40 969    42    10  

Hva er hensikten med ekspansjonstank?

 110     Bergen     3
En rørlegger sa til meg at de pleide å bruke en av sløyfene som ekspansjonstank, andre sier at de alltid setter inn ekspansjonstank. Selv skjønner jeg ikke helt hva den er til for? Kan noen forklare meg det?  Smile

   #1
 678     Bergen     1
Hei,

Vannet utvider seg når det varmes opp. Dersom volumet av annlegget er fast vil trykket øke slik at sikkerhetsventilen åpner eller skader kan oppstå. Ekspansjonstanken gjør at volumet kan øke uten at trykket øker. Volumet av ekspansjonstanken er gjerne 10% av anleggets totale volum.
Signatur
   #2
 3 387     1
Tidligere når en satte inn en varmtvannstank hadde en ikke ekspangsjonstank og det rant likevel ikke ut vann fra sikkerhetskrana på tanken, grunnen til det er at tidligere var det ikke tilbakeslagsventil.

Når vannet i varmtvannstanken ekspanderte på grunn av økt temperatur så ble noe av vannet presset tilbake i tilførselen mot det kommunale vannet. Nå er det krav om enveisventil slik at det ikke skal bli presset forrurenset vann tilbake og inn i det kommunale vannet. Fra private boliger er sannsynligheten for at slik forurensning skal skje lik null, men aktuelt for bedrifter av ymse slag.

Derfor må en nå ha en slik tank. Ekstra utgifter som egentlig kun burde blitt pålagt bedrifter hvor det finnes mulighet for at tilbakeslag forurenser. Men hey, like greit å tre det ned over ørene på alle. Hva betyr vel et par tusen kroner når en likevel bruker millioner.
   #6
 21 499     Enebolig     0
Jeg priser ikke  Wink Men det ville vært for galt om ikke firmaet skal ha 1500 kr for jobben.
   #7
 5 113     0
Viss firmaet skal montere den kjem den nok ikkje på eit par hundre kroner nei, heller ikkje 2k, da er det nok kr. 1500 for tanken + montering + forbruksmatriell + diverse + papiprarbeid + kjøring + mva, minst!  Wink

   #10
 103     østfold     1
Regn med cirka 5000 kr inkl.

Ekspansjonstank (Topp vvs) 298 inkl.mva
+Sikkerhetsgruppe for å henge den opp, med sikkerhetsventil og luftepotte 598 inkl.mva
+Rør og deler samt 3 t arbeid med kjøring, kappe seg inn og fylle opp anlegget igjen. 3750 inkl.mva

Blir fort dyrere en et par hundre, men bedre en konstant lekasje på anlegget og tap av vanntrykk som kan ødelegge pumper osv. Installer aldri et varmeanlegg uten eks.tank.

Å ja, jeg driver et rørleggerfirma så det ikke skal bli noe spekulasjoner rundt det.
Signatur