37    0    0  

Forslag til ny styring

 7     0
Jeg har et Solarnor anlegg fra 2000 som for tiden kun kjører på strøm, 1500 liter tank med 200 liter forvarmingstank. Vedkjelen koblet til lekker, så den er per nu ute av drift.

Jeg har et relativt nytt Aventa Symphony styringssystem fra ca. 2017 som fungerer noenlunde greit, men jeg finner ikke at dette kan styres med å varme på spesifikke tidspunkt. dette ble byttet pga lynnedslag og den gamle Symphony'en ble lettere grillet Smile

Sirkulasjonspumpen (Danfoss) starter og stopper etter hva styringen gir signal basert på utetemperatur og justeringer på dynamisk termistat og "styrke" på varmen. Alle kretsene er justert inn fast, slik at disse hittil ikke har blitt justert.

Så - med tanke på alle diskusjoner om effekttariffer etc, tenker jeg litt på om det kan være en ide å få et styringssystem som kan styres på tid, dvs når 6 KW og 3 KW kolben skal slå inn og varme opp tanken.

Jeg har da sensor for utetemperatur som styrer pådraget i dag og huset styres kun ved basis av utetemperatur.


Så - noen som har tips om systemer, styringer som kan erstatte Symphony'en ?


Har sett at det kanskje er jordfeilautomater med tidsstyring som rett og slett kutter 3-fas strømmen inn på 6 Kw kolben og 3 KW kolben, så selv om Symphonyen ville gitt signal om at de skal varme, ville de ikke fått strøm. Ikke veldig integrert, men kunne vært en mulighet.

Spesielt om det kommer en elbil på tunet, kunne det vært interessant å kunne kanalisert strøm på de rette tidspunktene.

Vt ikke om det kan være en ide å dele opp systemet, med at oppvarmingen i huset er frittstående del, mens systemet som holder tanken på ca. 35º er et annet system ?

Er mest 10 cm betonggulv med 20 mm rør, så systemet mitt er tregt - går 2 dager om systemet går ned til vi merker det er kaldere inne.