11,795    14    0  

Vestlandshus avd. Akershus : Eiker Eiendom AS

 31     Akershus     0
Hei!
Noen som . har erfaringer med Vestlandshus? Tror det er Eiker eiendom som markedsfører det her hvor vi bor.

   #1
 5     0
Ikke bruk de ! De tar null ansvar om det dukker opp problemer med deg og underleverandør. De kaster ballen tilbake til deg.
Siste redigering: Tuesday, August 23, 2011 3:27:21 PM av Løven
   #2
 4,148     Oslo Vest     0
Jeg kjenner ikke til denne konflikten men vi bare opplyse litt om hvordan det fungerer med disse kjedene. Merkenavnene er et markedsføringsnavn og en kjedetilknytning ved at man har en felles innkjøpsordning og felles markedsføring.

I de fleste tilfellene (ikke alltid) så er det frittstående firma som ønsker å nyttiggjøre seg av kjedenavnet, men er frittstående på alle måter, kalles ofte for en forhandler. Dvs at kjeden verken eier eller driver den enkelte forhandler.

Kontrakt om oppføring av hus inngås med den ekelte forhandler, og det er denne som er juridisk ansvarlig på alle måter.

En forhandler kan være alt i fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap, og det er nettopp det firmaet man må sjekke referasner mm til.

Den dagen det oppstår utfordringer er det også dette firmaet man har som motpart, og ikke kjedekontoret. Det er lett å bruke argumentet at kjedkontoret bør være redd for sitt rykte og merkenavn, og derfor gå inn å rydde opp, og det tror jeg faktisk også de gjør i graverende tilfeller.

Dessverre har forbruker ofte litt andre forventninger enn hva som er realiteten og derfor kan konflikter oppstå, hvor kjedekontor ikke har mulighet til å engasjere seg, og hvor det ikke ere riktig å engasjere seg heller.

Det viktigste man kan gjøre for å unngå at det blir problemer er å kjenne til det man inngår kontrakt om, nemlig leveransebeskrivelsen, hele tiden sjekke kontrollsystemet og se at det brukes, og kun betale etterskuddsvis. 

Dessverre viser det seg ofte at kunde ikke bryr seg om det forefinnes et kontrollsystem i bruk og de vet heller ikke hva det er.

At man inngår en avtale om kjøp av hus og ikke vet hva et kontrollsystem er gjør at det blir vanskelig å påberope seg feil som lett kan endres umiddelbart. Et manglende kontrollsystem vil også medføre at man ved et tilsyn IKKE får ferdigattest.
Signatur
   #3
 543     Asker     0
Jeg holder på med Eiker Eiendom ( Vestlandshus ). Og som Incognito sier, så er de et fritt selskap som bruker databasen og arkitektene til Vestlandshus. Vestlandshus har ingen eier interesser eller styringsmuligheter ovenfor Eiker Eiendom. Men Eiker Eiendom må forholde seg til retningslinjer gitt av Vestlandshus.

Jeg sjekket de grundig i forkant før jeg hoppet på dem. og de har ikke verdens beste økonomi! Men de har levert hus i mange år og referanser samt Vestlandshus gir dem gode skussmål. Eiker Eiendom var tidligere med i en annen kjede, men byttet til Vestlandshus for noen år siden. Jeg har også sjekket med den forrige kataloghus leverandøren om hva de mente om Eiker Eiendom. De hadde bare positivt å si og beklaget at de hadde mistet dem som underleverandør. De hadde ingen klager fra noen hvor de hadde levert bygget.

Vår kontakt, Gunnar, fremtrer veldig ryddig og kyndig. Han holder alle tidsfrister og gir oss jevnlige oppdateringer uansett om det har skjedd noe eller ikke. Vår sak er til behandling i Asker kommune. Men der skjer det jo ikke stort.... Søknaden ble innsendt i juni. fikk mottaksbrev hvor de sier at inne 14 dager skal de ha en forhåndskontroll og melde tilbake om noe mangler, eller om den ser komplett ut. Vi har ikke hørt noe fra kommunen annet enn at vår saksbehandler har vært på noen ukers ferie og forblir på noen ukers ferie til. 5 september er en dato vi fikk lirket ut om at vedkommende sannsyneligvis var på plass igjen. Gunnar følger opp 6 sept.

