132    3    0  

Mulig å øke areal uten å endre takstoler?

 53     0
Hei!

Jeg ønsker å utvide stua med en meter for å få litt mer plass. Er det mulig å legge 2*6’’ parallellt med ‘bunndrageren’ i takstolen (w-stoler som vist i tegning under) for så å føre denne en drøy meter ut og etablere ny yttervegg med bæring?
Mulig å øke areal uten å endre takstoler? - 7957C0B1-45BC-4640-8652-AEA99873AF8C.jpeg - petterdd

TSt
   #1
 7 165     0
Dette blir jo innertaket så akkurat den delen er jo den minst problematiske. Det er hvordan du har tenkt å lage den nye takflaten og bæringen her som er det du må tenke på. Forlenger du alt bare så får du et nytt møne (bæring på dette) og du får skjev belastning på dagens takstoler så noen bør nok inn og se på dagens takstoler og se hva en kan gjøre. Brannvesen er veldig lite glade i tette rom som legges utenpå eksisterende takflate hvis det var slik du hadde tenkt å lage det. (Rommet mellom ny og gammel takflate)
  (trådstarter)
   #2
 53     0
Takk @TSt

Tanken var å flytte ytterveggen ut en meter ja og lage ny vinkel fra møne til ny yttervegg. Spørsmålet er om ny 2*6’ boltet i gamle takstoler ut til ny yttervegg vil være god nok bæring, du tror ikke det vil fungere? Har ikke tenkt på kommentaren re brannvesen, om jeg fjerner undertak kommer jeg meg kanskje unna den.
   #3
 19 385     Akershus     0
Kort svar; glem det!
Dette er en betydelig endring av bæringen i taket. Hele spennvidden av gammel takstol skal overføres til en kort, påboltet stubb. I denne får du et kraftig moment.
Dersom en skulle gjøre noe slikt må en inn med folk som kan å beregne bæring. Forlengelsen må i seg selv være sterk nok og trolig strekke seg langt inn over stuetaket.

En alternativ måte er å bestille nye takstoler som dekker hele det nye spennet. Yttertaket på høyre/nye side rives av. Nye sperrer tres inn ved siden av gamle og ny og gammel boltes sammen. Metoden er i vanlig bruk ved takløft, da boltes undergurten med himling, til ny sperre, mens resten av gammel takstol fjernes.
Signatur