525    19    1  

NIBE Smart price adaption

 17     0
Har nettopp aktivert denne tjenesten, og kunne da legge inn verdier for "påvirkningsgrad". Standard-verdiene så ut til å være 5 for romtemperatur og 2 for varmtvann. 
NIBE Smart price adaption - SmartPriceAdapter.png - HmNt
Er dette fornuftige tall? Hva betyr de? Er det noen som vil anbefale andre verdier, hvilke og ev. hvorfor?

I NIBE Uplink står det nå  "0.0" som varme-verdi, og varmtvann med "mini", jfr

NIBE Smart price adaption - SmartPriceAdapterNU.png - HmNt

Er det noen som har har erfaringer som er verdt å dele i forhold til oppsett av NIBE sin "Smart price adaption"?


   #1
 2 720     0
Jeg antar du her må legge inn en mer eller mindre fast kurve over regelmessige variasjoner - korrekt?

Eller har VPen grensesnitt mot nordpool sine nettsider og lar seg styre av det?

Det er jo ganske stor variasjon i hvor stor variasjonen er Smile Natt til 30. okt var prisen ned med under 10% (i Trondheim), men ned rundt 20% påfølgende natt. Kommende natt sier prediksjonene at prisen vil øke 30% fra klokka 03:00 til imorgen klokka 09:00. Når lavpris-perioden faktisk starter og slutter pendler også fram og tilbake en del: I kveld får prisen et minimum kl. 23:00. Torsdag kom ikke minimum før kl. 03:00. Ser du et par uker bakover, kan det virke som at bunnen ganske ofte kommer tidligere søndagskveld enn på hverdager.

Om du skulle bomme en time på når bunnen er, eller hvor lenge den varer (det skifter også mye), så er det jo ingen katastrofe - spesielt ikke sammenlignet med ingen tilpasning. Men skal du skikkelig fintrimme, da bør du inn med et system som leser NordPool-data.

Så er spørsmålet om du har noe nevneverdig behov for strøm når prisen er på det laveste, da! Det har fint liten hensikt å varme opp svømmebassenget eller badstua når du sover Smile Har du elbil kan du lade den om natta... så sant den stadig har nok strøm på ettermiddagen til det du trenger den til da. Kjører du bilen lite, er det ikke mange kWt du lader hver natt, og med 10% reduksjon i kWt-prisen utgjør det ikke så mange ørene!

Den tryggeste besparelsen er å varme vann på natta til familiens morgendusj, og så slå av berederen (hvis du fortsatt har en ren el-bereder), eller fortelle VPen at den ikke skal varme vann sent på morgenen! Svært mange dager er døgnets høyeste strømpris i 8-9-tiden, når berederen prøver å "rette opp" etter at familien har tømt den. du ha masse varmtvann når du kommer hjem fra jobb, vent ihvertfall til 13:00-14:00 med å slå den på; da er det ofte en noe lavere pris enn på morgenen (og på ettermiddagen).

I det store og hele: Så lenge prisvariasjonene over døgnet er på typisk 10-20% blir det lett "mye skrik og lite ull" av å prøve å tilpasse seg variasjonene. Bare en relativt liten andel av strømforbruket kan flyttes (halvvegs) fritt. Du står ikke opp om natta for å sette steika i ovnen, eller for å gå i badstua, eller for å strime filmer til den strømkrevende gigantskjermen din. Du kan ikke dra hjem med el-bilen kl. 14:00 for å lade den til 10% lavere pris.

Kanskje døgnvariasjonene blir større i framtida, og at det da vil lønne seg mer. Hvis det innføres effektariffer på strømmen kan det bety mye mer: Hvis du flytter varmtvann og lading av bil til (ikke-overlappende) tider på natta, slik at det ikke faller sammen med middagslaging eller badstue-bruk, unngår du effekt-toppene som kunne ha økt nettleia di ganske betydelig. Du vil jo spare litt på strømprisen også, men det kan være ubetydelig i forhold til effekten på nettleia.
  (trådstarter)
   #2
 17     0
Anlegget er koblet til Nordpool via Nibe Uplink. Og Smart price adapter skal visstnok være så smart at det bruker mest strøm de timene det er lavest timepris. Variasjonen i strømprisen pr døgn i mitt område (man må angi NO1-NO5 avhengig av hvor man bor i landet) ser så langt ikke ut til å variere veldig mye, men noen ører er det jo, og vanligvis lavest pris nattestid. Her er grafen Nibe Uplink viser for min pris-historikk de siste 30 døgn
NIBE Smart price adaption - Strompriser.png - HmNt
Men her er det jo flere hensyn som skal tas. Man ønsker jo ikke at strømsparingen skal gå på bekostning av komfort. Det må være varmt vann når man tar seg en dusj/bad, og jevnt god temperatur i huset er selvsagt viktig.

