464    0    0  

Østfold! Hvordan få en energismart bolig? 2/9 Inspiria Science Center

 105     Oslo     0
Kommunene i Østfold og Klima Østfold inviterer til et informasjonsmøte om energibruk i boliger. 
Hvordan erstatte oljefyren? 
Hvordan finne smarte ENØK-tiltak som passer din bolig? Hvordan søke støtte av Enova? 
Representanter fra Enova, Oljefri.no, Energiportalen.no og Klima Østfold vil gi deg gode råd på veien til en mer energivennlig bolig.  Lokale leverandører av energi-tiltak vil ha stands.

Hva: Informasjonsmøte for alle Østfolds innbyggere
Sted: Inspiria Science center, Sarpsborg
Når: 2. september, kl. 18.00 - 19.30

Ca 20% av vårt totale energibruk er knyttet til boliger. For nye bygg gjøres det gjeldende stadig høyere krav til energieffektivitet. I eksisterende bygningsmasse – som vil utgjøre det største volumet i mange år framover – utføres det også betydelig oppgradering, men omfanget og framdriften ligger etter det som er ønskelig sett i et samfunnsøkonomisk og klimaperspektiv. Informasjonsmøtet skal bidra til at boligeiere får råd og kunnskap om muligheter til gode energitiltak i egen bolig. Arrangementet er i samarbeid med Østfold Energi.
Østfold! Hvordan få en energismart bolig? 2/9 Inspiria Science Center - Skjermbilde 2015-09-02 kl. 11.31.53.png - Energiportalen
Signatur