4 472    4    0  

Oppløftet sponplategulv på betongsåle

 22     0
På et tilbygg ligger betongsålen ca 30 cm lavere enn gulvnivå i resten av huset. Hva er da beste måten å heve dette gulvet?
Legge på gulvbjelker med glava mellom og sponplate oppå? Skal det da evnt være dampsperre mellom glava og betong?
Eller går det å fore opp med styrofoamplater og legge sponplater flytende oppå?
Signatur

slt
   #1
 699     0
Er nok det enkleste å legge flytende sponplater oppe på styrofoam.

Ellers kan en godt bruke tilfarergulv for å komme opp på samme nivå som resten av huset.
Er det ikke isolasjon i eksisterende betongsåle bør det ikke isoleres mer enn maks 5 cm mineralull ellers dannes det lett kondens.
Selv om det ligger isolasjon og fuktsperre nede i eksisterende betongsåle bør en uansett bruke plast mellom betong og lektene/mineralullen siden denne konstruksjonen er svært fuktfølsom.  Fortrinnsvis knasteplast da denne er mer solid enn tradisjonell 0.2mm plastfolie, samt evt. fukt mellom to plastlag lettere ventileres ut.
   #2
 211     0
Kjører inn et nytt spørsmål i denne tråden:

Skal begynne å legge flytende gulv i kjeller, 5cm tykke isopor/styrofoam-plater 60x120cm. Oppå dem skal det være 0,2mm dampsperre og 22mm sponplater. Det jeg tenker på nå, er jo at det er lett at det blir sprekker mellom isopor-platene. Spesielt siden det er et hus bygget på begynnelsen av 1960-tallet, der ingenting er helt i vater og betonggulvet sannsynligivs ikke er isolert. Sånn sett er jo hele opplegget en dårlig løsning. Men har nå kjøpt inn og pakket ut, så det blir denne løsningen uansett. Spørsmål:

1. Vil slike sprekker skape store kuldebroer?

2. Kan en løsning være å skråskjære alle plate-kanter til 45grader, og overlappe på denne måten? Da vil jo ikke plate-bredden bli 60cm, kan dette i så fall være uheldig for gulvets bæreevne?

3. Kan en annen løsning være å dytte noe glava ned i sprekkene?

Takker så mye for svar.
   #3
 22 352     Akershus     0
Skal du legge isoporen oppå et ujent gulv? Da kan gulvet over bli ujevnt og med mye svikt. Du bør isåfall avrette gulvet. (Jeg ville ha byttet ut isoporen og brukt rockwool el. istedenfor.)

Hvis sprekkene blir store kan du putte nedi glava, jeg ville ikke ha skråskåret dem. Det er mye arbeid og det er ikke sikkert resultatet ville blitt bedre.
   #4
 211     0
Gulvet er nok noe ujevnt. Har vurdert avretting, men det blir for mye arbeid. Velger heller å leve med litt gulvknirk  Smile