102    1    0  

Dimensjonering av energibrønn

 2     0
Vi er så smått i gang med å planlegge renovering av enebolig. I påvente av at plan- og bygg behandler søknaden vil vi drenere, og i den forbindelse tenkte vi at det også vil være naturlig å bore energibrønn til nytt varmeanlegg. Planen er å innstallere vann-til-vann varmepumpe og vannbåren gulvvarme og renovere huset slik isolasjon blir tilnærmet i henhold til moderne standard. Huset ligger i Oslo og vil bli på ca. 360-370m2, inkl dobbeltgarasje i kjelleren på ca. 35m2. Om garasjen ikke varmes opp er det altså ca. 325-335m2 oppvarmet areal. 

Hva bør vi tenke på når det gjelder dimensjonering av energibrønnen? Jeg har sett tommelfingerberegninger hvor 275-375m2 i Oslo krever ca. 200 boremeter? Kan man evt. bore dypere for å være på den sikre siden, eller må boredybde (og diameter?) av brønnen tilpasses eksakt til varmepumpens effekt?

KE
   #1
 3 002     Hordaland     0
Jo mer brønn du har jo bedre blir den. 200m er gjerne det sirkulasjonspumpen til varmepumpen er beregnet til så skal du ha mer kan du vurdere to hull. Det viktigeste er at det ikke underdimmensjoneres. Ekstrakostnaden med å borre litt dypere er ikke så stor så jeg ville tatt litt i sammenlignet med hva som er beregnet.
Hvis du søker opp i granada databasen kan du finne naboer med borrehull. Der skal det stå borredybde og eventuell vinkel. Så kan du ta kontakt med de aktuelle naboene å høre hvordan det fungerer.
Det viktigeste er at temperaturen ikke synker for mye når du belaster brønnen på det høyeste.

Anbefaller å lese deg opp på varmepumpen du vurderer før du tar den avgjørelsen!!