Nå har jeg ikke erfaring fra selve byggeprosessen, men allt sålangt er vi veldig fornøyd med. 1000% bedre enn den forrige leverandøren vi vraket i våres!!
Signatur
   #4
 1     Asker     0
Vi vurderer Vestlandshus og har avtalt første møte med (fjernet navn på privatperson) i Eiker Eiendom denne uken. Er bygging igang og er dere fortsatt fornøyd med leveransen?
   #5
 543     Asker     0
Fortsatt veldig fornøyd.

Holder på med egeninnsatsen enda ( støpe grunnmuren ). Men jeg kan ringe og "mase" om detaljer jeg ikke kjenner/skjønner og han gir gode svar og hjelp tilbake. De begynner første uka over nyåret. Da kommer de og begynner med sin del av jobben.

Så ja, fortsatt godt fornøyd.
Signatur
   #6
 5     Akershus     0
Jeg / vi bygger med eiker eiendom eller byggfokus som de har bytt navn til og kort og gått kan man si at projektleder og eier (Fjernet navn på privatperson) er fraværende og følger ikke opp særlig gott og når det da blir feil førsøker de å få det til at det var ment sånn eller at det er din feil.

Så fort man viser seg på byggeplass så kaster snekkerne seg over meg for å få beskjed om ting de savner fra projektleder. Null oppfølging og null rapportering, vi får ikke beskjed om noe som hellst, fremdrift, planer overleveringsdato har vi etter et halvt år ænnu ikke fått fastlagt.

De har en plan for oppfølging møter osv. i byggeprossesen men den følger de ikke. Har bett skriftlig om møte 5 ganger og den ene gangen fikk jeg svar men det blev aldrig noe møte, de møter oss med tystnad.

Når vi ber om ændring via mail på noe som hellst så tar de ikke bare godt betalt men over dobbelt så dyrt som om du skulle leid noen annen til å gjøre det. Det er ok å tjene penger men det må ju være grenser.

Når allt dette er sagt så var de flinke når det gjælder byggansøkan men så fort vi skrev på avtalen var det slutt på servisen. Føler nå at vi bare er slitsomme når vi vil ha kontakt dialog osv.

Men om projektledelse er mangelfull til viss månn feilaktig og ændringsarbeider meget MEGET kostbart så har de flinke snekkere og slutresultatet blir sikkert bra. Skulle bare ønske at det blev gjort på en annen måte.

Så ikke så vældig fornøyd nå nei.
   #7
 2     0
I ettertid, hvor godt fornøyde er dere med Eiker Eiendom nå?

Hadde jeg oppdaget denne diskusjonen på det tidspunktet den var oppe, så hadde jeg advart dere alle på det sterkeste om Eiker Eiendom v/ (fjernet navn på privatperson) og (fjernet navn på privatperson) .

(fjernet navn på privatperson) er den eldre, overbevisende karen som håndterer planleggingsfasen og er den man først kommer i kontakt med hos Eiker Eiendom eller dagens Bygg-fokus. Sammen med ham jobber man fram mot byggesøknad etc, men så fort byggeprosessen starter melder ordmektige og manipulerende (fjernet navn på privatperson) seg og man merker raskt fraværet til (fjernet navn på privatperson) , som er den man har diskutert alle detaljer med i fasen før. Det er ikke en selvfølge at (fjernet navn på privatperson) følger opp alt dette eller byggeprosessen for øvrig, med mindre det gjelder noe de kan kreve endringsmelding på.

Med den inledningen er det ingen overraskelse at jeg støtter og bekrefter det Mollerstrom, Incognito og Løven har kommentert og supplerer gjerne med masse mer. Engasjerte Eiker Eiendom til å bygge huset vårt og har ikke annet enn dårlig erfaring med dem og hvordan de bedriver virksomheten sin og byggeprosessen. Oppfølgingen har generelt vært mangelfull fra deres side med (fjernet navn på privatperson) i front, og som tiltakshaver har jeg måtte være våken og passe på hele tiden. Til en fersking å være har dette vært ekstremt tungt å bli kastet inn i. (fjernet navn på privatperson) skrev i epost en gang om at de skulle gjøre seg "tilliten verdig", noe som de virkelig ikke har klart da vi først par måneder på overtid fikk overlevert huset med mangler vi ikke kunne eniges om. Det har vært turbulent underveis, særlig de siste par månedene før ferdigstillelse.

