KE
   #11
 3,674     Hordaland     0
Så du mener det er bedre med tilluft med samme temperatur som ønsket romtemperatur?

   #12
 24,740     Akershus     0
Ideelt sett ja. Med 100% gjenvinning ville en beholde temperaturen uten energitilførsel, men fått inn frisk luft.
Signatur
   #13
 10,486     Akershus     0
Jeg har ett soverom med eget bad, tanken var å ha tilluft på soverom og avtrekk på bad, vil det bli problemer da med temperaturen på disse rommene?
Det skulle vere en lett oppgave for Enova å svare på om man kan gjøre jobben selv. Hvis målet er å spare energi/belastning på miljøet burde dette være mulig. Hvis målet er å skaffe jobber til installatører er det en annen sak.

Den varmen du gjenvinner fra badet, vil du få tilbake på soverommet. Kald luft fra soverommet havner inn på badet, og varmen på badet vil måtte jobbe mer.
I mine øyne er dette svakheten ved balansert ventilasjon sånn det tradisjonelt installeres.

Luft er en dårlig måte å flytte varme på, så "problemet" er ikke nødvendigvis enormt.

Det skal dog sies at jeg "tåler" høyere temperatur på soverommet etter at vi fikk på plass ventilasjon. Det føles bedre med litt varmere, frisk luft.


Om ikke anlegget brukes til å tilføre varme, vil det alltid bli noe lavere temperatur, og da bør den leveres høyt oppe. Bruker man noe for å få luften varmere enn i rommet, bør den leveres nede ved gulvet. Ganske enkel fysikk det, da? Ingen grunn til å henge ut Enova for det. 
Signatur
KE
   #14
 3,674     Hordaland     0
Jeg henger ikke ut Enova hvis du mente det, jeg bare ønsker å vite hva som er dies primærmål, er det å skaffe jobb til forhandlere eller er det å få ned strømforbruket i landet?

Jeg er også tilhenger av varmt soverom fremfor kjølig slik mange ønsker, men jeg vil gjerne ha frisk luft.
   #15
 10,486     Akershus     0
Njei, jeg tenkte nok mer på KB, og at dette med litt kjøligere luft høyt oppe er "markedsføring". Det er nå engang sånn det bør funke.

Enova ser ikke ut til å ha noe særlig interesse av å støtte ting man gjør privat, så det er nærliggende å tro at det i stor grad er et tiltak for å gi mer jobb til næringslivet, og derved mer mva og skatt innbetalt.
Signatur
   #16
 5,416     Langhus     0
Ventilasjonsanlegget er ikke beregnet eller egnet for hverken oppvarming av boligen eller nedkjøling.
Skal man ha 10 grader på soverommet må man ha annen kjøling i sommerhalvåret

De fleste anlegg kan stille nattemperatur, men det vil jo styre all luft til hele huset, og det kan være lite formålstjenelig å kjøle stua med 10 grader kaldluft.

Elektriske spjeld kan styre lufta dit en vil, men det blir jo som alt annet, en kost/nytte vurdering.

Vi er hvertfall veldig fornøyde med vårt balanserte Smile
Signatur
   #17
 24,740     Akershus     0
Selvfølgelig kan ikke et enkelt balansesystem kjøle lufta. Når jeg skrev "10 grader" så var det ment som en ønsket lav temperatur, så lav som utetemperatur tillater.

At stua blir kald er jo motsatt argument av mitt, jeg påpeker at soverom blir tilsvarende varme. En metode for å motvirke dette ville være å strupe ned innblåsningen av for varm luft, men da blir det jo ingen ventilasjon av soverom. Det er nøyaktig hva vi gjorde med sentralvarmesystemet her.

Min konklunklusjon er at balansert ventilasjon slik Enova reklamerer for, kun fungerer for dem som ønsker lik temperatur i hele huset. Hos oss ville alle rør til soverom blitt blokkert og soveromsvinduet satt opp ev med et lydløst kjølebatteri med "isvann" for sommerkjøling.
Signatur

KE
   #18
 3,674     Hordaland     0
Hvilken temperatur ønsker dere på soverommet? Lavere enn tilluften? Selv kunne jeg tenkt meg muligheten til å forvarme tilluften med vannbåren varme. Men jeg vurderer om denne varmen kun skal gå i tilluften på oppholdsrom.
   #19
 5,416     Langhus     0
Jeg tittet på mulighetene for vannbatteri og det er par tre ting:

1) Vannbatteriet må frostsikres ved bruk av elektriske spjeld som lukker seg når strømmen går eller varmeveksler og egen kurs med glykol.

2) Selve vannbatteriet er relativt kostbart.

3) Effektbehovet for tilleggsvarme er moderat. Hos meg trenger jeg forvarmen i varierende grad ca 4 måneder av året og selv på det kaldeste er det sjelden elementet (2KW) står på 100%.

Totalt sett en relativt stor kostnad for en moderat besparelse, imo.
Med borehull kan en jo også kanskje bruke batteriet for kjøling slik at verdien på invisteringen øker.

Signatur
KE
   #20
 3,674     Hordaland     0
Kjøling er ikke så aktuellt da det medfører kondens og dreneringsutfordringer. Men varme er aktuellt, synes det er dumt å invisterer flere hundre tusen i bergvarme også la luften varmes elektrisk...