6 250    104    9  

Varmepumpe med innebygget varmtvannstank eller egen tank?

KE
 3 035     Hordaland     0
Når man velger varmepumpe, væske/vann eller luft/vann får man ofte valget mellom varmepumpe med innebygget varmtvannstank på cirka 180L. Alternativet er en egen tank ved siden av til tappevannet. Prinsippene er de samme såvidt jeg kan se, jeg leser kun at egen tank velges der det er begrensning på takhøyden. En separat løsning opptar endel mer plass og større valgfrihet hva gjelder tank. Er det andre ting jeg må tenke på i ett slikt valg?

   #1
 2 432     Hordaland     0
Tekniske momenter rundt integrert akkumulator:

- Velger du løsning uten integrert akkumulator så har man større frihet til valg av dimensjon for akkumulator til varmeanlegg og tappevann/forbruksvann.

- Velger du løsning med integrert akkumulator, må du ta en avgjørelse for om akkumulatoren skal benyttes til varmeanlegg eller tappevann/forbruksvann. De fleste modeller er bygget til å enten fungere som akkumulator for varmeanlegg, eller som akkumulator for tappevann/forbruksvann. Noen modeller kan "bygges om" og benyttes slik man ønsker.

- Løsning med integrert akkumulator for varmeanlegget gir ofte gevinst i bedre utnyttelse og regulering av varmepumpen, sammenlignet mot ekstern akkumulator.

- Løsning med integrert akkumulator for tappevann/forbruksvann medfører ofte dårligere utnyttelse av varmepumpe dersom du ikke har enormt behov for tappevann/forbruksvann. Ulempen med integrert akkumulator for tappevann/forbruksvann er at varmepumpen må arbeide på et høyere temperaturnivå enn hva du behøver i varmeanlegget. I de fleste hus er oppvarmingsbehovet større enn behovet for tappevann/forbruksvann.

- Løsning med dobbeltmantlet bereder gir et større effekttap enn en løsning med to separate tanker.
Signatur
KE
  (trådstarter)
   #2
 3 035     Hordaland     0
De varmepumpene jeg kjenner til har ikke innebygget akkumuleringstank for oppvarming, den er alltid ekstern eller i noen tilfeller ikke nødvendig.
Fokuset jeg derimot ønsket med denne tråden var fordeler og ulemper med ekstern tappevannstank sammenlignet med integrert tappevannstank. Det eneste som skiller de to løsningene er ett noe lengre rør mellom varmepumpen og tanken, måten dette reguleres på er lik for begge løsningene.

Hvorfor mener du at løsning med integrert tappevannstank gir dårligere utnyttelse av varmepumpen? Sammenligner du da med en ren elektrisk tappevannstank da eller?
Varmepumpen vil måtte endre turtemperaturen når den varmer tappevann men man sparer jo fortsatt strøm, den trenger ikke å produsere denne temperaturen når den kun varmer boligen.
   #3
 2 432     Hordaland     0
Hvorfor mener du at løsning med integrert tappevannstank gir dårligere utnyttelse av varmepumpen? Sammenligner du da med en ren elektrisk tappevannstank da eller?
Varmepumpen vil måtte endre turtemperaturen når den varmer tappevann men man sparer jo fortsatt strøm, den trenger ikke å produsere denne temperaturen når den kun varmer boligen.


Problemene bunner ut i begrensninger i programvaren til varmepumpen. De fleste varmepumper med integrert tank for tappevann/forbruksvann opererer med kjeletemperatur på 50*C - 90*C. Det vil si at dersom du har behov for kun 35*C tursløyfer i varmeanlegget ditt, så vil de aller fleste varmepumper produsere en høyere tur-temperatur enn hva du egentlig har behov for, pga begrensninger i programvaren.
Signatur
T1
   #4
 510     0
Med en integrert tank på 180 liter og en temperatur på tanken på 50 grader kan du dusje i ca 35-40 minutter (gitt ca 40 grader på vannet og 6 liter pr min). Med en ekstern tank på 300 liter og 50 grader nesten dobbelt så lenge.

