#31
 3 381     0
Selgere av disse systemene bruker også som argument at en tradisjonell bereder har et varmetap på flere kWt i døgnet. (For min gamle bereder ligger det på snaut 3 kWt/døgn; jeg har inntrykk av at det er ganske typisk for tjue år gamle modeller, men at nyere modeller kan komme ned under 1 kWt/døgn.)

Dette brukes som argument for denne direktevarmede løsningen. Problem: Hvor får du da varmtvann til håndvasken, til oppvaskkummen på kjøkkenet, til golvvasken, ....? Siden disse dusj-systemene er beregnet kun på å forsyne dusjen med varmtvann må du beholde den 'generelle' VV-berederen, med alle sine tap, for de andre VV-behovene du har.

Selvsagt kan du erstatte den gamle berederen med en direktevarmer #2, til de andre behovene. Da stiger kostnadene ytterligere, og med tanke på hovedsikringen bør du ha en logikk som sørger for at ikke begge direktevarmerne slår inn samtidig.

På HXdrain-siden finner jeg ikke noen test-rapport, kun et par måleverdier og en referanse til NEN 5128 A1:2009. Googling etter dette gir praktisk talt kun nederlandske referanser ("Hierbij staat NEN voor NEderlandse Norm"), så det er ganske vanskelig å få en følelse for testbetingelsene. Det kan f.eks. være at varmeveksleren er testet isolert, med 40 grader varmt vann, uten å ta hensyn til tapene ved starten av dusjingen, og av nedkjølingen av vannet. Det som betyr noe for en forbruker er hvordan gjenvinneren fungerer i et komplett system med rør-føringer og avkjøling ved fordamping, effekten av kortere eller lengre dusj-runder, større eller mindre vannføring etc.

   #32
 10 486     Akershus     2
Tror kanskje noen er ute og svartmaler litt i overkant her nå. Det er ingen som sier du må ha en direktevarmer for å utnytte disse varmevekslerne, det er bare tegnet inn som forslag.

Det er liten tvil om at direktevarmere blir meningsløse for de aller fleste.

"Behovet" for å kunne bråskylle seg med iskald vann er nok ganske spesielt, og neppe veldig aktuelt for mange. Varmevekslere fungerer gjerne sånn at de har høyere effektivitet, altså at de henter ut mer varme fra primærsiden, jo høyere gjennomstrømming det er på sekundærsiden. For å få til det, kan man både sende det forvarmede vannet inn i varmtvannstank (evt. direktevarmer), og inn i kaldvannet i dusjen. Varmtvannstanken bruker mindre energi på å komme opp i ønsket temperatur jo høyere temperatur kaldtvannet inn holder, og dusjen blander inn mindre fra varmtvannstanken, jo varmere kaldtvannet er.

Jeg tror disse greiene fungerer fint, og at det er mulig å spare noen kWh på dem, men til de prisene som skisseres, vil det være vanskelig å få lønnsomhet ut av dem.
Signatur
   #33
 3 381     0
Bare jeg kunne fått se en uavhengig systemtest, med konkrete målinger fra en fullstendig dusj med røropplegg og dusjhode og alle tap som finnes i systemet som helhet, med ulike dusjlengder og vannforbruk, så ville jeg fått mer tillit til det som påstås.

Men her forsøker man å selge hele systemets evne til å gjenvinne varme på idealiserte målinger av én enkelt komponent i systemet. Da blir man mistenksom.

Bortsett fra akkurat dette produktet - det er / har vært lignende produkter på markedet: Det virker som om mange (potensielle) kunder ikke har tatt fram kalkulatoren og regnet på dette - hvor mye energi som går med, sett på hva slag tap man har, hvilke andre alterntiver som finnes. Mange er svært optimistiske og godtroende.

Selv har jeg et hus der det ville vært helt kurant å samle opp både vann fra to dusjer, vaskemaskin, oppvaskmaskin, oppvaskkum og to håndvasker, på ett sted i kjelleren, rett ved varmepumpe og VV-bereder. For noen år siden beregnet maksimal investering for en gråvann-tank og en ekstra kaldside-krets for varmepupmpa, for at det skulle være økonomisk gevinst i det: Kunne jeg få det hele for 5000 kr, ville det gå i balanse. Det var en totalt urealistisk pris. (Rentene var høyere da jeg gjorde beregningene, men strømprisene var også vesentlig høyere.)

Hvis jeg investerte 5000 kr og tok ut all varmeenergien fra alt gråvannet, da ville det gå i balanse. Når folk investerer fem ganger så mye for å ta ut halvdelen av energien fra noe av gråvannet, da er det helt åpenbart at det ikke lønner seg på noen måte.

Sant nok: Jeg vurderte opp mot en varmepumpe-drevet VV-bereder. Men for det første bør man også se på andre aktuelle alternativer som VP og sol, ikke bare se seg blind på det som det reklameres for. For det andre bør man selv regne på energibruken, ikke blindt godta det som kommer fra andre - spesielt ikke fra leverandører. Skulle jeg trodd på dem, ville huset mitt ende opp med et stort negativt energiforbruk om jeg bare kjøpte deres løsninger...