1,490    0    0  

Vestlandshus Kopperfjellet

 30     0
Noen som har noen oppdaterte priser for husmodellen Kopperfjellet?
Er det stort sprik mellom de forskjellige landsdelene egentlig?

Om noen har prisliste for vestlandshus i Troms hadde jeg blitt glad.