Har du et par tenåringsdøtre i huset er det åpenbart at 180 liter er for lite når det skal shamponeres og balsameres i et par runder.

Altså blir dette en vurdering av plass og behov. Varmetap etc. blir nok ikke den helt store forskjellen.
   #5
 3 534     buskerud     1
Sånn sett er løsningen til ctc i250 fin, akkumulator for varmen, med spiral for tappevann..men mange innstillingsmuligheter.
enten må du ha høy temperatur i den, for å kunne dusje on demand, problemet med on demand, er at tanken kjøles ned etterhvert fortere enn kjelen holder seg varm, ergo korte dusjer. Funker derimot bra med gass og olje, pga. De kan avgi mye kw.

Derimot med bereder i serie, kan man senke tempen i 250... Som jeg tilslutt fikk til, men den ekstra berederen trekker noe strøm for å heve til 65 grader og holde varmen.

Har du varmepumpe med vvb , på f.eks 180 l. Så må varmepumpen guff på til tider for å varme den , og gjerne hjelpe til med el kolben.

Summa summarum...virker som forbruks resultatet er ganske likt.  Derimot, velger man løsningen med kun vv gjennom  det spiralen klarer å gi, sparer man veldig mye på vv, men også litt forsi dusjer over 15 min ikke blir så populært i lunka vann hehe..


Den heller dårligste løsningen , som noen jeg kjenner har, er varmepumper med 180 l tank, pluss en 200l i serie... fordelen deimot er latterlig mye varmtvann

To jeg kjenner har  bergvarme, amå moduler uten vvb,,,Som gå mot dobbeltmantl. Mulig det er løsninger der varmepumpa har veksel ventil og berederene har spiral i vvb delen av tanken og..da funker det likt som innebygd..men da må vel noen termostat fra vvb delen kobles mot varmepumpa, sånn at den vet når den skal veksle mellom gulvarmen og varmvannet..har ikke sjekket de innstallasjonene nøye, eneste jeg vet er at de begge klager over at de sparer dårlig til å ha bergvarme.

   #6
 26     0
Vi har en Alpha pumpe med Delta flex tank. Denne er 210L forbruk og 90L akkumulator tank. Systemet har en vekselventil som kjører varmen til en spiral i forbruksvann delen. Ulempen er at bruker man svært mye varmtvann på engang, så blir det ikke laget varme til akkumulator tanken. Kan faktisk av og til kjenne det på temperaturen i gulvene (ikke der det er innstøpt naturligvis)

Var i utgangspunktet litt skeptisk til løsningen, da forbruksvannet varmes normalt sett opp til kun 52grader C. Kastet ikke den gamle 200L vvb, da jeg tenkte at vi kom til å måtte kople den i serie med vv tanken. Det viser seg nå etter ett år i drift at vi ikke har gått tom for vvann en eneste gang. Ikke alltid like varmt vvann (etter bruk av både badekar og dusj samtidig), men til gjengjeld så blir vvann varmet meget raskt oppigjen. Gammel vvb hadde vel 2 eller 2,2kW element, mens pumpa har mye større kapasitet.
   #7
 2 798     0
Med en integrert tank på 180 liter og en temperatur på tanken på 50 grader kan du dusje i ca 35-40 minutter (gitt ca 40 grader på vannet og 6 liter pr min). Med en ekstern tank på 300 liter og 50 grader nesten dobbelt så lenge.

Har du et par tenåringsdøtre i huset er det åpenbart at 180 liter er for lite når det skal shamponeres og balsameres i et par runder.

Hvis mangel på VV er noe som skjer regelmessig, og spesielt hvis det bor en liten prepper i deg, kan du sette en "hytte-modell" propan-basert direktevarmer i serie etter berederen. Tar varmtvannet slutt, kobler du inn gassvarmeren, og har mer eller mindre ubegrenset varmtvann, så lenge du har propan. Mister du strømmen i lengre tid (det er her 'prepper'-elementet kommer inn!) har du likevel varmtvann tilgjengelig.

