#21
 5 990     Finnmark     0
Første problemet med denne quizen er å få lysene til å stå stabilt i glasset, deretter tenne på lysene......
Begge lysene slokker samtidig: Stearin på det høye lyset smelter av varmen fra det lave lyset, og tipper oppå det lave slik at begge slokker........
Signatur

   #22
 3 412     Akershus     0
Det høye lyset slukner først. Begrunnelse: Empirisk resultat Smile (Jeg har nå prøvd, tre ganger!)


Første problemet med denne quizen er å få lysene til å stå stabilt i glasset, deretter tenne på lysene......


Lys av type Krone lar seg lett knekke. Knekk av en lang bit av ett stearinlys og en kort bit av et annet. Deretter skjærer man dem flate nederst. Da går det an å få dem til å stå i sylteagurkglass. Man kan bruke en telefontang til å holde i veken mens man senker stearinlysbiten ned.

Så knekker du av en liten bit av en av restene, så du får avdekket en ny bit av veken. Denne denner du på, stikker ned i glasset, og antenner de to stearinlystoppene.

Denne metoden er bevist å funke Smile
Signatur
   #23
 3 412     Akershus     0
Grunnen til at det høye lyset slukner først er at flammene danner varm karbondioksyd mens oksygenet forbrukes. Varm CO2-gass er lettere enn kald oksygen. CO2-gass samler seg ved den øvre flammen mens oksygen samler seg ved den nedre flammen. Oksygen holder liv i den nedre flammen, mens CO2 kveler den øvre.
Signatur
   #24
 3 412     Akershus     0
Første problemet med denne quizen er å få lysene til å stå stabilt i glasset, deretter tenne på lysene......


En alternativ måte å gjennomføre eksperimentet er å sette et kort og et langt stearinlys på en flate, tenne på, og så sette glasset over, opp-ned. Det bør gi et ekvivalent resultat.
Signatur
   #25
 174     Stavanger     0
Svar: Det lange lyset

Forklaring:
Lys som brenner bruker oksygen og lager (danner?) hovedsaklig karbondioksid.
Siden karbondioksidet er varmt så vil det ha lavere massetetthet og stige å slukke det lange lyset først.
Signatur
   #26
 895     0
Riktig svar må være at karbondioksiden som produseres av lysene er mye varmere enn alle de andre gassene inne i glasset. CO2 gassen stiger derfor opp og kveler/fortrenger oksygenet til det øverste lyset først, slik at det slukker.
   #27
 705     Vestlandet     0
Enig, og det har jo allerede mange svart. Men første svar ble ikke godkjent? Ikke bra nok forklart tydeligvis. Men nå må vel et av svarene bli godkjent snart.

   #28
 3 412     Akershus     0
Kanskje vi nå etterhvert ender opp med at vinneren er den som formulerer svaret mest mulig eksakt, stringent eller detaljert?

I flammene skjer en forbrenning, nærmere bestemt en oksydering av karbonholdig og hydrogenholdig stearin eller lignende stoffer i lysene. Prosessen konsumerer oksygen fra lufta, og den avgir branngasser, mest karbondioksyd (CO2) og vanndamp (H2O).

Forbrenningen frigjør kjemisk energi fra stearin og luft, og denne energien finner man igjen som termisk energi i brenngassene, altså varme. De varme gassene har lavere tetthet enn de øvrige kalde gassene, og stiger dermed opp.

I øvre del av glasset vil det derfor bli en opphopning av varme gasser med lite oksygen og mye karbondioksyd og vanndamp, mens luften som ennå ikke har vært innom noen flamme vil samle seg nederst siden den er kaldere og dermed tyngre. Vi får gasser som kveler flammen i øvre del av glasset, og gasser som vedlikeholder flammen i nedre del av glasset. Den øvre flammen slukner.

Senere vil så mye av oksygenet i glasset bli forbrukt at også den nedre flammen etterhvert slukner.

Den øvre flammen slukner altså først, av oksygenmangel.

Kanskje grunnen til at det ikke er utropt noen vinner ennå er at det er langt utpå dagen fredag før påske, og at enkelte har dratt fra jobbene sine? Smile
Signatur
   #30
 3 412     Akershus     0
Stemmer det Smile

Og det ville jo være litt trist om en påskequiz er over før påsken egentlig har begynt Smile
Signatur