89    6    1  

Trinnlyd fra naboleilighet ved siden av

 6     0
Jeg opplever trinnlyd i form av dunk og smell fra naboleiligheten ved siden av. Det vibrerte også i stuegulvet da naboen malte veggen vi deler. Sad

Svalgangen er til høyre for min leilighet og det høres veldig godt hvis ungene løper eller noen tramper av seg litt snø. Hørte også en koffert som trillet forbi mens jeg satt i stua.

Jeg vurderer å åpne veggene for å se hva som er inni, men hva skal jeg se etter? 
Har lest at muligens spalten mellom gulvene kan være støpt. 
I følge utbygger er veggene to gipsplater, isolasjon og to gipsplater.

På forhånd takk for svar! Grin

   #1
 385     Nord-Jæren     0
Om dette er en forholdsvis ny bolig (Er 5 års reklamasjon, men du skal helst gi beskjed så fort mangelen viser seg), og du fremdeles har reklamasjonsrett, vil jeg anbefale deg om å presse litt på og kanskje få utbygger til å få målt trinnlyd/luftlydisolasjon. Er de litt serviceinnstilte, så tar de den kostnaden. Alternativt, om de ikke tar kostnaden og du er "sikker" på at det er for dårlig, kan du høre om andre er plaget med det samme og evt. gå sammen om å få målt. Velg dere ut noen konkrete rom, da det fort koster noen tusen per rom/skilleflate ++. Er en ganske normal praksis at utbygger dekker kostnadene til måling dersom det viser seg at det var for dårlig, men få det skriftlig bekreftet av utbygger før dere evt. går til det skrittet.

Det er ikke ett konkret tegn på at det er bygget feil, da både trinn- og luftlyd vil avhenge av flere faktorer. Men om det er gips, bør det i hvert fall være 2 platelag på hver side av veggen mot naboleilighet, og jeg tør påstå at det bør være separate stendere. Det er mulig du kan klare kravet så vidt med 1 fibergips på hver side. Det er også mulig at en enkelt lydstender av stål klarer kravet, men det anbefales generelt ikke pga. at evt. dunking i veggen vil gå rett gjennom.

Om betongplaten (trolig påstøp) går tvers gjennom (ikke er splittet), vil det være nesten like hørbart i stuen om noen dunker i gulvet på soverommet ditt med døren lukket, som om de dunker i gulvet utenfor leiligheten eller i naboleiligheten (gitt at stuen er i ca. samme avstand mellom de to, og ca. samme gulvtype). Om det er fliser i svalgangen kan det til og med være mer lyd fra dunk der, som fra ditt eget soverom med f.eks. parkettgulv.

Men når alt kommer til alt, må noen måle for at du skal få bekreftet om det er iht. kravet. Om det ikke er det, og det faller innenfor reklamasjonstiden, skal utbygger strekke seg langt for å få det iht. kravet uten at det skal koste deg noe.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 6     0
Om dette er en forholdsvis ny bolig (Er 5 års reklamasjon, men du skal helst gi beskjed så fort mangelen viser seg), og du fremdeles har reklamasjonsrett, vil jeg anbefale deg om å presse litt på og kanskje få utbygger til å få målt trinnlyd/luftlydisolasjon. Er de litt serviceinnstilte, så tar de den kostnaden. Alternativt, om de ikke tar kostnaden og du er "sikker" på at det er for dårlig, kan du høre om andre er plaget med det samme og evt. gå sammen om å få målt. Velg dere ut noen konkrete rom, da det fort koster noen tusen per rom/skilleflate ++. Er en ganske normal praksis at utbygger dekker kostnadene til måling dersom det viser seg at det var for dårlig, men få det skriftlig bekreftet av utbygger før dere evt. går til det skrittet.

Det er ikke ett konkret tegn på at det er bygget feil, da både trinn- og luftlyd vil avhenge av flere faktorer. Men om det er gips, bør det i hvert fall være 2 platelag på hver side av veggen mot naboleilighet, og jeg tør påstå at det bør være separate stendere. Det er mulig du kan klare kravet så vidt med 1 fibergips på hver side. Det er også mulig at en enkelt lydstender av stål klarer kravet, men det anbefales generelt ikke pga. at evt. dunking i veggen vil gå rett gjennom.

Om betongplaten (trolig påstøp) går tvers gjennom (ikke er splittet), vil det være nesten like hørbart i stuen om noen dunker i gulvet på soverommet ditt med døren lukket, som om de dunker i gulvet utenfor leiligheten eller i naboleiligheten (gitt at stuen er i ca. samme avstand mellom de to, og ca. samme gulvtype). Om det er fliser i svalgangen kan det til og med være mer lyd fra dunk der, som fra ditt eget soverom med f.eks. parkettgulv.

Men når alt kommer til alt, må noen måle for at du skal få bekreftet om det er iht. kravet. Om det ikke er det, og det faller innenfor reklamasjonstiden, skal utbygger strekke seg langt for å få det iht. kravet uten at det skal koste deg noe.


Reklamasjonen gjelder enda og jeg klaget på det ca 1 ukes tid etter at jeg flyttet inn da veggen vibrerte hver gang noen gikk ut eller inn av bygget.
Utbygger er sta og sier bare at det er bygd etter kravene. Det er et 12kvm soverom mellom svalgang og stuen og det hørtes som at ungene løp inne på det soverommet når de løp i svalgangen. Men generelt så hører jeg dunkingen uansett hvor jeg er i min leilighet - dog høyere hvis jeg er i rommene som er nærmest veggene.

