipper å fore ned slik som for betongelementene.
Signatur
   #2
 22 346     Akershus     0
Betong gir et bedre gulv mener jeg. Lydmessig er det dødere og det knirker ikke.