246    13    1  

Vridde vannbord som leder vann inn i veggen?

 5     0
Hei,

Dette er mitt første innlegg på forumet, hvor jeg ønsker å lufte følgende forhold: Royal impregnerte vannbord over vindu i første etasje, merk på de værutsatte sidene vest og sør, synes å ha vridd seg på en uheldig måte med tilnærmet horisontal posisjon ut av veggen. 

Jeg legger ved bilder av ett av de aktuelle vannbordene, hvor det første bildet viser montering i juni 2019 (helning ut av vegg virker god), det andre er tatt juni 2020 i tørt vær (bordet er vridd tilnærmet horisontalt), mens det tredje er tatt nå i natt under vannpåkjenning (usikker på hva dette forteller, men for meg som amatørhåndverker kan det virke som om vannet strømmer på siden av vannbordet og langs kledningen i stedet for ut fra vannbordet). 

Mitt spørsmål til dere er om vridningen kun er av estetisk betydning, i så fall bryr det meg ingenting, eller om vridningen kan være funksjonelt negativ, dvs leder vann inn i kledningen?

Jeg kan legge til at dette er et nybygg som ble ferdigstilt i desember 2019, hvor min generelle opplevelse er at både entreprenør og tømrerne som sto for oppføringen var opptatt av detaljer og presisjon.

Sindre

Vridde vannbord som leder vann inn i veggen? - Bilde 1.jpg - AskefuglenVridde vannbord som leder vann inn i veggen? - Bilde 2.jpg - AskefuglenVridde vannbord som leder vann inn i veggen? - Bilde 3.jpg - Askefuglen

   #1
 1 258     0
Jeg synes ikke det der så helt heldig ut. Personlig ville jeg nok hatt beslag oppå vannbordene. Har samme type vannbord på hytta, der skrudde jeg de rett inn med 6x140 skruer forfra og inn i hver stender og la beslag oppå. Ingen synlig vridning etter 2 år.

Nå vil det vel samle seg vann oppå dine som blir stående en stund. Greit at de er impregnerte men de vil bli ganske slitt etterhvert i forhold til resten...
  (trådstarter)
   #2
 5     0
Takk for svar.

Ang beslag ble dette levert til byggeprosjektet mitt, men tømrerne anbefalte å ikke montere disse av estetiske grunner. Jeg bifalt denne vurderingen, ikke minst mtp at beslagene var skinnende grå og et mindre pent syn i kombinasjon med brun royal kledning (se bilde hvor beslag ble "testet").

Litt synd at jeg var uniformert ift hvor mye royal impregnerte vannbord faktisk lever under påkjenninger, selv om jeg er fullstendig klar over at alt av trevirke beveger seg i større eller mindre grad. Nå må det jo presiseres at denne graden av vridning kun har forekommet for tre av de mange vannbordene på et 260 m2 hus, og da utelukkende over vinduene hvor det er litt mer krevende å "låse" bordet.

Jeg har uansett bedt om at byggeleder inspiserer forholdet (før dette innlegget på forumet), så får vi se hva som skjer. Jeg holder dere orientert om utfallet.

Vridde vannbord som leder vann inn i veggen? - Bilde 4.jpg - Askefuglen
TSt
   #3
 8 334     0
Når en har bidradd til fadesen selv så kan en dessverre ikke klage etterpå. En må ha beslag, ikke bare for å beskytte bordet under men for å hindre at vann trenger inn i veggene. (Beslaget skal opp i sporet på vinduene slik bildet viser)
  (trådstarter)
   #4
 5     0
Tror ikke jeg kjøper den konklusjonen. Anbefalingen om ikke å nytte beslag kom fra fagfolk, som sitter med ansvaret for å skissere forsvarlige løsninger. At jeg bifallet var selvsagt under forståelse av at alternativet med ikke beslag var fullt ut forsvarlig, noe tømrerne bekreftet skriftlig. Da faller ansvaret dessverre på entreprenøren ja. Gitt at det du sier er riktig ift at beslag må festes for å beskytte bordet, blir dette definitivt en reklamasjonssak. Tar det videre med byggeleder.

