111    1    0  

Tette "museklosser" bak kledning

 6     Akershus     0
Hei

Eg har ein yttervegg med ståande tømmermannskledning spikra rett fast på vindsperra. Under kvar overliggar er det også lagt inn ein trekloss for å hindra mus å koma inn, ein "musekloss" av mangel på betre ord.

Men klossen verkar å gå frå kant til kant, det er ingen luftegliper på sidene. Forsøkt vist under.

Kva kan eg gjera for å få betre lufting utan å få mus i veggen? Bora nokre hol i kvar kloss?Tette "museklosser" bak kledning - 20180612_215635.jpg - vifteovn.

   #1
 862     Bergen     0
Hvis du løsner på overliggeren nede og fjerner klossen så kunne det kanskje være et alternativ å dytte inn en "pølse" med kyllingnetting e.l.
Signatur