Går du tom for VV hver eneste dag vil du merke gass-utgiftene. Skjer det annenhver uke går du ikke konkurs. 1 kWt energi fra propan koster signifikant mer enn 1 kWt elektrisitet, men ikke SÅ mye mer, hvis det ser snakk om en gang imellom! Så lenge du har nok VV fra varmepumpen, er det ingen løpende kostnader ved å ha gassvarmeren i reserve (ut over investeringen, naturligvis).

Slike hytte-vannvarmere er ikke spesielt dyre. Antagelig betaler du mer for et skap på yttterveggen for gassflaska, røroppegg inn til varmeren, gass-sensor for å avsløre lekkasjer etc. Ifm. en større oppussing skal jeg legge det inn hos meg - siden jeg likevel planlegger et gassbluss eller to ved siden av koketoppen på kjøkkenet, kommer det meste av utgiftene uansett - merkostnaden ved å også føre gassrøret fram til en vannvarmer er ganske beskjedent. (Så får jeg bare akseptere at folk erter meg med at jeg har 'prepper'-tendenser...)

   #8
 919     Norge     0
Har nibe f1245. Ekstern tank for gulvvarmen, intern 180l for tappevann.
Vi er 2 boenheter og ikke problem med lite varmtvann.
Vp tar varmtvannet til 55 grader. Om vi venter mye forbruk er det et luksusstille på pumpen men har brukt dette kun 1 gang. Usikker på hva dette medfører men antar varmekolben på 6kw er inne hele tiden da.
Jeg ville ha minst mulig tanker og rør og angrer ikke på at vi ikke valgte egen varmtvannstank
   #9
 8 027     Bærum     0
Når man velger varmepumpe, væske/vann eller luft/vann får man ofte valget mellom varmepumpe med innebygget varmtvannstank på cirka 180L. Alternativet er en egen tank ved siden av til tappevannet. Prinsippene er de samme såvidt jeg kan se, jeg leser kun at egen tank velges der det er begrensning på takhøyden. En separat løsning opptar endel mer plass og større valgfrihet hva gjelder tank. Er det andre ting jeg må tenke på i ett slikt valg?


Kjøper du en all-in-one løsning binder du deg i større grad opp til produsenten av vp. Går noe i stykker stopper fort hele raklemikket opp.
Og går noe i stykker utenfor reklamasjonstiden og man må shoppe ny vp blir det uten tvil dyrere å måtte shoppe en ny all-in-one vp, fremfor "bare" en ny vp.

Jeg driver og vurderer for og i mot det samme selv, så interessant diskusjon. Pr i dag heller jeg mot separat bereder - for å ha et mest mulig løskoblet system.
KE
  (trådstarter)
   #10
 3 035     Hordaland     1
Eydypdal: Jeg forstår ikke hva du mener med at varmepumpen lager for høy turtemperatur for boligvarmen og at det skal skyldes begrensning i softwaren. De bergvarmepumpene jeg har studert varmer enten tappevann via spiral i tappevannsbeholderen eller så varmes turvannet til boligoppvarmingen. Pumpen må jo dermed veksle mellom å produsere høytemperert tappevann og lavtemperert boligvarmevann. Så vidt jeg kan forstå lages det enten eller, ikke både og. Med unntak av Ecoforrest som har en model som kan produsere boligvarme og tappevann samtidig. Hvis dette hadde blitt shuntet hadde jeg forstått hva du mener, men slik jeg skjønner det veksler det bare på å varme det ene eller det andre.
Med en slik veksling produserer varmepumpen +/-35 grader normalt og 55 grader når det er behv for å vedlikeholde tappevannstemperaturen. I begge tilstandene sparer man strøm. Jeg vet ikke hvordan de ellers skulle fungere for å få bedre driftsøkonomi.

Cozmo: Jeg har vert innom argumentene dine om å fritt kunne velge tappevannstank med både hensyn til volum og senere delebytte. Man kan også få tappevann med elpatron selv om varmepumpe skulle stoppe. Det som helt klart stikker seg ut som ulempen er at det til sammen krever endel mer plass langs veggen. Jeg har det ganske trangt der jeg skal ha dette så jeg må planlegge dette nøye. Har du funnet noen gode alternative tappevannstanker?