T1
   #21
 510     0
En større gravemaskin er ofte enklere å håndtere på grunn av mer stabil hydraulikk og det er mindre fare for å velte. Småmaskinene hopper og spretter i alle retninger.