2,000    7    0  

Bytte rør til radiatorer i 2. etg ved oppgradering til varmepumpe

 72     Bergen     0
Vi bytter ut oljefyr med luft-/vann varmepumpe. I huset i dag er det hovedsaklig radiatorer av "flat" 70-tallstype. 70 grader turtemp.

Anlegget er bygget med et "stamnett" bestående av ca. 1.5" rør som går i en "ring" på innsiden av yttervegg i hele kjelleretasjen, og så går det stikkledninger opp til radiatorene i både 1. og 2 etg. fra dette. Disse stikkledningene er 10mm prisolrør.

Vi planlegger å bytte de aller fleste radiatorene i huset med moderne lavtemperatur-radiatorer. I forbindelse med dette tenker jeg å bytte stigeledningene opp til radiatorene fra stamnettet. Det jeg lurer på da er:

1) Hvilken dimensjon skal jeg gå for ? 15mm pex r-i-r eller 18mm pex r-i-r?
2) Burde jeg gå for isolerte rør? (i 1. etasje er det stort sett mellom 1 og 3 m fra radiator til stamnett, i 2. etasje blir det gjerne 7-10 m)

Jeg tenker å legge dette skjult i vegg da vi pusser opp vegger uansett, og så avslutte i standard veggboks for pex. I rommet tenker jeg å bruke forkrommet rør på vegg i 12mm eller 15mm fra veggboks til radiator.

Høres dette fornuftig ut?
Signatur

   #1
 81     0
Hei Stiankd
Hvilken rørdimensjon man bør velge avhenger av vannmengden som skal gjennom for at systemet skal gå optimalt. Høyst sannsynlig er begge de to dimensjonene du nevner tilstrekkelig. Men det kan lønne seg å engasjere en VVS-ingeniør eller tilsvarende for å finne en optimal løsning for varmesystemet. For små rørdimensjoner øker hastigheten på vannet og kan føre til at sirkulasjonspumpa må gå veldig hardt. Dette medfører unødig høyere strømforbruk og kortere levetid på sirkulasjonspumpen.
Vær obs på at for varmerør som er rør-i-rør må man bruke diffusjonstette rør.

Minner om at du kan får støtte hos Enova. Du får opp til 40.000 kroner i støtte for luft-vann varmepumpe med energimåler for strøm og varme, dersom du fjerner oljekjel og tank. Mer om dette her: Enovatilskuddet - luft/vann-varmepumpe.
  (trådstarter)
   #2
 72     Bergen     0
Takk for svar!

Jeg ser for meg å bruke rør godkjent for varme ja.

Når det kommer til isolering, har det mye for seg å isolere rør-i-rør som går opp fra "stamnett" til hver radiator i et 2-rørsanlegg? Jeg ser for meg at det blir litt vanskeligere med hulltaking og skjuling i vegger med ferdig isolerte rør, da de blir ganske tykke?

Signatur
   #3
 39     Askim     0
Er viktig å velge dimensjon ut i fra hvilken vannmegde og effekt man skal ha til de enkelte lavtempererte radiatorene. Da må man vite hvilken delta T man skal ha på anlegget , osv.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 72     Bergen     0
Jeg vet ikke om man kan si så mye på bakgrunn av dette, men jeg regner med at det vil være 55 grader turtemp ut fra varmepumpe, delta 30 ved romtemperatur 20 grader. Soverommene i 2. etg ser jeg for meg at skal få 100x60cm radiator av type puurmo compact 22, mens i 1. etg skal det være varmelister av type Lyngson Lisa 23. Disse radiatorene har en effekt på hhv 490W og 620W ved delta T30.

Når det kommer til vannmengde er det vel vanskelig å si før alt er i drift, og ferdig oppusset (ting går jo litt i etapper), men det vil være 7 radiatorer i 1. egt og 5 i 2. etg. 2 stk. gulvvarmekretser (bad og kjøkken) som er på egen shuntgruppe er ikke medregnet her.

Jeg tror ikke jeg kan regne med å få 100% tilpasset varmekrets uten å ta en total gjennomgang på dimensjonering og endring av dagens anlegg, men det er ikke et alternativ nå. Her er det snakk om å enn så lenge kunne bruke mest mulig av anlegget som er der i dag, ved å bytte ut 10mm rør med nye rør-i-rør varmerør opp til radiatorene.

Hva vil opplevd "avvik" være dersom man i et slikt system har enten for høy eller lav dimensjon på rørene? Jeg ser som sagt for meg å gå for enten 15mm eller 18mm (eller en kombinasjon av disse).

Signatur
   #5
 237     0
Har du vurdert varmelistene til Ener? http://ener.no/hXGXzSMljK1x.11.idium

Stjeler mindre plass og stråler en del ut over gulvet fremfor å varme opp luft som går opp gjennom radiatorene. Skal du gjøre noe med veggene samtidig så kan de også integreres helt inn i veggen.

Ellers er det vel slik at tilførseldimensjon til den enkelte varmekilde bestemmes av selve varmekilden og turtemp/delta T. Dette bør leverandør av varmekilde kunne fortelle deg. Ikke tenk hele huset når det gjelder dimensjon frem til den enkelte varmekilde.

Legger du rørene i vegg så er det kanskje naturlig med litt isolasjon i veggen også og da får du til en viss grad isolert røra også.
   #6
 3,573     buskerud     0
Jeg har hørt mye om rør og lavere temp på  gamle høy temp radiatorer.. Jeg plukka ned mine og la gulvarme isteden.. Og dette med tynne rør

Men det var før jeg ble kjent med en med nesten likt hus, 10-12mm rør til radiatorene..han bytta oljefyr mot en ivt greenline vp..
Det gikk over all forventning, har ikke bytta en radiator..
Så noen ganger lønner det seg å teste først rett og slett. Gikk fra 3000l olje til ca 6500 kwh i året..
  (trådstarter)
   #7
 72     Bergen     0
takk for tips woodbear!

Jeg legger nok bare nye rør til de 2 rommene som skal pusses opp først, så jeg får skjult radiatorrørene.

Utover det ser jeg hvordan det går etter installasjon av varmepumpe, og bytter eventuelt gradvis ut etter det.
Signatur