Informasjonsgivningen fra Eiker Eiendom sin side har heller aldri vært optimal; som tiltakshaver har jeg måtte passe på og stilt masse spørsmål underveis for i det hele tatt å få oversikt. De har informasjonsplikt overfor forbrukeren, men den har de forsømt ved uttalige anledninger. Spesielt gjelder dette informasjon som har vært vesentlig for fremdrift og økonomi, ikke minst informasjon tilknyttet tiltakshaverens egenytelser og hvilke konsekvenser dette kunne ha for byggeprosessen. I tillegg til at de ved et tidspunkt signaliserte om at de skulle ta ekstra betaling for å besvare spørsmål.

Ett år etter overtakelse står jeg fortsatt uten svar fra dem på formelle krav jeg har ytret tilknyttet uenighetene oss imellom (dagmulkt, utomhus mv) og det gjenstår fortsatt for dem å følge opp diverse opprettinger og mangler dokumentert under ferdigbefaringen.
Befinner meg nå i en posisjon hvor jeg er nødt til å få Eiker Eiendom og denne saken ut av verden. Har derfor tatt opp tråden igjen og vurderer hvilke alternativer jeg har når det gjelder å få løst saken: Forliksrådet, Boligtvistnemda osv. Det blir tungt og jeg ser ikke fremt til prosessen, men det skal bli godt å være ferdig med Eiker Eiendom.

Meld gjerne tilbake hvilke erfaringer dere har hatt med dem og hvordan deres byggeprosess har gått. Jeg er nysgjerrig på andres erfaringer med dem.

[hr]Administrator: fjernet navn på privatpersoner. Det er greit å være skuffet over en leveranse fra en leverandør, men følg reglene i forumet!


   #8
 5     Akershus     0
Hei Forbruker! Jag kunne nesten kopiert teksten din så hadde dette passet inn på oss. Vi har efter ett halvt år efter overtagelse ikke fått utført alle arbeider fra Eiker Eiendom eller byggfokus som de nå heter.

De har mulkt som de ikke vil stå for og feilleveranse de ikke vil utbedre og efter noen dager i nytt hus fikk vi kloakoversvømmelse i kjeller. Det viste seg at de hade ikke knyttet seg til kloaknettet uten bare lagt seg rett ut og eiker eiendom som hadde totalentreprenad ville ikke ta affære å ordne med dette så vi fikk ringe rørlegger selv. Så dere som vil ha en svært problematisk byggeprosess med en svært utrivelig dialog med prosjektleder må bare ta kontakt med Eiker Eiendom, byggfokus, husbutikken, systemhus eller hva de nå kaller seg for stunden. Ikke rart de bytter navn så ofte.

Som grave entreprenøren sa " hadde jeg visst at de byttet navn hadde jeg aldri tatt oppdraget" Stakkaren hadde ikke fått betalt et halvt år etter utført arbeide.

Så nå har vi 100.000 kr på en deposisjonskonto som vi må til Boligtvistnemnda for å få ordnings på! Meget hyggelig......
   #9
 2     0
Hei Mollerstrom,

Jeg som ikke trodde noen fulgte denne saken i forumet lenger, takk og pris tok jeg feil.
Det var veldig leit å høre ang kloakk. Jeg håper dere finner en måte å få erstatning for det. Forstår det er det siste man forventer når man har oppført helt nytt hus! Jeg begriper ikke hvorfor utbyggere ikke bare kan levere det som er bestilt og til rett tid, uten om og men osv. Det er som å kjøpe en hvilken som helst vare, men bare av mye høyere verdi. Det er et helt hus som en hel familie er avhengig av og forventer å kunne flytte inn i! Eiker Eiendom så ikke ut til å bry seg om det faktum.

