248    19    1  

Plater av porebetong frå 1970

 2 489     Vestlandet     0
I kjellaren er alle ytterveggar kledd innvendig med 70mm plater av noko form for porebetong. Platene er delvis "murt fast" og festa med nokre jern. Platene er 60cm x 220cm. Eg vil tippa desse er montert som isolasjon. 

Er det nokon som veit kva plater dette er? Kva isolasjonsverdi kan eg anta dei har? 

Plater av porebetong frå 1970 - DSC_1105.JPG - Komlo

Plater av porebetong frå 1970 - DSC_1104.JPG - Komlo

Plater av porebetong frå 1970 - USER_SCOPED_TEMP_DATA_MSGR_PHOTO_FOR_UPLOAD_1582977632816.jpeg - Komlo

Eg vurderer om eg må fjerna dei. Platene sit godt og vil vera mykje arbeid å fjerna. Eg vil tru dei ikkje isolerer stort, og derfor burde vore byta med noko ana. Om dei derimot isolerer greit er det kanskje greiare å la dei vera. Å lekta inn på platene vert ikkje aktuelt pga storleik på romma. 
Signatur

   #1
 2 641     Akershus     1
Ser ut som siporex. Uten at jeg *vet*, så tviler jeg på at det er rare isolasjonseffekten i denne. Ville tatt jobben og fjernet disse dersom du har tenkt å isolere og bruke rommet til noe fornuftig...

Med en skikkelig piggmaskin og en flat og bred pigg tror jeg dette spretter av. Gjør i allefall det erfaringsmessig Smile


.Thag
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2 489     Vestlandet     0
Då har du bekrefta antakelsane mine, Thag. Platene må fjernast.

Signatur
   #3
 1 097     Oslo / Østfold     0
Ser veldig ut som Ytong eller Siporex. Disse produseres og selges fortsatt som bygningsblokker. Blokkene har millioner med luftporer som isolerer. Isolasjonsverdien har jeg ikke i hodet, men den er høy. I en kjeller er dette bra saker både fordi de ikke mugner og dernest er de brannisolerende. Jeg har sett hus fullstendig utbrent, men bygget med Ytong-blokker. Etter vask er huset bygget opp igjen med bestående ytter- og innervegger. Har selv bygget peis av disse blokkene (med innsats fra Dovre). Hva har du tenkt å erstatte blokkene med? Styropor som er fuktbestandig, men brannfarlig? Fint til kjellerisolasjon utvendig under grunn, men ikke inne. Eller som Isoblokk med Leca på begge sider. Mineralull og gips? Hva med fukt i stein- eller glassvatt, og hva med pappen på gipsen? Er det ingen fuktgjennomgang i muren?
   #4
 1 097     Oslo / Østfold     0
Kom på i etterkant: Ved søk på Ytong kan du finne tall for isolering. For øvrig har dette vært, og er, et meget brukt byggemateriale til både bolig- og næringsbygg. Det fine er at det er brannisolerende og ikke trenger tilleggsisolasjon mot innerom.
TDJ
   #5
 1 126     Nye Asker kommune     0
I kjellaren er alle ytterveggar kledd innvendig med 70mm plater av noko form for porebetong. Platene er delvis "murt fast" og festa med nokre jern. Platene er 60cm x 220cm. Eg vil tippa desse er montert som isolasjon.

Er det nokon som veit kva plater dette er? Kva isolasjonsverdi kan eg anta dei har?

Eg vurderer om eg må fjerna dei. Platene sit godt og vil vera mykje arbeid å fjerna. Eg vil tru dei ikkje isolerer stort, og derfor burde vore byta med noko ana. Om dei derimot isolerer greit er det kanskje greiare å la dei vera. Å lekta inn på platene vert ikkje aktuelt pga storleik på romma.

