31    0    0  

Snø og vindlaster på flat tak med gesims/parapet

 334     0
Heiann!

Holder på med en oppgave med et hus som har flatt tak, men en liten gesims på 10cm rundt takflaten.

Når vi skal regne ut snølast for dette taket, må det regnes inn som snølast for høytliggende tak eller annen formel da vind ikke kan blåse all snø vekk. Eller regner man det bare ut med en vinkel på 0 og faktor på 0,8 ?

Vindlast er igrunn det samme, skal finne vindlast på vegg. NS 1991 1-4 7.2.2 Vertikale vegger på rektangulære bygninger  område D og E på denne ? Cpe1 også ?

Takker