Lurer derfor på om det er noen som har skaffet seg erfaringer om hva som er fornuftige tall/verdier i "påvirkningsgrad"-feltet, (jeg har derfor så langt valgt å bruke standardverdiene 5 og 2).
KE
   #3
 2 968     Hordaland     1
Jeg har ikke tatt dette i bruk men kikket litt på det.
Har ikke timespris på strømmålet så per i dag er det ikke noe å hente på det, men smart å være forberedt.

Nibe viser timesprisen fremover og har teoretiske muligheter for å spare strøm.
Man setter påvirkningsgraden uten at jeg vet helt hvordan dette teknisk sett utføres.
Kan tenke meg at lading av varmtvann trigges av en varierende temperatur, slik at en sakte dalene temperatur i varmtvannstanken om kvelden ikke utløser varmtvannsbehov men gjerne venter til nattetimene.

En ting man skal være klar over er at man har ingenting å hente på dette om man har romtermostater som styrer sløyfene. Da vil romtermostatene be om den nødvendige energien selv om Nibe justerer noe opp og ned. Varmtvann og basseng er kanskje mer interresant.

Jeg mener at man bør påvirke romtermostatene direkte om man skal spare strøm, eller forbedre komfort. Enten det er strømpris som er utgangspunktet eller om det er stråling fra solen. Utekompensering av romtemperatur er en enkel start, bedre enn utekompensert varmepumpe.

Kikker man på modbusen til Nibe er det dukket opp to variabler, den ene er strømprisen for øyeblikket mens den andre er ett tall fra 0 til 3 (mulig det var til 4). Det siste tallet refererer til prisnivå, ikke selve prisen. Det kan tenkes at denne verdien kan være smart å hente ut fra pumpen og bruke i sin påvirkning av romtermostater.

Det er uansett en interresant tråd som jeg kommer til å følge med.

Kanskje vil brukeren "Nibe" også komme med innspill her!
   #4
 2 720     0
Anlegget er koblet til Nordpool via Nibe Uplink. Og Smart price adapter skal visstnok være så smart at det bruker mest strøm de timene det er lavest timepris.

Interessant. Det krever, om jeg forstår det rett, at du sender ut "allslags" informasjon på nettet (til Nibe). Du bør vel ikke være altfor paranoid med hensyn på personvern og denslags, da - men har du Facecbook-konto er jo dette ingenting i forhold Smile

Man ønsker jo ikke at strømsparingen skal gå på bekostning av komfort. Det må være varmt vann når man tar seg en dusj/bad, og jevnt god temperatur i huset er selvsagt viktig.

Sant nok, men det aller meste kan dekkes opp av ren klokkstyring, som gjerne kan gjøres lokalt. For eksempel å varme vann mens du sover, så du har til morgendusjen. Du trenger vel ikke uplink for å prioritere varmtvann nattestid.

Panelovner med nattesenking hadde vi da jeg var guttunge for 40+ år siden. Nå er jo det det motsatte av å bruke billig strøm om natta... I dag ville mer fornuftig bruk være "mens-jeg-er-på-jobben-senking". Men vi hadde panelovner med to perioder, slik at de kunne heve temperaturen fra 05:00 til 07:00 og fra 14:00 til 17:00 (eller senere). Dette ble gjort helt lokalt, uten noe krav til nettverk. (Men for gamle foreldre var det så komplisert å sette at de ville vært helt fortapt om de ikke hadde hatt en sønn på ti år til å fikse det...)

Men...
Jeg har flere ganger ytret min skepsis til Det Totale Smarthus-Systemet som Styrer Hvert Enkelt Apparat Optimalt. Det vil jeg ikke ha. Her har du et delsystem som tar ansvaret for seg selv og sine oppgaver, hvilket i utgangspunktet er mer i min retning. Spørsmålet er om det er villig til å la seg koordinere med andre delsystemer. Når Nibe Uplink får vite fra NordPool at strømprisen er lav, kan den guffe på med effekt samtidig med at bil-laderen din slår seg på - du får neppe styrt billaderen fra Uplink. Den vet heller ikke at du tar deg luksusen ved en badstue-runde fordi strømprisen er lav.

Med effekttariffer i strømnettet bør man ha en koordinering av store forbrukere, så de ikke havner på toppen av hverandre. Klokkestyring gir ganske direkte kontroll: Bilen lades fra 00:00 til 02:00. Vann varmes fra 03:00 til 07:00, og absolutt ikke fra 16:00 til 17:30 mens middagen lages. Hvis en av enhetene går sine egne veier, ut fra NordPool-priser, mister du den rigide kontrollen. Hvis en varmepumpe finner ut at den må koble inn elkolben (eller vil, fordi stømprisen er så lav) er, så vidt jeg har forstått, Nibe såpass glup at den beskytter deg mot å sprenge sikringer ved å føle hvor høyt det totale strømtrekket i øyeblikket er - og benytter seg kanksje ikke av muligheten. Men det kunne jo hende at de andre som trakk mye strøm faktisk hadde lavere prioritet enn å få nok varmtvann raskt!