Hvilke isoleringsevne (dvs varmeledningsevne, Lambda) disse platene her kommer an på hvilke utgave av porebetong som er benyttet. Dersom platene er usedvanlig porøse og kan nærmest brekkes i stykker med fingrene eller en skrutrekker er det mest sansynlig Multipor. Disse har en Lambda = 0.04, dvs i størrelses orden som vanlig glava. Disse er svært bra og foretrukket som innvendig isolasjon av betong. Dersom platene har en mye hardere konsistens og kan vanskelig brytes i stykker i det hele tatt er det sannsynligvis Ytong lettbetong plater. Disse har Lambda = 0.13 og isolerer altså ikke særlig mye.
Forskjellen i konsistens skyldes innhold av lukkede luftrom i materialet; høyt innhold gir mer porøst materiale, men forbedret isolasjon.
Dersom mulig ville jeg valgt å mure et lag med 6 eller 10 cm Multipor direkte på den eksisterende veggen. Gir deg en vegg fullstendig fri for fremtidige bekymringer i forhold til fukt, vann, osv osv Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 2 489     Vestlandet     0
Platene mine er nok då lettbetong plater med låg isoleringsevne. Dei kjennest akkurat ut som lett betong. Harde og stive. Du greier ikkje måka knyttneven gjennom desse. Med skrujern får ein ikkje pressa det særleg inn med handmakt. I vekt og hardhet vil eg sei det ikkje er så frykteleg ulikt Leca. Som det er mogleg å sjå på bileta er det ikkje voldsomt med luftporer.

Då lyd eg vel erstatta dei med noko ana. Kva eg skal erstatta dei med veit eg ikkje endå. Lekter og glava er jo lettvint og greit mtp trekkrøyr og innfesting seinare. Derimot ikkje så gunstig mtp fukt. Dette må eg, og har eg, grubla litt på.

Det som er sikkert er i alle fall at desse platene ikkje vert ståande i tillegg til eit nytt lag (innlekting, porebetong, xps e.l.) då dette medfører for trange rom.

Utvendig er muren isolert med 10cm xps.
Signatur
TDJ
   #7
 1 126     Nye Asker kommune     0
Då lyd eg vel erstatta dei med noko ana. Kva eg skal erstatta dei med veit eg ikkje endå. Lekter og glava er jo lettvint og greit mtp trekkrøyr og innfesting seinare. Derimot ikkje så gunstig mtp fukt. Dette må eg, og har eg, grubla litt på.

Benytt stål i lekter (stenderverk) istedenfor treverk; stål mugner ikke Wink. 5 cm Glava eller Rockwool isolasjon går greit. Kle stendeverk med diffusjonsåpent materiale, trepanel e.l. !?
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 2 489     Vestlandet     0
Benytt stål i lekter (stenderverk) istedenfor treverk; stål mugner ikke Wink. 5 cm Glava eller Rockwool isolasjon går greit. Kle stendeverk med diffusjonsåpent materiale, trepanel e.l. !?

Vurderer stålstenderverk på ytterveggar. Eg har aldri brukt dette før, men det ser jo forholdsvis greit ut. Korleis det er å spikra trepanel i dette anar eg ikkje.

Eit ana alternativ er jo plater (tetti, xps o.l.) med puss, fliser eller ana uorganisk. Kanskje våtromsgips (det er vel glassfiber i staden for papp?) og maling?

Skilleveggar reknar eg med går greit å byggja med trestenderverk og t.d. gipsplater. Eller tek eg feil?

Noko slikt duger kanskje til å fjerna porebetongen? https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/bor/kompressorbor/flisemeisel-sds-181800/ Men eg skulle gjerne hattt noko større, då det er om lag 80kvm å fjerna.
Signatur
TSt
   #9
 6 567     0
Det kan være noe bæring i denne veggen evt at de stiver av resten av veggen så en må vite hva en gjør før en fjerner dette. Jeg ville ikke rørt det men evt isolert litt til. Siporex hvis det er det er ikke så galt i utgangspunktet og bidrar til at det er tryggere enn normalt å legge på noe mere innenfor. Men pass på er det dette gjennom hele veggen kan det være annerledes igjen siden blokker da kan frostsprenges utvendig med mere isolasjon på innsiden.
  (trådstarter)
   #10
 2 489     Vestlandet     0
Grunnmur er 2ca 21cm - 22cm betong. Desse platene er "limt" på innsida av grunnmur med ei eller ana form for sementgreier. Dei er ca. 70mm tjukke, går nesten ned til bankett, somme stader malt, somme stader heile og fine, andre stader sprekt og dårlege. Dei går opp til himlingspanel somme stader, over panel andre stader. Eg greier ikkje sjå for meg at desse platene har noko form for berande funksjon. Men dette har eg ikkje kompetanse på.
Signatur