7 096    27    11  

Loft-/takluke som rømningsvei??

 8     1
Bor i en vertikalt 2-mannsbolig med valmet tak (dvs har ingen utvendige vertikale vegger på loftet) fra 1930 tallet på Vestlandet. Har planer om å innrede et oppholdsrom m/bad på loftet som i så fall blir huset 3.etg.  Loft-etasjen ligger litt over 5 meter over planert terreng.

Har dessverre fått avslag på fasadeendring (derav også bruksendring av loftet) på rømningsvei via takvindu (bl.a pga for store takvinduer (søkte om å ta i bruk den minste godkjente topphengslete Velux 78x140) + ifølge TEK10 er det ikke tillatt med rømningsvei fra takvindu + visuelle kvaliteter) og montering av gesimsstigen (bl.a pga visuelle kvaliteter bl.a bla…). Vurdere nå en alternative intern (istedenfor utvendig) bi-rømningsvei fra loft og ned til 2.etg. 

HOVED-RØMINGSVEI:
Vi har i dag en rett 83 cm bred tretrapp med rekkverk fra loftet og ned til 2.etg. Det er dør i 2.etg opp til loftet. Fra 2.etg går hoved-rømningsveien videre ned til hoveddøra i 1.etg

Forslag til BI-RØMNINGSVEI:
Montere en liggende kottdør på loftgulvet tilsvarende som på denne linken: http://www.klikk.no/bolig/article348979.ece .
Istedenfor fast trapp ned til 2.etg er det ønskelig med en loftluke med stige som lett åpnes ovenfra. Bi-rømningsveien vil altså gå via loftluken med stigen og ned til en av soverommene i 2.etg og derfra videre ut via soveromsvinduet. Det er ca 2 meter fra vinduskarmen i 2.etg og ned til gressplenen.

Ta gjerne imot råd og tips: Teleskop stige? Brannstige? Eller andre alternative løsninger fra loftet og ned til 2.etg.

   #2
 44     0
Hei, jeg har samme problem: Utfellbar brannstige på baksiden av huset ble avslått pga visuelle kvaliteter. Problemet er at den går forbi gesimsen. Og da bryter man gesimshøyden. Og denne linjen er visst så viktig at de ikke kan godkjenne en brannstige der.

Sprinkling av huset koster hos oss 500.000 NOK, å endre interiør for å lage innvendig branntrapp er i mine øyne visuell helt forferdelig og praktisk vanskelig å gjennomføre.

Noen som har liknende erfaring. Hvordan ble det løst?
   #3
 24 216     Akershus     0
Må det bli så ille?

Oppe kan en lage en vanlig kjellerlem, innfelt i gulvbordene.
I etasjen under kan en se på en himlingsluke som minner om resten av taket: innfelt i takpanelen - eneste en ser er to hengsler og at alle bord er skjøtt på samme sted over et lite felt. Alternativt at en av platene i Tak-ess "faller ut? Eller en av platene i løs himling tråkkes ned ved rømning?

Hvis rommet under tillater ville jeg valgt faste stigetrinn skrudd fast på veggen. Minst mulig å planlegge eller ordne ved ev behov.
Signatur
   #4
 44     0
@KjellG: et er dessverre ikke så enkelt. Det holder ikke å bare har en luke i underetasjen. Rømmingsveien må være en egen branncelle. Så hvis vi får en luke i gulvet må jeg lage en sjakt eller trappehus i etasjen under man skal rømme i. Branncellen må ha minst 30min brann/flammemotstand. I praksis må jeg lage en sjakt på 1.60x1.60meter med 12mm gips. Og skjære et hull i fasaden slik at man kommer seg direkte ut av branncellen.

Men akkurat dette at jeg må forandre grunnplanen i etasjen under for å så lage en egen utgang (sjære et hull i fasaden for å ha en ekstra utgang) er det som irriterer meg. Og jeg synes ikke at dette er så spesiell fint. Styggere enn 30 cm brannstige over gesimsen.

Så hvis noen har en god løsning eller noen gode argumenter foran byggesaksavdelingen, er jeg veldig takknemlig.
   #5
 24 216     Akershus     0
Du har sikkert undersøkt dette, men jeg stusser litt. Innenfor en leilighet kan en fort komme i den situasjon at en må rømme gjennom flere rom før en kommer ut eller til trapp/baktrapp. Dette utløser ikke krav om at disse rommene må utformes som egne brannceller.

Tilsvarende, jeg bor i et hus med sokkeletasje. Trappehus mellom sokkel og hovedetasje er ikke branncelle.

At trappehus i blokk er branncelle er klart, men innen samme boenhet? Vanligvis regnes én boenhet som én branncelle. Er kravene annerledes om en rømmer vertikalt enn om en rømmer horisontalt?

