3,250    32    0  

Gjenvinn 60 – 90 % av varmen fra avtrekkslufta med balansert ventilasjon

 81     0
Balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem med tur- og returkanaler som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft fra boligen din. Anlegget varmegjenvinner 60-90 % av varmen i avtrekksluften ved å forvarme friskluft. For å oppnå sirkulasjon av luft leveres tilluften med ca. 2-3 grader lavere temperatur enn romluften (kald luft synker mens varm luft stiger og omvekslinger oppstår). Systemet krever at boligen for øvrig er tett, slik at all ventilering skjer i kontrollert form gjennom kanaler, og ikke gjennom spalter i vinduer eller gjennom ventiler i vegger.

Kjøkkenavtrekk bør ha egen vifte som fører avtrekksluften rett ut uten å passere varmegjenvinner fordi matos levner ellers fett i gjenvinneren som byr på ekstra vedlikeholdskostnader.

Enova utbetaler opp til 20.000 kroner når du ettermonterer et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig. Boligen må ha godkjent byggemelding før 1. juli 2010.
Mer om programkriterier her.

Les mer om balansert ventilasjon her.


   #1
 24,694     Akershus     0
Hvordan oppnår en 22 grader i stua og 10 grader på soverom med balansert ventilasjon?
Signatur
   #2
 10,486     Akershus     0
Det har jeg lurt på også ...


Det står at man kan få inntil 20k for ettermontering av balansert ventilasjon, forutsatt at boligen er byggemeldt før 01. juli 2010.
Skal ikke, i utgangspunktet, alle såpass nye boliger ha balansert ventilasjon fra før, og hva er grunnen til at man ikke vil bidra til balansert ventilasjon i eldre boliger?
Jeg har ettermontert i min bolig fra 1956, og er enn så lenge godt fornøyd. Nå slipper vi å ha vinduene åpne om natten, og radonverdiene i kjelleren gikk fra drøyt 100 til rundt 20.
Signatur
KE
   #3
 3,673     Hordaland     0
Må man virkelig ut med 80 tusen kroner for å få full støtte fra Enova, er det så kostbart å etterinstallere balansert anlegg. Hvor mange rom må dekkes for å kunne benytte seg av støtten?
Eksempelvis er det ganske greit å installere dette på ett kaldtloft og til og fraluft i ettasjen under. Men har man en underettasje er det en annen historie om man skal ha rør ned der, da må veggene åpnes for å gjøre plass til rør. Det kan jo være at man vil vente med de rørene til veggene en dag likevel skal ned.
Vil Enova gi støtte om man kun etablerer balansert ventilasjon i hovedettasjen?
Vil Enova gi støtte om man installerer dette selv, eller er tiltaket egentlig myntet på å skaffe arbeid til installatører? Holder det med faktura på delene?

Frodes: Jeg tror de mener at de kun støtter boliger oppført før 2010, det er jo ettermontering det dreier seg om.
  (trådstarter)
   #4
 81     0
Frodes: Jeg tror de mener at de kun støtter boliger oppført før 2010, det er jo ettermontering det dreier seg om.


Det er helt riktig at man mener boliger som ble bygget før 2010.

Hvor kostbart det blir å ettermontere balansert ventilasjon i boligen din vil avhenge av hvor avansert ventilasjonsanlegg man velger og hvor stor og komplisert boligen er.
   #5
 10,486     Akershus     0
Frodes: Jeg tror de mener at de kun støtter boliger oppført før 2010, det er jo ettermontering det dreier seg om.


Det er helt riktig at man mener boliger som ble bygget før 2010.

Hvor kostbart det blir å ettermontere balansert ventilasjon i boligen din vil avhenge av hvor avansert ventilasjonsanlegg man velger og hvor stor og komplisert boligen er.

Da ga det litt mer mening Smile
Signatur
   #7
 10,486     Akershus     0
Det er helt riktig...

De andre spørsmålene mine da?


fra enova.no:

Hva er kriteriene?
Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som overfører varmen fra brukt luft til den friske luften. Ventilasjonskanaler fordeler den oppvarmede friskluften rundt i boligen via ventiler.
Tilskudd for balansert ventilasjon gjelder ettermontering i eksisterende bolig og ikke nybygg.
Du kan få tilskudd til ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg hvis boligen din har godkjent byggemelding fra før 1. juli 2010.
Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon.
Anlegget skal ha varmegjenvinner med minimum gjennomsnittlig 80 % temperaturvirkningsgrad per år. Anlegget skal dekke minimum 50 % av alle bruksarealer i bygningen som varmes opp. Som minimum skal avtrekk hentes fra våtrom og kjøkken og forvarmet frisk luft tilføres oppholdsrom og soverom.
Merk at ettermonteringen av det balanserte ventilasjonsanlegget ikke kan være installert tidligere enn for 12 måneder siden, og at siste faktura ikke kan være eldre enn fire måneder.


Så altså:
-Ingen støtte hvis man ønsker å gjøre noe selv.
-Ingen støtte hvis man IKKE ønsker å bruke varmen på badet til å varme opp soverommet (jeg ønsker varmt bad og kaldt soverom, derfor henter jeg størsteparten av avtrekklufta fra gangen utenfor soverommene, og bare en liten del fra badet. Badet har i tillegg en avfukter, så fuktigheten holdes nede, og varmen beholdes der jeg ønsker den).
Signatur

KE
   #8
 3,673     Hordaland     0
Jeg har ett soverom med eget bad, tanken var å ha tilluft på soverom og avtrekk på bad, vil det bli problemer da med temperaturen på disse rommene?
Det skulle vere en lett oppgave for Enova å svare på om man kan gjøre jobben selv. Hvis målet er å spare energi/belastning på miljøet burde dette være mulig. Hvis målet er å skaffe jobber til installatører er det en annen sak.
   #9
 24,694     Akershus     0
Hvordan oppnår en 22 grader i stua og 10 grader på soverom med balansert ventilasjon?


Jeg tar til etterretning at enova ikke ønsker å svare. Et enkrets balansert system vil jeg anse som lite hensiktsmessig og kanskje unødvendig energikrevende idet det f.eks. Vil være vanskelig å kjøre nattsenking på hele huset unntatt kjøkken.

Vi har varmluft sentralvarmesystem. Det minner i funksjon på balansert ventilasjon. Bare tull. I praksis ble alle innblåsningsventiler til kjøkken og soverom plugget etter kort tid. Systemet ble en fin "vifteovn for stue og gang", thats it.

Miniventilasjon per rom eller gruppe av rom, synes dog å være av interesse. Noe slikt blir ikke nevnt i brosjyren fra enova.
Signatur
   #10
 3,412     Akershus     0
For å oppnå sirkulasjon av luft leveres tilluften med ca. 2-3 grader lavere temperatur enn romluften (kald luft synker mens varm luft stiger og omvekslinger oppstår).

Tja, det er kanskje det vanlige å si for markedsførere Smile
Virkeligheten er at "vanlige" varmevekslere (Platevarmevekslere og roterende varmevekslere) ikke greier å få innkommende luft helt opp til samme temperatur som inneluften. Skal man få til det, kreves at man trickser med trykk (som i en varmepumpe) eller bruker tilleggsvarme som for eksempel elektrisk varmeelement.
Signatur