246    11    0  

Innjustering av vannbårent anlegg (shunt)

 160     0
Den eldste delen av det vannbårne systemet er nå ca. 5 år gammelt og ble installert av forrige huseier.
Det var opprinnelig koblet til elkolbe, men ble etter hvert bygget om til løsning med dobbeltmantlet bereder.

Vi har tidligere i år installert væske/vann varmepumpe som nå tar seg av oppvarmingen. Varmepumpen er koblet inn på den dobbeltmantlede berederen.

Varmepumpen er satt til å levere 30 grader turtemperatur, men til min store irretasjon viser temperaturmåleren på shunten at jeg bare får ca. 25 grader ut til gulvene. Jeg har verifisert at VP leverer det den skal.
Rørledningen fra berederen er følbart varmere enn rørene nedstrøms pumpa.

Jeg mistenker at det er noen innjusteringer fra da systemet ble drevet på langt høyere elvarme som nå stjeler av turtemperaturen min. Termostaten (nede til venstre i bildet) er selvfølgelig satt til maks slik at den ikke skal regulere, men det må jo fortsatt på en eller annen måte "lekke" noe vann inn fra returen.

Det er aktuatorer på alle sløyfene, og pumpen er av varianten som går kontinuerlig. Den må derfor ha bypass som sikrer kontinuerlig strømning. Jeg har identifisert tre justeringspunkter på bildet under, men jeg er litt redd for å bare prøve meg fram siden jeg vil være sikker på at jeg ikke stenger bypassen til pumpa og risikerer å ødelegge den.
Jeg har åpnet helt på nr. 3 da jeg ikke ser at den skal påvirke bypassen og jeg ønsker at returen skal strømme enklest mulig tilbake til tanken.

Håper på noen gode råd for hvordan jeg kan minimere at returvann blandes inn. 5 grader lavere temperatur ut på gulvene enn det som produseres av VP er jo ganske betydelig.
Justeringspunkt nr. 2 er jo den jeg intuitivt ønsker å stenge, men stenger jeg da ikke samtidig bypassen slik at pumpa  vil få problemer om alle aktuatorene stenger?
Innjustering av vannbårent anlegg (shunt) - IMG_1164 4.jpg - chrlod

   #1
 629     klippdalen     0


du har tur nederst og retur øverst.


rattet til nede til venstre er jo en thermostat, som har et kappilarrør mellom seg og retur. noe som gjør at denne åpner/lukker ihht ønsket temp


så i mine øyne, så justerer du temperatur i stokken ved å justere denne Smile
Signatur
   #2
 19 338     Akershus     0
Dersom du ønsker 30 grader ut i gulvet, så må nok temperaturen til dobbeltmantlet bereder økes godt over 30 grader.
Har du minst to sirkulasjonspumper? Det er ikke sikkert at den viste gir annen sirkulasjon enn rundt og rundt i gulvsløyfene. Mao, ikke noe skyv for å få inn varmt vann ved behov.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 160     0
Tur er øverst, retur nederst.
Kapilærrøret går mot tur, dersom tur blir varmere enn innstilt vil termostatventilen strupe mot berederen og sugesiden av pumpa vil så dra noe vann fra returen som mikses til innstilt temperatur. Tidligere når vannet ble varmet elektrisk til 70 grader var det jo nødvendig med reduksjon for å ha akseptabel temperatur mot gulvene, men nå varmer jo ikke VP vannet mer enn det som er strengt nødvendig, og jeg ønsker da ideelt sett ikke miksing med returvann i det hele tatt.

VP har integrert sirkulasjonspumpe mot dobbeltmantlet bereder. I tillegg har jeg jo denne som pumper mellom dobbeltmantlet bereder og shunt.Den suger vann fra øverst i nedre mantel, retur går til nederst i berederen. VP er koblet opp tilsvarende, men på motsatt side av berederen.

Jeg skjønner at den dobbeltmantlede berederen kan stjele noen grader, men her er temperaturen fra tank (albuen til venstre like under pumpa) følbart varmere enn det som kommer ut av pumpa. Jeg kan derfor ikke forstå annet enn at returvann mikses inn med vannet fra tanken noe som gir unødvendig lav turtemperatur.
   #4
 19 338     Akershus     0
Nja, la oss anta at det er to stusser mot dobbelmantlet bereder. Tur og retur fra VP. I berederen et åpent vannvolum, ikke noen form for helix-coiler. Da jobber denne shuntgruppen mot et «åpent kar med tur og retur.

La oss videre anta at termostaten til venstre og alle sløyfene er åpne. Pumpa driver vannet og dette kommer tilbake og deles mellom «2 og «3 .

