3 395    2    0  

Noen som har benyttet Rockwool Blåseull på kaldloft.

 75     0
Hva er erfaringen og hvilken pris måtte dere betale pr. m2 ferdig blåst isolasjon?

   #1
 969     0
Jeg har brukt det i bjelkelaget i mitt gamle hus da bjelke avstanden er litt varierende.Fordelen er at du ikke får en masse avkapp som du ikke kan bruke til noe. Prisen husker jeg ikke,men er veldig fornøyd 
Signatur
   #2
 969     0
Du kan også bruke cellolose isolasjon gå inn på www.isofiber.no
Signatur