HSt
   #12
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Da får TS bruke Glava som konsulent i stedet... Sprenge grøfter blir dyrt.
   #13
 1 499     0
Glava er en leverandør. Hvis du leser linken, så anbefaler de til og med varmekabel. Og de tegner feil grøftesnitt hvordan rør skal plasseres i grøft. 
HSt
   #14
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Eller inntakskabelen innenfor skallet. Det hele koker ned i hvor mye eller lite isolasjon som legges inn, bredden denne legges ut i og hvor dypt konstruksjonen ligger. Glava gjør en beregning for å minimalisere alt dette. Legges markisolasjon i god bredde slår ikke kulde inn under. Så løsningen for TS er fortsatt her, det må bare gjøres korrekt.
HSt
   #16
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Og er det fall i terreng så løser jo det seg av seg selv. Siden du prosjekter mye dype grøfter hva koster det pr m å sprenge f.eks 0.75m i bunn av en løsmassegrøft som møter fjell ?

HSt
   #18
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Du skriver jo at dere nesten alltid ønsker å legge ting på gamlemetoden med å grave dypt nok så med dype grøfter så mener jeg dine normale grøftedybder uten bruk av markisolasjon.  Du burde klart å skjønne denne. Hva koster det å sprenge ut de nederste 0.75m av dette ?
   #19
 1 499     0
Vi rehabiliterer for ca 265 milloner hvert år. Da må vi legge oss på samme dybde som ekisterende rør slik at høyder treffer stikkledninger. Vi må sprenge for titalls millioner hvert å for å ivareta nye kommunale standarder. Pris på dette kan jeg ikke gi da det avhenger av type fjell,sikkringstiltak og beligenhet. Regner ikke med at du skjønner slikt.
HSt
   #20
 28 429     Lillestrøm kommune     0
Dette blir tøv, du trenger ikke å legge avløpsledning i samme dybde som tilkoblingspunktet hele veien inn. Jeg foreslår at TS hvis han møter fjell kontakter Glava eller andre konsulenter som er vant til å teleisolere rør og tar en prat med dem før han sprenger seg ned til din påkrevde dybde.