110    1    0  

Grader på tur og returvann

 11     0
Hei,

Vi fikk installert fjernvarme for litt over år siden, men har nå begynt å få litt problemer med Sentralen som Statskraft levere (et halv år etter garantien selvfølgelig).

Først var det tappevannet som var et problem da det ikke ble varmt pga av en defekt regulator. Dette ble byttet og reparert av en rørlegger, men nå er det radiatorene som ikke blir varme slik de ble tidligere (kan det ha sammenheng med arbeidet som ble gjort?)

Ser i skapet at tur og returvann er hhv 38/23 grader. Vi har kun radiatorer (14stk), ikke gulvvarme, og disse blir bare lunkne med kun 38 grader på vann inn.

Noen som vet hva turvann skal være (radiatorene stå på maks akkurat nå, men blir i beste fall lunkne).