338    12    0  

Vannbåren varme varmer dårlig

 5 111     Sørnorge     0
Er på besøk i et hus med vannbåren gulvvarme. Problemet er at ved -5 grader ute klarer gulvvarmen bare å varme huset til 15-16 grader. 

Historien er at sirkulasjonspumpa til gulvvarmen døde for noen uker siden, før det ble kuldegrader ute. Den ble byttet av forsikringsselskapets utsendte montør. Om dette er relevant eller ikke vites ikke. Systemet funket i fjor. I sommerhalvåret er det jo begrenset hva man oppdager av feil med gulvvarme.

Den nye pumpa har et display som viser effekten den bruker. Ved innstilling "auto" bruker den 8w. Ved manuelle innstillinger kan man styre pumpas forbruk mellom 6w og 44w. Det er en trykkmåler på kretsen. Denne viste så vidt over 1bar da jeg begynte å titte på dette. Jeg kjørte så trykket opp til 1,8bar (det er markert grønt område på måleren fra 1 til 2 bar). Noen dager etter at jeg økte trykket, og satt opp farten på pumpa, er temperaturen i huset (i de rommene som ikke har fått elektrisk ovn) 17 grader. Utetemperaturen har da også økt med 2 grader. Det ser altså ut som at mitt lille forsøk gjorde absolutt ingen nytte.

Alle rom har en trådløs boks med display som viser ønsket temperatur og nårværende temperatur. Alle disse er nå stilt til 30 grader, og de viser den faktiske romtemperaturen.

Varmekilden er varmepumpe med bergvarme. Denne forsyner både gulvvarme og varmtvann. Det er tre tanker i kjelleren. En ca 100l som det ser ut til at forsyner gulvvarmen, en ca 200l som forsyner varmtvann. Det er også en vanlig elektrisk vv-tank mellom 200l-tanken og kranene i huset. Varmepumpen er altså en forvarming til den elektriske tanken. Det er også plassert kraner slik at man kan la varmtvannet gå direkte fra 200l-tanken til kranene i huset. (Bypass av el-tanken.)
Når man setter bypass av el-tanken gir vannkranene vann på ca 48 grader.

Jeg har ikke funnet noen måte å måle temperatur på vannet som går til gulvvarmen, men kjenner med hånden på utsiden av rørene at det må være rundt 30 grader. Returen er vesentlig kaldere.

Noen som har forslag til hvordan man skal feilsøke dette? Kan problemet være luft i systemet etter at pumpe ble byttet? Hvordan lufter man?

Damen som bor i huset har ikke peiling på systemet. Hennes problemløsning den gangen sikringen til fordelingen i underetasjen gikk var å kjøpe en stor mengde gulvstående el-ovner til etasjen over, og dra skjøteledning ned trappa for lys i etasjen under. Det gikk måneder før noen kom på besøk og spurte hvorfor hun hadde slått av strømmen til hele etasjen.

HSt
   #1
 24 817     Lillestrøm kommune     0
Ir termometer kan kanskje føle temperatur på rør?

Ellers er for lite vann og/eller luft gode kandidater til feil. På jobb hadde vi i ventilasjon 2 aggregater som drev å stjal vann fra hverandre, her var det for lav trykk dvs for lite vann
   #2
 19 317     Akershus     0
Jeg blir mer og mer overbevist om at skal en ha vbv i hus, må en være innstlt på å ta flere studiepoeng i faget Hjemmerørlegger’n.

Trykket i systemet er sjeldent kritisk. 1-1,5bar er vanligvis ok for en bolig i 2 etasjer.
For å måle temperaturer kan en bruke elektroniske termometer med sensorsladd. Tape sensor til røret og surr rundt en stor vaskeklut e.l. som isolasjon. Tenk over at varme kan ledes langs rør selv uten innvendig sirkulasjon.

Her ser det ut ttil at vp gir 48 grader og gulvene er kalde. Det tyder på liten sirkulasjon. Varme i tur-stokk, kaldt i returstokk kan indikere at bare en sløyfa fører vann mens de andre er stengt. Luft i systemet kan være årsak til slike problemer.

Andre mulige feil er termostatventil inn på shuntgruppe, feil i sirkpumpe eller feilkonstruert shuntgruppe uten ev nødvendig hoved sirk-pumpe.

Er det luft, så er det litt spørsmål om hvordan det hele er satt sammen. Det enkleste er der det står luftepotter eller manuell radiatorventil i alle toppunk.

Foto? Beskrivelse?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 5 111     Sørnorge     0
Jeg har ikke sett noe til potensielle luftemuligheter andre steder enn i kjeller. Det virker jo som et noe ugunstig sted å forsøke å lufte.
Varmen i rommene er ganske lik - i alle etasjer (2 + loft og kjeller). Det er 20cm isolasjon i etasjeskille og tett dør. Problemet ser altså ut til å gjelde alle rørsløyfer. Jeg vil jo tro at dersom problemet f.eks gjelder sløyfene i 2.etg og loft, ville badet i 1.etg (lite rom med lukket dør) bli vesentlig varmere enn andre steder. Her er det altså lik temperatur i alle rom.