Gjennom «2 er det nær ingen motstand, via «3 og bereder er det større motstand.

Hvor mye varmt vann passerer termostaten til venstre?
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 160     0
Det er ingenting fancy utstyr i nedre mantel i berederen, bare et "åpent" volum. Eneste er som nevnt at tur fra VP og matingen mot shunt skjer fra helt øverst i mantelen. Retur mot VP og retur fra gulvene skjer begge fra helt nederst i mantelen. Fra sensorene i VP ser jeg at returen til pumpa typisk ligger rundt 27 grader, mens den mater 30-32 grader inn.

Pumpa driver vannet gjennom #2 (for tidligere mulighet for reduksjon av temperaturen) og #3 (retur til tanken).
Begge disse punktene er strupeventiler, så vannet strømmer ikke helt uten motstand. #3 har jeg åpnet helt opp for å minimere motstanden i retur mot tanken.

#2 støyer noe når jeg struper den mye. Slik jeg kan se det er denne nøkkelen, men jeg er usikker på hvor mye jeg kan strupe her uten av det går utover bypass når alle sløyfene er lukket. Bare det er den støyer når jeg struper den forteller jo at det strømmer noe gjennom dette punktet. Hvis jeg stenger denne helt, vil vannstrømmen fra pumpa da gå rett ned gjennom #3 og i retur til tanken dersom alle sløyfene er lukket?
Kan det være noen form for tilbakeslagsventiler i "krysset" mellom #2, #3, bypass og mikrobobleutskilleren eller er dette helt åpent i alle retninger?

Jeg er usikker på mengden varmtvann gjennom termostaten til venstre, men det må jo være den volumstrømmen pumpa er innstilt på minus det som går gjennom #2.

Hva med #1? Vil struping av denne strupe mot bypass eller mot turshunten?
  (trådstarter)
   #6
 160     0
Jeg tok motet til meg og stengte #2 helt. Temperaturen steg ganske raskt opp til 30 grader Smile
Innjustering av vannbårent anlegg (shunt) - IMG_1174.JPG - chrlod

For å teste stengte jeg også den røde kuleventilen før turen og kjente ganske markent at returen mot tank (nedenfor #3) ble varm.

Jeg har da løst det største problemet, men legger merke til at bypassen er varm(ere) også i normal drift når sløyfene er åpne. Jeg mistenker derfor at det strømmer for mye her og at jeg da strømmer retur i tanken når jeg burde strømmet mot gulvene. Trenger nok derfor å justere litt på #1 også.

Så da tilbake til spørsmålet og jeg bør strupe eller åpne den for å få mindre vann i bypass og mer mot gulvene?
   #7
 19 338     Akershus     0
Det finnes mange løsninger og varianter.
Til info: denne shunten https://www.buildahouse.no/gulvvarme/pumpeshunt-gulvvarmeshunt.html krever egen sirkulasjonspumpe utenfor shuntgruppen. Stadfestet i epost fra Buildahouse. Det som er rett under sirkpumpa er her en tilbakeslagsventil for at varmt vann under trykk skal måtte ta veien via sirkpumpe og sløyfer, ikke bare stikke ut returventilen (3).

Dersom du har kun én shuntgruppe, pleier 3 å stå åpen. Ved flere, kan 3 strupes for å balansere systemet mellom gruppene.

Om din 2 er en tilbakeslagsventil eller en strupeventil vet jeg ikke. Om di struper 2 100%, vil sirkpumpa kunne gå varm om alle sløyfene er lukket og bypass er trang, kan pumpa gå varm. Du synes imidlerid også å ha en tempføler ved 1. Kanskje denne styrer pumpa om det går varmt?

Du har en bobleutskiller ved 2/3. Denne burde stått på varmeste sted i systemet og gjerne der trykket er lavest for best mulig funksjon.
Signatur

KE
   #8
 2 970     Hordaland     0
Hvilken varmepumpe har du? Har den tappevannsprioritering?
  (trådstarter)
   #9
 160     0
Det stemmer at er er en tempføler ved #1. Har ikke helt funnet funksjonen for denne, men tror du er inne på noe der, ja. Den kutter strømmen til pumpe om temperaturen overstiger satt temperatur. Hva bør denne settes til om VP leverer 30-35 grader? Er f.eks 50 grader OK for å hindre varmgang i pumpa?

Jeg har en Daikin Altherma GS med tappevannsprioritering.
   #10
 19 338     Akershus     0
50 grader er sikkert OK. Dette vil en kanskje finne tall på i spec for sirkulasjonspumpa.
Signatur