Gitt at en har utfellbar stige på yttervegg - er det krav til brannherdighet til yttervegg?, til vinduer en passerer?

I dette tilfellet, kan ev branncellekrav løses ved at hele rommet utformes som branncelle?

Helt annet forslag:
Kan rømning over tak løses ved at en har en skjult "branndør" i taktekkingen? Dvs at en vipper til side taksten eller slipper ned en del av taket som en lem? Mao, en får et flatt parti nær gesimsen? Røming herfra vha f.eks Parat redningsline e.l.?Signatur
TSt
   #6
 14 028     1
Til KjellG Jeg mener at du i sokkeletasjen må ha en godkjent røningsvei i tillegg til trappen opp. Her må en ha tilstrekkelig størrelse på vindu evt lysgrav etc. Siden denne fluktveien er ut i det fri og ikke gjennom samme branncelle som trappen opp er det godkjent (men det er ikke slik at en trenger to veier ut fra hvert rom, holder med to fra hver etasje). Dermed er det ikke godkjent for TS med rømning fra 3 etg og ned i 2etg hvis dette er ned i samme branncelle som trappen. Mulig en kan få godkjent ut og ned på en inntrukket "balkong" i 2 etg hvis denne brannsikres men med valmet tak og liten takvikel er det utfordringer.
   #7
 44     0
Hos oss er det loft under valmtak. Bruksendring fra kaldloft til oppholdsrom. Dette utlyser krav til rømningsvei og branceller etter TEK10. Vi har fått et profesjonell brannrapport som måtte legges ved søknaden til kommunen når vi søkte om bruksendring.
Brannstigen fra veluxvindu går ned husets fasade på baksiden. Der er det ingen vindu i andre og første etasje. Tau/redningslinie er ikke godkjent som rømningsvei lenger.

Men ja, veggen må også oppfylle kravene til EI30 (resistent mot flammer i 30 min). I praksis betyr det gipsplater på innsiden av veggen. Eller branhemmende farge.

Hvis jeg ikke får gjennomslag for brannstige, må jeg ha et alternativ rømingsvei som egen branncelle fra loftsetasjen som ikke er trappehus. Derfor holder det ikke kun med en luke fra loftet til 2. etasje, det må være en egen brancelle. Alt etter TEK10 (selv om huset er 100 år gamle).
Men dette tiltak er mye dyrere, og mye styggere samt ødelegger gammelt interiør som jeg ønsker å bevare (listverk, lerrettapet mm.).
Jeg har brukt allerede 23.000 NOK i kostnader på søknad om fasadeendring. Og en avslag på brannstigen. Brannstigen koster bare 20.000 NOK. Ikke rart at jeg er frustert.

Ebe
   #8
 4 452     Vestlandet     1
Til KjellG Jeg mener at du i sokkeletasjen må ha en godkjent røningsvei i tillegg til trappen opp. Her må en ha tilstrekkelig størrelse på vindu evt lysgrav etc. Siden denne fluktveien er ut i det fri og ikke gjennom samme branncelle som trappen opp er det godkjent (men det er ikke slik at en trenger to veier ut fra hvert rom, holder med to fra hver etasje). Dermed er det ikke godkjent for TS med rømning fra 3 etg og ned i 2etg hvis dette er ned i samme branncelle som trappen. Mulig en kan få godkjent ut og ned på en inntrukket "balkong" i 2 etg hvis denne brannsikres men med valmet tak og liten takvikel er det utfordringer.

Er du sikker på dette? Har man loft med to vanlige trapper opp i hver ende, så blir det fort ansett som godt nok. Selv om begge går ned i etasjen under, som er samme branncelle.
Signatur
   #9
 24 216     Akershus     0
Lurte på det samme.
Her, er det krav til at hovedtrapp til loftet skal være egen branncelle, skilt fra resten av bygget med brannherdige vegger og dører med dørpumper for lukking? Hos oss går hovedtrapp fra sokkel til 3. etasje i åpen løsning.

Er det da slik at bitrapp/trapp i andre enden av samme enebolig, krever egen branncelle?

Om en snur på det. Dersom bitrappa her er blokkert pga brann, så er hovedtrapp eneste rømning fra loftet. Mao. krav om at hovedtrapp er branncelle?

Jeg mener ikke å bagatellisere brann. Her vil det være ille å bli innestengt på loftet. Derfor ville jeg hatt mulighet for å komme ut på taket og bruke Parat som back-up. Videre seriekoblede brannvarslere alle aktuelle steder.
Signatur
Ebe
   #10
 4 452     Vestlandet     0
Ser nå at kravet er en utgang pr etasje, i tillegg til intern. Kan bare ha via underliggende plan dersom det er sprinklet ja,

TeK10 § 11-13 punkt 3).

Dersom jeg ikke har missforstått litt da... 😀
Signatur