3 118    6    0  

Rive knevegger?

 7     0
Ganske grønn på dette, så tenkte å spørre o'store forum:

-Hus fra 1950
-Lite spverom med knevegger på 180 cm med "kott" bak. Har lyst til å fjerne veggen for å få et større soverom, men er usikker på om det er noe bæring i disse veggene? Noen som har noen formening om dette? Bare å ta saga og brekkjernet fatt?

Rive knevegger? - bilde.JPG - rexiplex
Rive knevegger? - image.jpeg - rexiplex

   #1
 459     Gjøvik     0
Normalt har knevegger en bærende funksjon på 1, 1/2 etg hus fra 50tallet. Har du et snitt av huset, og dimensjoner på takbjelker og gulvbjelker så er det enklere å vurdere.

Må nok regne med å erstatte knevegger med noen dragere, kan bil problematisk hvis du skal lage stor åpninger, da punk belastingen ned fra dragerne til underliggende gulvbjelker kan bli for store, hvis du ikke har en bærende vegg rett under kneveggen, da er det enklere Smile
Signatur
   #2
 32     0
Dette er riktig nok et veldig gammelt innlegg, men jeg skulle gjerne likt å visst hva trådstarter kom fram til?
:)
   #3
 459     Gjøvik     0
Gudene vet hvordan dette gikk Smile

Å ta vekk en stolpe så en får åpninger på rundt 2m går bra selv om kne-veggene er bærende. Kan få litt nedbøying i mellom, men ikke mer en at det går bra. Noe mer en 2m åpninger det ville ikke jeg tatt sjansen på.

Flytte kne-vegger utover 50-60cm kan også gjøres, forutsatt at takbjelkene ikke er skjøtt over kne-veggen.
Signatur
TSt
   #4
 4 843     0
Men hvis overgurten har brukket av snøtyngde senere fordi spennet ble for stort er ikke jeg sikker på om alle var like fornøyde. Så en må vite hva en gjør når en endrer på det som kan være bærende konstruksjoner i et hus. Men det er mulig å få reberegnet takstoler evt kontrollert med de som har laget de.
   #5
 459     Gjøvik     0
Er ikke prefabrikkerte takstoler i hus fra 1950 TSt, her er hele konstruksjonen plassbygd med 4" x 4" og 4"x 6".
Signatur
   #6
 17 445     Akershus     0
Litt fundering: Noen som kjenner en klar definisjon av «knevegg ?

I tegningen under ser en en inntrukket lavere vegg. Mange vil kalle dette en knevegg.(Bildet blir borte ved lagring. Finnes øverst her http://beregningafboligstotte.blogspot.com/2017/06/dimensjoneringstabell-takstoler.html )I tegningen fra NBI, ser en at knevgg er brukt om en situasjon der ytterveggen fortsetter uten full etasjehøyde opp i loftsetasjen. Denne forståelsen deles også av Naob.no og av SNL.no


(Kjekt med bilder som vises i edit og som blir borte ved lagring! Finnes her: http://boligabc.no/ordliste/?term=Knevegg )Her https://byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/sla-ut-knevegg-for-a-utvide-soverom første bilde, ser en kneveggen til høyre, fortsettelsen av ytterveggen på langsiden. På skrå ligger «knestokken» som hindrer hjørnet mellom knevegg og taksperre/overgurt å presses utover. Til venstre står en pyntevegg, en pyntevegg som mange kaller knevegg.

Her https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tak/artikler/sperretak omtales det BB vanligvis omtaler som knevegg, som takstol. Denne forståelsen er forståbar. Takstol er en «stol» som bærer sperretaket. Dette når det er så stor avstand fra raftet til mønet at sperrene er skjøtt. Da måtte skjøten understøttes - av en takstil. Denne lenka har forøvrig en annen definisjon av «knestokk». Jeg mener de tar feil. Deres knestokk har bærende effekt, men holder ikke inn enden av taksperra. 

Noen som har en klar definisjon av «knevegg ?
Signatur