Jeg har tidligere bodd i leilighet fra 1985 og 2005 og da har jeg kun hørt litt lyd ovenfra til tider, men aldri fra siden og mener det er unormalt når bygget jeg bor i nå er såpass nytt...

Jeg har to «naboer i sameiet som har klagd på det samme men ikke nådd frem hos utbygger. Sad
   #3
 385     Nord-Jæren     0
Da kan du jo starte med å etterspørre dokumentasjon på hvordan det er bygget, og eventuelt lydprosjekteringen dersom det foreligger. Her må du få detaljtegninger, og helst også lydrapport om det foreligger. Det du som minimum trenger er (du kan kopiere dette direkte):
 • Snitt som viser veggkonstruksjon

 • Snitt som viser oppbygging av etasjeskiller i leiligheten

 • Snitt som viser oppbygging av etasjeskiller i svalgang

 • Plantegninger

 • Detaljsnitt av etasjeskiller ved lydvegg (splitt/fristilling)

 • Snitt som viser svalgangene innfesting mot dekker/etasjeskiller


Så kan du laste de opp her og så kan vi se på dem. Det skal ikke være sånn at du hører alt, men noe lyd må det forutsettes fra naboer i leilighetsbygg.

Om det er flere som også føler det likt, ville jeg forhørt meg på om de ville være med å spleise på måling. Tipper det koster i størrelsesorden 10-15000 for første 2-3 rommene og 2-3000 pr rom utover det. Det er kostbart, men ikke i nærheten så kostbart som det vil være for utbygger om det ikke er iht. lydkravene.

For øvrig er kravene sånn at det kun er krav til lydisolasjon/trinnlydnivå/støynivå/klang etc. Det er med andre ord ingen "forhåndsgodkjent" måte å bygge på, men akustiker kan gi anbefalinger til løsninger for enkeltprosjekter for å ivareta lydkravene, eller man kan følge generelle anbefalinger til utførelse fra Byggforsk. I mange prosjekt krever kommunen at akustiker med ansvarsrett står ansvarlig for lydforhold før det gis igangsettingstillatelse. For mindre utbygginger/prosjekt kan også utbygger selv stå ansvarlig for lydforhold, og kan da bygge "som de alltid har gjort". Det fristiller dem allikevel ikke fra at kravene i Tek skal være oppfylt. Det er imidlertid ikke sånn at Byggforsk favner alle spesialtilfeller, og det er mange måter å gjøre feil på selv om alle fagene følger anvisningene for sitt fag spesifikt.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 6     1
Da kan du jo starte med å etterspørre dokumentasjon på hvordan det er bygget, og eventuelt lydprosjekteringen dersom det foreligger. Her må du få detaljtegninger, og helst også lydrapport om det foreligger. Det du som minimum trenger er (du kan kopiere dette direkte):
 • Snitt som viser veggkonstruksjon

 • Snitt som viser oppbygging av etasjeskiller i leiligheten

 • Snitt som viser oppbygging av etasjeskiller i svalgang

 • Plantegninger

 • Detaljsnitt av etasjeskiller ved lydvegg (splitt/fristilling)

 • Snitt som viser svalgangene innfesting mot dekker/etasjeskiller


Så kan du laste de opp her og så kan vi se på dem. Det skal ikke være sånn at du hører alt, men noe lyd må det forutsettes fra naboer i leilighetsbygg.

Om det er flere som også føler det likt, ville jeg forhørt meg på om de ville være med å spleise på måling. Tipper det koster i størrelsesorden 10-15000 for første 2-3 rommene og 2-3000 pr rom utover det. Det er kostbart, men ikke i nærheten så kostbart som det vil være for utbygger om det ikke er iht. lydkravene.

For øvrig er kravene sånn at det kun er krav til lydisolasjon/trinnlydnivå/støynivå/klang etc. Det er med andre ord ingen "forhåndsgodkjent" måte å bygge på, men akustiker kan gi anbefalinger til løsninger for enkeltprosjekter for å ivareta lydkravene, eller man kan følge generelle anbefalinger til utførelse fra Byggforsk. I mange prosjekt krever kommunen at akustiker med ansvarsrett står ansvarlig for lydforhold før det gis igangsettingstillatelse. For mindre utbygginger/prosjekt kan også utbygger selv stå ansvarlig for lydforhold, og kan da bygge "som de alltid har gjort". Det fristiller dem allikevel ikke fra at kravene i Tek skal være oppfylt. Det er imidlertid ikke sånn at Byggforsk favner alle spesialtilfeller, og det er mange måter å gjøre feil på selv om alle fagene følger anvisningene for sitt fag spesifikt.

Skal prøve mitt beste å innhente dokumentasjon. De har vært vrang på det før da jeg spurte om dokumentasjon angående badet.

Skal også forhøre meg med de andre som deler samme problem. Tusen takk! Grin
   #5
 385     Nord-Jæren     0
Dette er gjerne også dokumentasjon som ligger vedlagt igangsettingssøknad, og da er det offentlig informasjon. De fleste kommuner har portal på sine nettsider der du kan søke gjennom prosjekter og dokumenter. Du trenger som regel bare å vite gårds- og bruksnummer, så dukker det opp.
Signatur
   #6
 4 257     akershus     0
Meld deg inn i huseierne.no der har du mulighet for juridisk hjelp. Jeg vet ikke hvor mye det er verdt, det er begrenset hvor mye hjelp de gir tidsmessig, men gjør flere av naboene dine det også, kan det hende dere kan få felles hjelp. Det kan hende de kjenner til lignende saker og har noe å bidra med i gangen videre.

Det koster noen hundrelapper i året.