Systemet er satt samme av en selvbygger som ikke er blant oss lenger. Han rakk ikke gjøre jobben ferdig. Ingen rør eller kraner er merket. Ingen ventiler er merket. Noen tegning har vi heller ikke funnet. Det jeg har funnet ut er ved å følge rør, som går på vegg bak de nevnte tankene og er vanskelige å se.

Gulvene er jo ikke kalde. Det må jo sirkulere endel for at gulvrørene skal klare å varme huset til ca 20 grader over utetemperatur. Her tilføres altså varme som er 75% av forventet.

Høres ut som det er shuntgruppene er det neste jeg må prøve å forstå noe av...
   #4
 19 317     Akershus     0
Ta bilder, flere.

Ad «lufting . Dersom det ikke er lufting i toppen, er en trolig henvist til å spyle anlegget. Slikt er lite ønskelig i gamle radiatoranlegg fordi en introduserer friskt vann med oppløst oksygen, noe som gir grunnlag for rust.
Ved spyling må en anordne seg slik at vann fra krana gjennomspyler anlegget på en slik måte at alle sløyfer får gjennomspyling med relativt høy fart for å drive lufta ut. Det er da også en fordel om det er en mikrobobleutskiller som forsøker å fange opp og lede ut luft fra det nye friske vannet senere under drift.
Signatur
   #5
 94     0
Lufting av VBV gjøres med å sette sirkulasjonspumpa på max, stenge alle kretsene og åpne en om gangen. Regner da med at det er bobleutskiller montert. Da vil du høre det når luften passerer bobleutskilleren, og etterhvert som luften forsvinner, vil trykket falle litt. Alle kretsene med termostat kan stenges med de, mens de uten må stenges manuelt.   #6
 19 317     Akershus     0
Enig i det, mn det forutsetter at sirkulasjonspumpa klarer å løfte over høyeste punkt i systemet. Det gjør den ikke her, jeg må lufte manuelt. Det er en liten jobb, men veldig enkel og grei siden jeg har radiatorventil på toppen.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 5 111     Sørnorge     0
Der tror jeg du forklarte hvorfor det er en kran rett ved ekspansjonstanken som går til vannforsyningen. (Det kan sikkert brukes både til gjennomspyling og øke trykk i systemet.

Jeg tror jeg har funnet noe spennende nå. Oppdaget plutselig en fordelingsstokk et helt annet sted i huset, og der var det noen ledninger til regulatorer som var løse. Koblet på dem og plutselig økte vanngjennomstrømningen. Det kan hende at den fordelingstokken som er nede ved tankene ikke går til husets innredede rom i det hele tatt. Denne oppdagelsen forklarer også hvordan det henger sammen at huset har flere termostater enn det var kurser på fordelingen jeg opprinnelig fant.

Selvbyggeren lagde et påbygg som var større enn det opprinnelige huset, dette ble ferdigstilit og det opprinnelige huset ble strippet for alt innvendig og påbegynt oppbygget før han gikk bort. Mye tyder på at den fordelingsstokken jeg har konsentrert meg om bare har rør til den opprinnelige delen. (Så kan man jo undre seg hvorfor han i så fall har lagt rørene til etasjene og blendet dem der. Man vil jo ikke ha skjøter i etasjeskillet. Har funnet to rør som er blendet i etasjeskillet. Det gir jo grunn til å anta at det er fler av samme sort.

Nå har den andre fordelingen strøm til sine regulatorer, så da kanskje den får tilpasset gjennomstrømningen til vinter fremfor sommer. Vi får se i morgen.

   #8
 19 317     Akershus     0
Påfyllin til anlegget skal normalt gå gjennom to seriekoblede ventiler. Dette for å minimere at vanntrykk fra gata på 6 bar skal trenge inn i varmesystemet på ca 1,5 bar.

Du nevner annet sted at du økte trykket til 1,8 bar. Hvordan gjorde du det?

Ekspansjonskaret kan kanskje også trenge en sjekk, eller at en følger med. Om trykket pendler litt mellom si 1,5 og 1,8, så er det normalt pga temperatursvingninger i systemet. Om du fyller til 1,8 bar og dagen etter er det nær 0, så er det feil på ekspansjonstanken, full av vann.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 5 111     Sørnorge     0
Jeg økte trykket ved å fylle på vann. Ser at det er en påfyllingsventil for luft der, men der er det ikke plass til å komme til med noe pumpe.
   #10
 19 317     Akershus     0
Fortsatt forvirret. Et sted oppdager du en mulig påfyllingsventil, i neste omgang har du benyttet en ventil for å øke trykket?

Luftventilen på ekspansjonskaret er for å etterfylle og kontrollere trykket i dette, men dette er ikke måten å øke trykket i anlegget på. Det er en egen prosedyre for kontroll av ekspansjonskar.
Signatur