Dette er direkte fra epost korrespondanse med tømrer: "Angående beslag så står eg fortsatt med min mening om at eg ville droppa det selv. Estetisk sett så blir det mer som et kontorbygg uansett om en maler beslaget eller ikkje. Om en maler det så hjelper det nok på men beslag etter min mening er ikkje vakkert uansett. Men her er det ikkje min mening som er viktig, men din. Eg føler at beslag er ett produkt som er "bra på papiret". Egenskapene skal være bra men syns ikkje det er et bra produkt å kombinere med andre produkt. Beslaget har som funksjon å gjøre det tettere men i vel så mye å beskytte trevannbordet. I og med at vannbordet skal være av god kvalitet så hadde eg ikkje vurdert beslaget. Med tanke på at eldre hus verken har beslag eller teip rundt vindua å sjelden har problem med vannintrenging så er eg ikkje redd."

Leser at han har mange gode argumentere her mhp dropping av beslag. Ang selve vridningen av vannbordene, som jo er issuen her, mistenker jeg at dette handler om svakhet ved selve dette partiet av royal vannbord... i så fall også en reklamasjonssak.
   #5
 20 490     Akershus     0
En annen kommentar er at kledningen ligger helt ned på vannbordet. Med referanse til gamle bygg: her finner en ofte et horisontalt bord i kledningens nedkant mor grunnmur og tilsvarende i etssjeskille. Fra gammelt ble kledningen satt nd på dette bordet, og en ser at det er de nederste 15-35 cm med laling som må skrapes.
Ikke alt var bedre før.
En mellomløsning er en stripe med beslag. Dvs som går opp på innsiden og et stykke ut på vannbordet.
En annen detalj er hvordan er overgangen fra vindsperre til beslag/vannbord? Beslaget skal helt bak vindsperra slik at vann som trenger gjennom værhuden fanges av beslaget og ledes ut. Gjelder særlig ved stående kledning. (Tilsvarende med innpapping av pipe før beslag)


Signatur
HSt
   #6
 27 174     Lillestrøm kommune     0
Uten beslag er det ikke godkjent, bare sjekk Sintef

Store takfremspring kan redusere kravet
  (trådstarter)
   #7
 5     0
Så pass, ikke bra. Det er et relativt godt takutspring på en meter, men det kvalifiserer kanskje ikke..

HSt
   #8
 27 174     Lillestrøm kommune     0
Med beslag over så går det an å feste inn vannbordet bedre også, jeg skrudde faktisk med lang skrue rett inn i stender også, ser ingen tegn til at den vrir seg på hytta, har mange meter med dette i overgang fra en leca mur og opp på en kledning. Leca mur ca 0.75m
  (trådstarter)
   #9
 5     0
Med beslag over så går det an å feste inn vannbordet bedre også, jeg skrudde faktisk med lang skrue rett inn i stender også, ser ingen tegn til at den vrir seg på hytta, har mange meter med dette i overgang fra en leca mur og opp på en kledning. Leca mur ca 0.75m

Ser at dette er en klar styrke med beslag.

Leser imidlertid av nettet at vannbord og beslag er et utfordrende område og at ikke nødvendigvis SINTEF sine anbefalinger er de beste, jamfør (fra byggmesteren.as):

"Eit anna tvilsomt punkt på SINTEF Byggforsk sine monteringsfigurar er beslagløysingar over vindu. Her fører SINTEF Byggforsk beslaget heilt inn under vindsperra. Dette kan fungere greitt i tilfelle der du monterer beslag over berre eitt vindu. Men om beslaget går over fleire vindu slik tilfelle ofte er i dag, vil ei slik løysing blokkere for utlufting rundt vindua og føre til kondensproblem. I tillegg viser det seg at beslag kondensererer ved temperaturendringar og overfører kondensvatnet til vindsperra.

Beslaget over vindu bør difor ikkje gå lenger inn enn til utlektinga. Primæroppgåva til beslaget er å ta unna dei store mengdene, tettinga og dreneringa må alltid utførast i vindpserra og detaljane der."
HSt
   #10
 27 174     Lillestrøm kommune     1
Det viktige er å ta vekk evt fukt som kommer nedover vindsperre den vil fort renne inn over vindu

Jeg har valgt Nordan VIS tettesystem på hytta det ser veldig bra ut. Når jeg åpnet gamle vegger var det flere steder skader pga dårlige/mangelfulle beslag. Er topp av vindu nær tak fremspring er beslaget oppe ikke så viktig.