KE
   #11
 3 592     Hordaland     0
Hastighet i fritt fall bestemmes kun av luftmotstand (ikke vekt). Den med minst luftmotstand vil falle hurtigst. Den mynten med minst luftmotstand treffer med andre ord hånden først!
Bare å forsøke med to brusflasker, en tom og en full, de faller likt.

   #12
 2 180     Trondheim     0
Hm!
Før de slippes er den nedre mynten forankret i tre punkter. Den lille mynten hviler på den store. Tyngdepunktet av myntene ligger ikke på noen punkt av rett linje mellom par av fingre (Kordene). Det er heller ikke lik kraft fra myntenes tyngde på de tre punkter hvor fingrene holder. Når vi åpner opp for å slippe nedre mynt men samtidig holde på den øvre vil en av fingrenes friksjon mot mynten ikke være tilstrekkelig for å holde igjen. Med to fingre i kontakt med mynten og tyngdepunktet utenfor korden (Linjen mellom de to gjenværende fingre) skaper tyngdekraften et moment som virker om korden. Momentet skaper rotasjon av myntene. Ref newton om kraft og motkraft så er det lik kraft på de to gjenværende fingrene.
Mynten er rund og etter hvert som den roterer vil de to gjenværende fingrene få mindre og mindre tak. Langt nok i rotasjonen er myntens tyngde større enn friksjonskraften mellom de to fingrene. I og med samme kraft slipper mynten "festet" likt på de to siste fingre, og myntene faller.
De har allerede opparbeidet rotasjonsenergi så mens de faller fortsetter de å rotere. Nå er det to bevegelser her. Rotasjon og translasjon.
Når de kommer ned til der de lander har den lille mynten byttet plass med den store. Det merkelige er at begge har vært i bevegelse (Rotasjon og translasjon) like lenge.
Men den minste mynten har falt lengre enn den største, som betyr at tyngdepunktet i den lille mynten har holdt større fart enn tyngdepunktet på den store. Det kommer av at den lille mynten startet sin translatoriske bevegelse før den store, den begynner å "falle" allerede mens den store ennå henger fast i to fingre. Den store begynner først sin bevegelse når de to fingrene slipper tak.
Slik vil den lille mynten falle før den store og legge seg underst.


I påskesolveggen falt følgende tanke i hu:
Den nedre store mynten blir som en fallem. Lille mynten ramler gjennom og så "løsner" lemmen, og kommer etter,
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 106     Oslo     0
Fingerene holder fast i den nederste største mynten, og slipper så opp. Det er kliss umulig å slippe med begge/alle fingrene akkurat samtidig. Altså vil mynten slippes opp på en side først, og begynne å sige nedover. Den vil holdes litt igjen på den andre siden mens den beveger seg nedover på den første siden. Altså får den en rotasjon. Oppgaveforfatteren har valgt høyden på 15-20 cm slik at den rekker å rotere en halv gang rundt før den treffer den andre hånden. Den minste mynten hviler på den store mynten og får samme rotasjon og hastighet; når den store mynten har rotert en halv gang er den minste mynten nederst.


Dommeren godtok denne forklaringen på Påskequiz 2 fra Energiportalen. Vi har trukket vinneren som ble KarstenBeate. Gratulerer!
Send oss en pm med din adresse og vi sender deg premien.
Takk for mange gode forslag.
Signatur