En annen side: Har du et relativt tregt regulerbart system (og VBV er ihvertfall ikke super-raskt), vil du gjerne komme kuldebølga litt i forkant, få varmeproduksjonen i gang før det blir hustrig i huset. Der hjelper ikke NordPool-prognosene, du må inn med prognosene fra yr.no. Om ikke Nibe selv kontakter yr.no (og det gjør de ikke), kan yr.no sees på som en annen aktør som vil gi Nibe noen hint i god tid - uansett hva strømprisen er i øyeblikket.

Så både ut fra strømpris, effektledd i nettleia og totalt tilgjengelig effekt (f.eks. sikringsstørrelse) er ikke Nibe eneste aktør. Hvis den har mulighet for samordning med andre aktører på en fornuftig måte, vil det gjøre denne tilpansningen til strømpris langt mer interessant.

KE
   #5
 2 968     Hordaland     0
Keal, du skulle jo kjøpe Nibe bergvarmepumpe. Når tid blir det? Grunnen til jeg spør er at jeg ser frem til din erfaring med varmepumpen.
Uplink sender alle verdier til Nibe server kontinuerlig, man trenger ikke å koble den til internet om man ikke vil. Man kan logge det samme via modbus lokalt. Strømprisen hentes ned fra nettet og vises i displayet til Nibe.
Når det gjelder forbruk sammen med andre forbrukere, billader er nevnt, så er det neppe snakk om å slå av eller på varmepumpen men å gjøre små kompenseringer mot strømprisen. Kanskje drar pumpen 1000w istedet gfor 700w noen timer. Men som sagt, har man romtermostater har det ingen verdi å styre varme etter strømpris.
  (trådstarter)
   #6
 17     0
Prismodeller for nettleie er under vurdering (ute på høring) hvis jeg har forstått det rett. Det skal være foreslått flere ulike modeller. En aktuell løsning (målet er jo å fordele det totale strømforbruket bedre) er innføring av høyere nettleie i "rushtiden" (dvs høyest nettleiepris mellom kl 16.00 og 19.00). 

Det er grunn til å anta at en ev. "rushtid"-avgift trolig vil følge spotpris-utviklingen. Mao: Lading av elbil, oppvarming av varmtvannstank samt vann til radiatorer kan man i så fall starte samtidig (f.eks fra kl 23.00 og utover natta...).

Ser forøvrig i Nibe-displayet at dagens strømpriser varierer fra 40 øre på det laveste og hele 85 øre nå i rushtiden (dvs en økning på hele 112%), jfr
NIBE Smart price adaption - Nordpool20191106.jpg - HmNt

Så i dag er kanskje en god dag å avlese time-for-time-forbruket for å se i hvor stor grad NIBE-anlegget har klart å unngå å bruke strøm på feil tidspunkt...
   #7
 2 720     0
Ser forøvrig i Nibe-displayet at dagens strømpriser varierer fra 40 øre på det laveste og hele 85 øre nå i rushtiden

Dagens prisoppgang er ikke pga. rushtid qua rushtid, men fordi vi fikk en ganske skarp kuldebølge over store deler av landet. Hadde hovedårsaken vært rushtiden, da ville det vært slike ekstremtopper hver eneste dag; det er det ikke. Les gjerne https://www.nrk.no/norge/kraftig-prishopp-pa-strom---vil-stabilisere-seg-1.14771192

Kuldebølga er her. Om du har satset på en VP som skal dekke 100% av oppvarmingsbehovet, har du ikke så mange alternativer: Enten fryser du, eller du lar VPen gå, uansett strømpris.

Selv kom jeg hjem fra jobb til ei stue som holdt 13°C - huset er ikke TEK17-isolert Smile Når jeg er frossen etter en haltimes gåtur fra jobben elsker jeg å sitte foran et blafrende peisbål, så i kveld nyter jeg kvelden... Men når stua er såpass kald, tar det for lang tid for peisen å bli skikkelig varm. Jeg slo på propanoven med en gang jeg var innenfor døra, for å gi en liten boost mens peisen varmet opp. I dag kunne jeg gjøre det med god samvittighet: kWt-prisen for propan var under topp-prisen på strøm (+nettleie). Vanligvis er den ikke det, så når jeg bruker propan-boosteren en halvtime eller time vet jeg at det koster en krone eller to, men det er likevel verd det for å få temperaturen raskt opp.

Jeg vil aldri ønske å være avhengig av en eneste varmekilde - f.eks. ved strømbrudd. I dag kostet kWt-pris-toppen meg "ingenting", fordi jeg valgte varmealternativer som er uavhengig av el.

