Ebe
   #12
 4 452     Vestlandet     0
Historien sier ingenting om denne er godkjent eller ikke, eller om arealet på loftet har krav etter TEK10... Smile

Rømingsstige så høyt oppe uten ryggbøyle er også en hett debattert problemstilling Smile
Signatur
   #13
 24 216     Akershus     0
Det siste er jeg enig i. I Trondhjem har jeg sett hybelbygg i 5 etasjer: ut gjennom kjøkkenvindu, bortover platelagt tak til en pinne av en gesimsstige. Skumle saker på natta og ikke helt klar i toppen.

Her går det sikker, også ut over gesimsen: https://m.youtube.com/watch?v=_E4-RMTaVVU

Brannvesenet tror visst at moderne branntau forsatt er av ape-typen.
Signatur
   #14
 44     0
Det finnes utfellbare brannstiger med ryggbøyle. Det er noe som vi hadde planlagt, synes i utgangspunkt at det er genial, spesiell når mine barn skal rømme.
Setter linken til et eksempel her, har ingen forbindelese med firma.
http://sorlandsstigen.no/boylestigen/
   #15
 1     0
Hei bomag

Vi har nesten samme problemstilling. Ser at luke ned til egen branncelle kan være en løsning hos oss. Vi har jo murhus fra 1946 hvor yttervegger, etasjeskillene og innervegger er i mur!

Fant dere en løsning på rømningsvei hos dere? Og hva slags luke ble evt. brukt?
   #16
 665     0
Jeg løfter denne tråden da en venn av meg har lignende problemstilling med bruksendring av 3 etasje i enebolig. Det er kun takvinduer. Hvordan kan man løse rømningsvei nummer 2?
   #17
 24 216     Akershus     0
Si det.
Her https://e24.no/naeringsliv/i/0nPgxE/omgjort-garasje-med-hageflekk-i-oslo-selges-for-55-millioner
Er det soverom under skråtaket. Det er vindu i skråtaket på baksiden. Jeg husker ikke om det kan åpnes. Bener også at det er for lite som rømningsvindu.

Generelt er det vel ikke tillatt med rømningsvindu i skrått tak. Ukjent hvorfor.

Signatur

   #18
 815     Oslo     0
Takvinduer kan godt benyttes som rømningsvei så lenge de oppfyller kravene til rømningsvindu. Det er bare litt mer utfordrende å få til dette.

TEK17 sier at "Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu". Det vil si at det ikke er et eksplisitt forbud så lenge de tilfredsstiller de øvrige vilkårene. Mer om dette i veiledningen til punkt 3 her: TEK17 § 11-13. TEK10 hadde akkurat samme krav så slik som jeg leser de opprinnelige postene her så var det ingen som fikk avslag fordi takvinduene i seg selv ikke var egnet som rømningsvei, det var heller andre forhold som f.eks. visuelle kvaliteter.

Velux har f.eks. flere typer takvinduer som er godkjent som rømningsvei:
https://www.velux.no/produkter/takvinduer/vinduer-for-spesielle-formal/romningsvindu
Signatur
   #19
 24 216     Akershus     0
Temaet har vært oppe tidligere. https://byggebolig.no/arkitektur-planlosning-og-fasade/takvindu-som-rommningsvei

Det synes å være uklarheter rundt dette. Kanskje kravene, eller tolkningen av kravene har endret seg?

Her er litt fornuftig lesestoff: https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tek10-til-tek17/norsondegruppen--innspill-tek10-11-13-romning-utv-trapp-.pdf
Signatur
   #20
 815     Oslo     0
Forskriften har som sagt i teorien vært den samme siden TEK10, men i praksis er det veldig knotete å tilfredsstille alle krav som det fremgår av redegjørelsen fra Sweco som f.eks. i pkt 3.1 fra Byggforsk. Innspillet fra Sweco om å utvide punktet om takvinduer i forskriften ble for øvrig ikke tatt til følge.

Veiledningen fra DSB som er nevnt i tidligere tråder er ikke noen lovpålagt forskrift, selv om de tydeligvis har anført kravet til rømningsvinduer som et SKAL-krav. Kanskje det er her forvirringen kommer fra. Jeg kan ikke se at DSB per dags dato har liggende ute denne veiledningen lengre.
Signatur