130 972    285    13  

Montering av Hunton Asfaltplater: Håndverker slurv?

 131     1
Hei,

Takk for et fint forum. Vil dele mine erfaringer med dere angående slurv.

Huset er under rehabilitering. Snekkere har tatt av gammel kledning på
halve huset. En person har stått for montering av Hunton Asfaltplater.
Etter at platene var montert på en kortvegg så jeg at de var montert
feil. Det skal være 2-3 mm mellom hver plate og spiker for hver 10. cm
på ytterkantene. Ingen av delene var gjort. Platene er montert helt
tett og spikerslag på ytterkanter har et mellomrom på 15 til 20 cm.

Jeg gav beskjed om de var montert feil ved hjelp av et brev hvor jeg
også la ved monteringsanvisning fra Hunton. Når er det montert
asfaltplater på langveggen også, uten at feilene er blitt rettet opp.

Jeg skrev til Hunton for å spørre om dette. Fikk til svar at det var
ikke noe krise om de var montert helt tett, men de anbefaler et
mellomrom på 2-3 mm for at ikke platene skal bule i fuktig vær.
Bulingen vil trekke seg sammen igjen når platene tørker. Jeg mener det
er god nok grunn for at arbeidet må gjøres om igjen.

De har også laget terrasse hvor terrassebordene er lagt helt tett, og man har begynt i en ende og arbeidet seg bortover slik at det siste bordet vil måtte ha en bredde på 3-4 cm.

Jeg har nå kansellert avtalen og vil rette opp i feilene selv. Bordene er heldigvis bare bort i endene slik at det er mulig å rette opp feilen. Asfaltplatene vil jeg måtte ta av, og da vil jeg også bytte ut reisverket da det ble funnet mye råte.
Montering av Hunton Asfaltplater: Håndverker slurv? - IMG_0046.JPG - greygoo
Montering av Hunton Asfaltplater: Håndverker slurv? - 1.jpg - greygoo

   #1
 21 500     Enebolig     0
Er mange som legger terrassebord helt tett, men da er det selvfølgelig tatt høyde for at det passer i enden.

Angående asfaltplater, så har jeg ikke lagt merke til om snekkerne lar det være mellomrom eller ikke. Men det høres jo ikke bra ut.
  (trådstarter)
   #2
 131     0
I de byggeanvisningene jeg har lest vedrørende bygging av terrasse står det at det skal være et mellomrom på minst 5 mm. Det er for at de skal tørke fortere og at ikke blader og annet skal sette seg fast.
Siste redigering: 18. juni 2008 18:56:06 av greygoo
   #3
 22 352     Akershus     1
Vanligvis er terrassebordene fuktige når du får dem og de vil krympe ca en halv cm.

Asfaltplatene vil normalt ikke bevege seg når de er festet med mange spiker og lekter. Det har neppe noe å si om det er glippe mellom platene eller ikke. De vil kunne kue seg uansett, men det er ikke noe problem.
  (trådstarter)
   #4
 131     1
Her er svaret fra Hunton:

Det er ingen direkte krise hvis du har montert platene uten dette mellomrommet.  Grunnen til at vi anbefaler 2-3mm mellom hver plate er fordi platene kan ekspandere litt når klimaet blir råere og da kan det oppstå en buling på platene pga at de sitter helt inntil hverandre. Når klimaet blir tørrere igjen og platene tørker opp, vil bulingen forsvinne.Spikerene sitter med et mellomrom på 15-20 cm når det skal være 10 cm.

Når det gjelder terrassebordene så tviler jeg på at de var fuktige. Det var finvær i flere uker før de monterte de.
   #5
 22 352     Akershus     1
Det kan ta meget lang tid før terrassebord tørker. Utifra bildet ser det ut som om noen fortsatt er fuktige da de er bredere enn de andre. Hvis du vil bli kvitt den smale planken innerst kan ta av bordene og fordele slik at den innerste glippen forsvinner.
  (trådstarter)
   #6
 131     0
Ja de er fuktige fordi det har regnet litt i dag. Ja, man må ta de av og fordele de med mer mellomrom. Er bare det at de er nesten ferdige så det blir en ganske stor jobb.
   #7
 22 352     Akershus     0
Håper de er skrudd, ellers kan det være vanskelig å få dem av hvis de har brukt spikere med "mottakere".

  (trådstarter)
   #8
 131     0
Skrudd ja og heldigvis bare på endene (skjøtene). Litt flaks må man ha. Smile
   #9
 3 713     Ringerike     0
Terrassebord:
Jeg la mine for over ett år siden og det er først nå etter tørkeperioden i mai at jeg har fått den glippen gjevn. Normalt er terrassebord ikke ettertørket fra produsenten slik at de kryper ca 5-6 mm i etterkant. Legg de derfor tett i tett. Noen ender (kvastender i paken) vil tørke opp fortere enn i andre enden (rettenden i pakka) slik at bordet da varierer i bredde i lende retningen. Jeg fordelte de (glippene) slik at nå når alt er tørket og stabilisert seg så er disse ende lik de andre.

PS prøv også å vær konsekvent på å legge margsiden opp, unngå å blande sa skjøtene da kan bli noe å "sparke mot".
Signatur