Forøvrig er det en også en annen nest-høyeste pris-topp som er svært stabil fra dag til dag. Du ser den i kurven din, som regel fra 08:00 og ca to timer framover (på hverdager). Akkurat i den perioden står det ganske mange VV-beredere på full guffe for å varme opp vannet igjen etter at hele familien har tatt sin morgendusj. Hvis du skal fintrimme strøm-utgiftene bør du la berederen få være "kald" til et stykke ut på formiddagen, og første begynne å varme vann i 11-12-tiden. Hvis du normalt ikke har mye VV-forbruk etter jobb (og du ikke tømmer tanken helt, så d har igjen nok VV til å dekke behovet), er det aller mest økonomiske å ikke varme vann igjen før etter midnatt.

  (trådstarter)
   #8
 17     0
I mitt hus er det ikke slik at et plutselig fall i temperaturen umiddelbart gir et kaldere hus og behov for å bruke ekstra mye strøm. Her er det noe treghet. Og NIBE-anlegget har en ute-termostat som varsler om når det er på tide å øke eller senke vannet som sendes rundt til alle radiatorene i hele huset (to-rørsanlegg). Dette har faktisk fungert relativt bra. Inne i huset er det stort sett jevn temperatur hele døgnet på 21-22 grader (okt-april).

Men det jeg altså lurer på er om noen allerede har erfaring med aktivering av NIBE sin "Smart price adaption", og ev. kan dele tanker ift konfig. Det blir jo nå to ting det skal tas hensyn til:
1. Fortsatt god og stabil varme til radiatorene og varmtvannstanken
2. Tilpasse strømforbruket for oppvarmingen av vannet til tider med lav strømpris.

Tanken er jo god, men er det i praksis mulig å kombinere disse to to punktene? Hvor smart er egentlig denne NIBE-tjenesten? Og kan man ved å aktivere dette bidra til å redusere total belastning i strømnettet i rushtiden?

Ang "rushtid".
Ser at det allerede er noen strømleverandører som har begynt med dette. Lyse ser ut til å opererer med en nettleiemodell hvor prisen er hele 125 øre i tidsrommet 16.00 til 18.00 (altså langt større utslag enn dagens prisvariasjon i spotprisen), ellers i døgnet er prisen mer normal, jfr
NIBE Smart price adaption - Lyse.jpg - HmNt
   #9
 2 720     0
I mitt hus er det ikke slik at et plutselig fall i temperaturen umiddelbart gir et kaldere hus og behov for å bruke ekstra mye strøm. Her er det noe treghet.

Det gjelder vel i betydelig større grad for TEK17-hus enn for eldre. Men det betyr også at du (selv uten smart strømstyring) er mindre påvirket av kuldebølger som sender strømprisen (kortvarig) i taket. Det gjør ikke så mye om strømprisen går opp, for du bruker ikke så mye strøm selv om det er kuldebølge.

Effekten av å tilpasse seg døgnvariasjoner i strømpris blir nok overvurdert av svært mange, i hvert fall slik variasjonene er i dag. 10% opp og ned er helt normalt. 20% legger du merke til. 30% variasjon er mye. Men siden nettleien utgjør (minst) halve strømregningen, er variasjonen der (under) 5%, 10%, 15%. Men det er hvis du kan flytte alt strømforbruket ditt til den billigste perioden. Det kan du neppe. Kanskje halvdelen, hvis du virkelig fintrimmer det. Da snakker vi om 2,5%, 5% eller (ved svært store variasjoner) 7,5% besparelse på månedsregningen.

7,5% begynner å bli noen kroner  -  men den besparelsen gjelder bare for den delen av måneden da variasjonen i brutto-pris var 30%, og det er slett ikke hele måneden.

Dagens nesten-dobling av strømprisen er manna for de som tror på ekstremvariasjoner i strømpris. Men hvor ofte er det slik? Det er lenge siden såpass brå variasjoner. Vi refererer stadig til 2010-vinteren, for ni år siden, når vi skal "skremme" om strømpriser som løper løpsk. Kanskje vi får en tilsvarende argumentasjon nå: Husker dere 6.november 2019 mellom klokka 18:00 og 21:00? Da var strømprisene høye, da!
KE
   #10
 2 968     Hordaland     0
Er det noen som har har erfaringer som er verdt å dele i forhold til oppsett av NIBE sin "Smart price adaption"?

Foreslår at du finner en periode der du har en værprognose som viser flere dager etterhverandre med lignende temperatur (og vind). En fordel at bruksmønsteret er lik disse dagene.
Så kan du prøve ett døgn med prissparingen aktivert og ett døgn uten denne aktivert. Klarer du i tillegg å repeterer varmtvannsforbruket burde du ha en god sammenligning. Så er det bare å studere kurvene på uplink og se om det var noe forskjell.