146    5    0  

Beregne energitap fra akkumulatortank

 4     0
Noen kloke hoder som kan fortelle meg sånn ca. hvor mange kwh jeg taper til omgivelsene fra akkumulatortank?
Stålank, 25m³, 2,5m diameter og 5m høy. (altså 40m² overflate)
Isolert med 20cm glava.
Hvordan beregnes varmetapet? Med for eksepel 90ºC i hele tanken, og -10ºC omgivelsestemperatur... og hvordan vil tapet være med eks. 70ºC differanse?

TSt
   #1
 8 365     0
Det var litt av en tank med dårlig isolering. Håper den ikke er bygd enda.  
Jeg mener det er 13,2kW  og ved 70gr differanse ute og inne "bare" 10,2kW.

Har benytter Glava Proff 34 med Rd = 5,85 m2K/W

Står den ute siden omgivelsestemp er så lav ?  I så fall må den ha noe ytterkledning som vil hjelpe litt men isolasjonen er jo det viktigste.  Må hindre luft sirkulasjon i isolasjonen.

Tenk på hvordan vi isolerer tak i dag.  Her er temperatur differansen mellom ute og inne 2-5 ganger større enn i tak overgangen.  Tror derfor tall er korrekte.  

   #2
 59     Østlandet     0
Hei,

90 degC @ -10 degC omgivelsestemperatur

Varmetap ca 0,89kW

60 degC @ -10 degC omgivelsestemperatur (70 degC differanse inne/ute).

Varmetap ca 0,60kW
Signatur
T1
   #3
 522     0

Ser svarene spriker litt, så prøver meg jeg også.

Vanlig glava er oppgitt til å ha en lamdaverdi på 0,034 W/m2*K. Denne verdien forutsetter en isolasjonstykkelse på 1 meter. I ditt tilfelle er den 0,2 meter. Vi må altså dele 0,034 på 0,2 (eller gange med 5) og får da en lambdaverdi på 0,17 W/m2K.

Videre har du 40 m2 og en delta T på 90 - -10 = 100.

Varmetapet blir da: 0,17W/m2K * 40 m^2 * 100 = 680 W.
  (trådstarter)
   #4
 4     0
Ser svarene spriker litt, så prøver meg jeg også.

Vanlig glava er oppgitt til å ha en lamdaverdi på 0,034 W/m2*K. Denne verdien forutsetter en isolasjonstykkelse på 1 meter. I ditt tilfelle er den 0,2 meter. Vi må altså dele 0,034 på 0,2 (eller gange med 5) og får da en lambdaverdi på 0,17 W/m2K.

Videre har du 40 m2 og en delta T på 90 - -10 = 100.

Varmetapet blir da: 0,17W/m2K * 40 m^2 * 100 = 680 W.

Ja... Svarene spriker veldig, og jeg skulle ønske jeg kunne stole blindt på Erik3 og T1, men i mitt hode høres det langt mer fornuftig ut med svaret fra TSt.
Nå må jeg innrømme at jeg ikke klarer å få noe forhold til formlene og utregningene, men det høres for godt ut til å være riktig.

Om jeg fyller tanken med 25 000l vann som holder 4ºC og varmer det opp til 90ºC så har jeg tilført ca 2500 Kw. Vist vi da går ut ifra at varmetapet er konstant 680W, så vil denne tanken kunne stå ute i -10ºC i 153 døgn før temperaturen er nede i 4ºC igjen..

Jeg hadde selfølgelig håpet at en tank på denne størrelsen gjorde at jeg ikke trengte å bekymre meg for frost selv om det gikk noen dager uten fyring.(eller andre driftsproblemer) (Selvfølgelig da uten å hente ut energi) Men at den kunne stå gjennom hele vinteren hadde jeg ikke helt sett for meg..

Og som svar til TSt: Tanken er bygget, men ikke isolert enda. 20cm glava var bare et utgangspunkt, for å få noen tall og forholde seg til.
   #5
 2 061     Trondheim     0
Hei.
Det tar lengre tid enn 153 dager, for du må ta med i regnestykket at med synkende temperatur i tanken minker varmetapet også. Når tanken har nådd 0 grader, og temperaturdifferansen er blitt 10 grader er ikke taper 680W lengre, det er 1/10, 68 Watt. Det vil ta over ett år (411 dager) å komme ned på null grader med omgivelsetemperatur på -10. Derfra vil vannet holde 0 grader til alt vann er blitt til is, og det vil ta 122 dager fryse alt til is. Men etter to år i minus 10 grader vil jeg tro du har følt for å fyre opp igjen.

Konklusjon: Vannet vil ikke fyse til is i løpet av vinteren.
Signatur