Man får aldri løst noe når partene ikke er i dialog, noe jeg har opplevd som svært vanskelig å få til med Eiker Eiendom etter mange forsøk. Nesten all korrespondanse har gått per mail, noe jeg likte svært lite da, men som i ettertid har visst seg å være bra for dokumentasjonens skyld. Jeg angrer på at jeg ikke engasjerte en byggeleder som kunne representert meg som tiltakshaver overfor Eiker Eiendom underveis i prosjektet, da kunne man kanskje fått ting mer på avstand og unngått at man tar noe for personlig. Ikke minst hadde de kanskje vist meg mer respekt som tiltakshaver da, og ikke bare sett meg som ung, kvinnelig forbruker de kunne utnytte. Jeg må ærlig innrømme at jeg til tider var oppriktig redd for prosjektlederen og å treffe vedkommende tilfeldigvis et sted eller på byggeplass. Så mye skremte vedkommendes fremtreden, væremåte og ordvalg meg. Men uten å være på byggeplass kunne jeg gå glipp av utviklingen, så jeg måtte bite det i meg og møtte derfor opp som før. Jeg må ha vært på byggeplass langt oftere enn selve prosjektlederen, fordi jeg møtte aldri på ham noen gang med mindre det var avtalt. Det sier vel ganske mye om den mangelfulle oppfølgingen. Han fulgte opp byggeprosessen gjennom sine håndverkere på plassen. Altså, jeg hadde bedre oversikt enn ham fra dag til dag.

Tolker det du skriver som om vi er i samme situasjon i grunn. Jeg har også holdt av en sum for utestående arbeider og for dagmulkt. Advokaten vi engasjerte til ferdigstillelsen påstod at vi har en god sak og at han ikke kunne finne noe med juridisk hold i entreprenørens skriftlige svar på daværende tidspunkt. I samråd med ham sendte vi derfor formelt brev med diverse krav til Eiker Eiendom, som etter ett år fortsatt ikke er besvart.

Ser ut som neste steg må bli nemnda, også foreslått av Eiker Eiendom selv, tross min usikkerhet om det er rette instans å ta det til fordi det er bestående av lekfolk. Ikke minst mistenker jeg at nemnda ikke er noe ukjent for Eiker Eiendom og at Eiker Eiendom kanskje kan ha en fordel å ta saken hit framfor andre instanser. Jeg er ikke i tvil om at Eiker Eiendom har vært igjennom slikt før og med stor sannsynlighet kjenner til prosessen samt hvordan å slippe billig unna. Det er dette som skremmer meg mest, i og med at jeg aldri har vært i konflikt med noen eller har deltatt i slik prosess før. Mulig jeg heller burde vurdere Forliksrådet. Ser det som hensiktsmessig å engasjere advokaten igjen også, for dette blir kanskje å ta vann over hodet om jeg skal gjøre det alene. Eller hva synes du? Fører du saken selv eller har du advokat? Prosjektleder i Eiker Eiendom har talens evne og selv om han går mye rundt grøten, kan han virke overbevisende til tider uavhengig om han har rett eller ikke. For min del tør jeg nok ikke møte ham i slik setting uten en god advokat til å snakke på mine vegne og til å bistå meg forberede nødvendig grunnlagsmateriale. Har du allerede meldt sak til nemnda? Spiller det noe vesentlig rolle for saken om forbruker melder inn kontra entreprenør som melder inn (slik som det gjøres i Forliksrådet)?

Et siste viktig spørsmål, det som diskuteres på forumet.. det er tilgjengelig for allmennheten ikke sant? Dvs, Eiker Eiendom har like full tilgang som andre til å lese dette?
Det bekymrer meg lite at de gjør, men spør for ordensskyld. Det er desto viktigere for meg at jeg bidrar til å informere allmennheten om å holde seg unna en slik aktør som Eiker Eiendom. Uavhengig om jeg skulle vinne eller mot all formodning tape en evt sak mot dem, så skal min prioritet være å advare så mange som mulig mot å engasjere Eiker Eiendom. Jeg unner ingen å oppleve det jeg og min familie har vært igjennom ved ansette Eiker Eiendom som vår entreprenør, fordi vi i utgangspunktet ville ha et arkitekttegnet Vestlandshus. Tross at huset i seg selv er fint og beboelig, veier ikke dette opp for den uheldige byggeprosessen som har vært og den tvisten jeg nå står overfor.

Så, akkurat som du skrev det: "Så dere som vil ha en svært problematisk byggeprosess med en svært utrivelig dialog med prosjektleder må bare ta kontakt med Eiker Eiendom, Byggfokus, Husbutikken, Systemhus eller hva de nå kaller seg."
Siste redigering: Friday, March 22, 2013 8:51:27 PM av Forbruker
   #10
 5     Akershus     0
Bare ring meg på 99586282 så kan vi snakke om hva vi måtte gjøre med dette å få det ut av verden =)