469    7    1  

Takkonstruksjon på tilbygg til hytte - råttent. Søker veiledning ifbm. utbedring

 236     0
Hei,

Som emnestittelen sier, så har jeg et lite tilbygg på 10-11kvm på hytta der det er observert myke partier i taket. Ved salg ble dette nevnt i takstrapporten og fuktighet kan ha kommet inn under skjøtene i takpappen. Uansett, taket må skiftes. Dette tilbygget ble satt opp for 25 år siden. Ved nærmere inspeksjon, så ser det ut til at taket er bygget opp med dampsperre innerst, glava og så papp/vindsperre før en luftespalte på 12mm mot rupanel og tjære/takpapp. Vindsperre i taket er ikke dratt ned mot asfaltplater i vegg, så det er nesten helt åpent ut ved nedre ende av taket bortsett fra endebord mot takrenne. Jeg har laget en enkel modell som viser dagens oppbygging, vedlagt.

Min første tanke er å rive taket og bygge det opp igjen på samme måte bortsett fra å bruke "tyvek" duk som vindsperre og takshingel på toppen. Første spørsmål er om dette er "feil", eller om det er OK?
Jeg er ingen ekspert på dette, så alle råd og tips mottaes med stor takk Smile
Takkonstruksjon på tilbygg til hytte - råttent. Søker veiledning ifbm. utbedring - Tak assembly 1 - RevA - 130120.JPG - Beinet1
Takkonstruksjon på tilbygg til hytte - råttent. Søker veiledning ifbm. utbedring - IMG_20190824_175658339_HDR.jpg - Beinet1
Takkonstruksjon på tilbygg til hytte - råttent. Søker veiledning ifbm. utbedring - IMG_20191229_143102263_HDR.jpg - Beinet1

TSt
   #1
 7 543     0
Er det et lite "loft" øverst som luftes ut  mot høyre ?  Det er ikke gjennomtrekk her så en må følge med på denne luftingen.  Mangler denne så er det jo bare lufting inn gjennom topp av vegg / raftekasse, her burde det kanskje vært noe netting.  Men der det bare lufting i bunn vil en jo ikke få noe effektiv lufting av flatene.  

Er det for lavt takfall til shingel ?  

Overgang tak - hoveddel så må en passe på at belegg må opp bak kledning. 
 
Alternativet er diskusjonsåpent undertak uten lufting under men det får en ikke uten et overtak av plater e.l.  Da må en huske og ha store nok sløyfer og lekter.  Helst lufting inn under takutspring på galvvegg siden en bare har lufting en vei.  
  (trådstarter)
   #2
 236     0
Er det et lite "loft" øverst som luftes ut  mot høyre ?  Det er ikke gjennomtrekk her så en må følge med på denne luftingen.  Mangler denne så er det jo bare lufting inn gjennom topp av vegg / raftekasse, her burde det kanskje vært noe netting.  Men der det bare lufting i bunn vil en jo ikke få noe effektiv lufting av flatene.  

Er det for lavt takfall til shingel ?  

Overgang tak - hoveddel så må en passe på at belegg må opp bak kledning.

Alternativet er diskusjonsåpent undertak uten lufting under men det får en ikke uten et overtak av plater e.l.  Da må en huske og ha store nok sløyfer og lekter.  Helst lufting inn under takutspring på galvvegg siden en bare har lufting en vei.  

Hei,

Takk for tilbakemelding. Det er som du sier, et lite "loft"/lulftespalte under rupanelet med høyde 12mm. Dette var vel egentlig mer enn jeg forventet å finne på et så gammelt tak. Denne spalten er kun luftet ut ved takfot/raftekasse på hver side, så det er vel lite gjennomtrekk her som du skriver. Ingen utlufting ved møne. Ventilasjonen du ser på bildet er avtrekk fra utedassen.
Så gjerne en eller annen form for utlufting ved møne er alt som trengs for å gjøre ting bedre?

Søker litt og ser at minimum takvinkel ved bruk av shingel er 15-18grader. Her er det 12, så da må det bli takbelegg istedet. Helt sikkert derfor det er lagt slik belegg på det taket fra før av mens det er shingel på hovedhytta.

Takbelegg godt opp bak kledning, notert! Vet ikke hvordan dette ser ut i dag, men ikke umulig at dette er for dårlig.
TSt
   #3
 7 543     1
Egentlig skal jo vindsperre utenpå takbelegget som stikker opp slik at evt fukt kommer ned på rett side men med kort veggflate og takutspring går det vel bra om en limer den inntil. Når jeg så takflaten så tenkte jeg det kanskje var en grunn til at det var valgt annen tekking.

Vedr lufting så må jo denne ha vært alt for dårlig når det ikke er noe lufting øverst. Det og tro at luft som varmes opp innenifra skal klare å rygge ned spalten er svært optimistisk så dette kan være opphav til ødelagt undertak. I verste fall er det fullt av mugg og sopp siden en aldri da heller kan ha sett inn der.
  (trådstarter)
   #4
 236     0
Egentlig skal jo vindsperre utenpå takbelegget som stikker opp slik at evt fukt kommer ned på rett side men med kort veggflate og takutspring går det vel bra om en limer den inntil. Når jeg så takflaten så tenkte jeg det kanskje var en grunn til at det var valgt annen tekking.

Vedr lufting så må jo denne ha vært alt for dårlig når det ikke er noe lufting øverst. Det og tro at luft som varmes opp innenifra skal klare å rygge ned spalten er svært optimistisk så dette kan være opphav til ødelagt undertak. I verste fall er det fullt av mugg og sopp siden en aldri da heller kan ha sett inn der.


Hei,

Regner med at førstnevnte gjelder overgang mellom vindsperre på hyttevegg over tak og takbellegget? Høres fornuftig ut.

Støtter sistnevte vedr. lufting. Det blir nok en forudringspakke å åpne opp her. Regner med at isolasjonen i taket også er mangelfull, så har ført til mer varme oppunder taket.
Hvordan enklest lage grei utlufting i mønet?
HSt
   #5
 26 358     Lillestrøm kommune     0
Det går an å krysslufte, så de la diagonale åpninger på sikkert 48x48 opplekting for lufting slik at det også kunne luftes på tvers på en ny hytte i sommer.
  (trådstarter)
   #6
 236     0
Hei,

Denne har ligget litt i tenkeboksen en stund nå, men har vel kommet et steg videre i prosessen mot igangsetting.

Ved litt småendring, så skal jeg klare å lage til krysslufting mellom vindsperre og rupanel og ha lufting for dette i gavlvegg. Dette vil være mye bedre enn dagens løsning.

Som allerede nevnt, så skal det vel være minimumsfall på 16 grader med takshingel. Her er det 12. Vil det likevel være OK å legge takshingel eller bør jeg gå for belegg slik det er? Bør belleget da legges med skjøtene horisontalt eller vertikalt slik det er i dag?

Når det gjelder undertak/vindsperre, tenkte jeg å bruke denne fra Byggmax, men ser at den er laget for 18graders minimum fall: https://www.byggmax.no/undertak-diffusjonsåpen-p21060 . Dette vil vel ikke være så nøye da jeg likevel har et relativt tett tak ytterst?? Andre materialer jeg heller burde bruke som vindsperre?