233    3    0  

Isolering av kjellervegg (igjen)

 270     0
Et spørsmål som har vert stilt et utall ganger før, og her kommer det igjen 😊

Jeg skal dele det opp litt, siden det er litt forskjellig hva som er på andre siden av veggene.

Først, det er som sagt snakk om å muligens isolere murveggene i en gammel kjeller. Ingen av veggene er under bakkenivå. To av veggene er mot det fri, den ene veggen er mot en carport (så egentlig mot det fri den også) og den siste veggen er mot en ny kald kjeller som.
Veggene er av den gamle støpte sorten og ca 35 cm tykk.

Jeg vurderer å sette opp stendere å isolere og plate veggene, og her kommer standard spørsmålet. Dampsperre eller ikke?? Hvordan ville dere bygget opp veggene?

Jeg har også vert inne på tanken å bare pusse vegene (eller noen av de) og male de, for jeg er litt usikker på hvor mye jeg sparer på oppvarming ved å isolere veggene med 5-7 cm isolasjon kontra det å ikke isolere disse tykke veggene.

Noen innspill?

   #1
 2 720     0
Jeg plukker fram oblygres duggpunkt-kalkulator igjen...

35 cm betong slipper gjennom 4,86 watt pr grad temperaturforskjell pr kvadratmeter veggflate
Legger du på 5 cm EPS reduseres tapet til 0,61 watt pr grad temperaturforskjell pr kvadratmeter
Med 7 cm EPS kommer du ned på 0,45 watt pr grad temperaturforskjell pr kvadratmeter

De første centimeterne med EPS har utrolig mye å si!

(Forøvrig: oblygre sitt lille regneark er av de som kunne fortjene å bli fast postet her på BB en gang i halvåret! Smile)

TSt
   #2
 7 132     0
Men problemet er at isolasjonen skal på kald side. 2/3 del ute er best. så veggen i carport skal isoleres på yttersiden. Men beste måten å gjøre noe inne hvis en bryter med anbefaling er å lime isolasjon på vegg og pusse denne etterpå for brann beskyttelse. Da skal en ikke overdrive mengden av isolasjon. 5cm er maks. Men som alltid kan en ikke si at det vil gå feil hvis en ikke følger anbefalinger men sjansen for at det kan gå galt er mye større.
   #3
 1 572     Norge     0
På innsiden:
Bruk 5 cm xps innerst og 5cm rockwool mellom stender feks, 48x48 kledd med gips. INGEN plast.

@Tst Kan du dokumentere dette? SINTEF har tatt feil før med sine teorier. Tar vi å ser på vannrør som går gjennom kjeller/rom med opptil 90 grader med kun 3 cm glava (kondens)isolasjon så vil denne aldri kondensere, hvorfor? Eller fryser rør gjennom vanlige rom?

Duggpunktet har ingen betydning dersom det ikke kan tilkomme luft ved sirkulasjon, som vil samtidig tilføre fuktighet.
   #4
 2 938     Akershus     0
Bygget et hus for noen år siden der hele kjelleren var bygget med 200 millimeter isolasjon å innsiden av muren. Ca halve huset har veggen helt over terreng, resten har ca 20 cm vegg over terreng, disse veggene fikk 5cm utvendig. Jeg tillater meg å være enig med Bluesman har, det er ikke så viktig hvor nullpunktet i veggen ligger dersom det ikke kommer luft inn...

I det omtalte tilfelle tilfellet over har det gått veldig bra, meg bekjent. Vi plastet alle veggene der terrenget var fraværende, og gjorde det ikke det der var fylt inntil.

Nå skal det sies i det tilfellet, at huset sto på sprengstein, i et steinområde, og i tilbakefyllingen var det bare stein mange meter ut fra kjellerveggen. Gravern mente det ikke egentlig var nødvendig med Platon inn mot muren!

I den grad det er av betydning er muren 100mm armert sprøytebetong.

.Thag
Signatur