413    8    1  

Isolasjon og lufting av flatt tak

 25     0
 Vi har nylig fått lagt ny takpapp og undertak  på vårt flate tak med varme rom under. Taktekkeren påsto det ikke er behov for lufting over isolasjonen vi skal plassere under. Vi stolte på ham, men nå har andre advart oss mot denne løsningen. En mener vi må ha et luftrom på 5 cm over isolasjonen og bore  ca 4 cm store hull i bjelkene som ligger på tvers av takutstikket, for å skape gjennomlufting.
Hvilket alternativ bør vi velge?
Isolasjon og lufting av flatt tak - 092C72F4-401F-4D02-9937-E33D7F9A0BDB.jpeg - Janto

   #1
 645     Gjøvik     0
Er det noe isolasjon over OSB (under tekking)?
Signatur
TSt
   #2
 14,312     0
Kompakte tak som det heter når en ikke har lufting har isolasjon på oversiden under tekkingen vanligvis. Dette nettopp for å hindre kondens på platen. Forstår ikke helt derfor at taktekker ikke har sett at det er forskjellig konstruksjon på de takene han har gjort.

Men det er krevende å få lufting til å virke. Hull høres ikke helt ut tilstrekkelig mener jeg. Luftig burde vært gjennomgående så en kunne fått litt sirkulasjon.
   #4
 645     Gjøvik     1
Beklager å skrive det. Dette går ikke bra om det er et varm rom under. Ser ingen metode som gir en tilfredsstillende lufting. Du må begynne på nytt. Noen som har andre innspill?
Signatur
   #5
 6,340     Akershus     0
Vi har luftet sånn ting som det, å få luftespalte oppunder osb, lagt med fall, slik at eventuell kondens kan ledes ut, åpning for lufting i forkant, og forhåpentligvis i bakkant slik at det blir noe sirkulasjon kan redde en ikke-optimal løsning.

.Thag
TSt
   #6
 14,312     0
Kjenner godt til hus som har lufting og det virker bra når det er åpent nok på begge ender. På det huset er det luftet i underkant av store takutspring med netting i slissene mellom bordene. Men det blir noe helt annet enn noen hull i enden av noen kubbinger mellom bjelker.

Er det mulig å heve takflaten ? Glemme arbeidet taktekkeren har gjort og konvertere dette til et tak med isolasjon over platene. Hvis en har mere enn 2/3 deler av isolasjonen her så mener jeg det bør gå bra. Taktekking må selvfølgelig gjøres på nytt. Hva har en tenkt med takvannet ? Innvendig nedløp ?
   #7
 128     Kristiansund     0
Jeg har et slikt tak på huset. 3,5 grader helling.
Etter min ringe hukommelse, så er det 10 cm luft over isolasjonen, og det er godt med lufting i begge ender. Stått uten kondensskader siden 1966.
Signatur

HSt
   #8
 36,387     Lillestrøm kommune     0
Men siste beskrivelse er ca etter boka, hullene til TS kan en bare glemme