HSt
   #11
 28 443     Lillestrøm kommune     0
Tror du ser P-rom på skattemeldingen din

Dere er heldig som har srealbegrensning på
formel for vannforbruk i vår kommune bruker et større hus enda mere vann ... og leverer dette som kloakk.

  (trådstarter)
   #12
 372     0
Beskjed fra rørlegger om ev. installasjon av vannmåler:
Vannmåler skal monteres i konsoll og det skal monteres tilbakeslagsventil. Når det monteres tilbakeslagsventil oppstår det en problemstilling ved oppvarming av vann, når vann varmes opp øker det i volum. Det må bety at vvb-tanken begynner å dryppe.
Det monteres en membrantank for å ta opp denne volumendringen.
Det betyr vel å kjøpe et ekspensjonskar.

Fra kommunen:
Abonnenten betaler utgifter ved installasjon og årlig gebyr - vannmålerleie. Da alle måtte ha ny måleravlesing for strøm var installasjonen gratis.
Måleren har en forventet levetid på ca. 15 år. Kommunen fører tilsyn med selve installasjonen og har ansvar for vedlikehold og eventuell utskifting av vannmåleren.

Ekspensjonskar og alle de nye ventilene må man altså bekoste og vedlikeholde selv. Pr. dags dato har jeg bare en ventil i huset mitt i fra før. Sikkerhetsventilen til den gamle vvb som var snill i 45 år, antagelig uten tilsyn og vedlikehold.
Jeg leste et sted at man fint kunne holde tilsyn med sitt eget ekspensjonskar og skrive det inn i boligmappa.no, eller be rørlegger komme. Hvis den årlige kontrollen av ekspansjonskaret ikke ble gjort, ville garantien på berederen falle bort.

Og pluss det man må betale som følge av de feil vannmåleren avdekker som man ikke visste om før den ble installert.

Verden går fremover, men jeg tror den blir dyrere og mer komplisert, ev. avansert.
Signatur
   #13
 21 081     Akershus     0
Du har helt rett, verden blir mer komplisert og dyrere.
«Membrantank  er et annet ord for ekspansjonskar. En liten tank på ca 12-18 liter. Alle jeg har sett har vært hvite, ikke røde. Må tåle minimum ca 10 bar. Inni er det et gummimembran som skiller mellom luft og vann.
Vedlikeholdet betyr at en må ha ei enkel bilpumpe med manometer/trykkmåler. Ved behov må en ev pumpe inn litt luft. En må følge en enkel prossedyre. Enkelte tanker er fylt med helium i stedet for luft. Da holder de trykket bedre, men mer styr ev å etterfylle. En kan ev etterfylle med luft.

At garanti skulle bortfalle uten ekspansjonskar høres litt overdrevent ut. Her står en OSO med plakat på som klart og tydelig sier at sikkerhetsventilen skal og må skvette uten kar. Mao, uten er ok.

Ad ventil. Du har trolig en hovedstoppekran inne og en bakkekran ute. I tillegg alle kraner i huset. Mao en haug med ventiler.
Tilbakeslagsventil er som et litt litt tykt kort rørstykke. Ingen betjening. Varer «evig .  Den er en en fjærbelastet kuleventil. Vannet slipper inn, ikke ut.

I Sarpsborg skal det ikke monteres tilbakeslagsventil, så reglene er forskjellige.

Hvis det er få personer i husstanden og en er litt omtenksom med vannforbruket vil mange oppleve at vannkostnadene går ned med måler. 
Signatur
   #14
 4 454     akershus     0
Her hvor jeg bor var det ramaskrik blant mange når vannmåler skulle installeres. Bygda var vanntom hver tørre sommerdag når alle skulle vanne plenen, få tenkte på at vannavgiften kom til å gå ned når vannmåler ble installert og sløsingen opphørte. Det ble så billig at kommunen så seg nødt til å sette et minstemål for hva hver husstand skulle ilegges gebyr for. Tror de har gått bort fra det nå, etterhvert. En familie skal bruke forholdsvis mye vann for å passere 100 kubikk i året. Klart, dusjer man flere ganger om dagen og bruker badekar jevnlig går det med vann, mye klesvask bidrar også. Etterhvert er både dusj og wc blitt mer vannbesparende, en full dosisterne hver gang man har tisset bidrar mye på telleren, det er mange måter å spare vann på og dermed også kloakkavgift.
   #15
 21 081     Akershus     0
Skal tro om urinseparerende toalett blir populært? Om en regner 5 tisseturer á 8 liter, 365 dager, 4 personer, 50kr/m3 for vann og avløp, så ender en med 3000kr/år. Ikke all verden, men det er dog penger bokstavelig talt spylt ned i toalettet. Et mer realistisk tall er kanskje 1000kr/år når en er borte på jobb og skole deler av dagen.
Signatur
   #16
 4 454     akershus     0
Jeg vil tro det er mange som kan spare en del penger på å fokusere på nøkternhet i vannbruk. I motsetning til strømbruk, er vel vannavgift noe som ikke kommunene skal tjene på og dermed er sparepotensialet enda større. I takt med EUs forurensningsdirektiv, vil mange kommuner (les innbyggere) slite med kraftig økning i satsene på kloakk i årene fremover. Det kan da være et stort potensiale for innsparinger. Urinseparasjon har jeg liten tro på i heimen, det vil kreve for mye dill hvis man ikke bygger nytt, men en egen urindo, hvor de som har hage, kan bruke denne til gjødselvann kanskje? Eller den gammeldagse potta? Laughing Problemet med urin er at det lett blir lukt, men jeg vil tro de fleste klarer seg med å spyle ned med et par kopper vann fra springen, noe jeg ofte gjør sent om kvelden for ikke å lage sus i rørene for de som har lagt seg, det vil spare kanskje 7,5 liter pr, skyll, enda mer hvis det ikke er vannsparende toalett.
  (trådstarter)
   #17
 372     0
Det var sikkert mer vanlig "å vanne" bringebærbuskene før i tiden Smile

For å installere vannmåler, må man vite hvor utestoppekranen er?
Jeg har kart over VA fra kommunen, men det står ikke noe om utestoppekranen. Jeg tegnet på en kum som stikker opp av bakken, antagelig kloakken.

Vann - og avløpsgebyr - a31280663eee4af4b83d153719d98440.jpg - Pinje
Signatur

HSt
   #18
 28 443     Lillestrøm kommune     0
Vannmåler står vel på innsiden av hovedkran inne
   #19
 21 081     Akershus     0
Jepp. Steng hovedkrana, åpne en kaldvannskran og sjekk om hovedkrana holder tett.
Signatur
   #20
 4 454     akershus     0
De monterer vannmåleren etter stoppekrana her i huset. Vi hadde ikke noe valg når det gjalt vannmåler, alle skulle ha. Kommunen sørget for rørlegger Vi fikk vår andre for få år siden, de har visst et forventet livsløp. Forsåvidt fint, for den forrige tikket ganske høyt, vi var aldri i tvil når det ble tappet vann, lyden forplantet seg i rørene. Den vi har nå er helt lydløs. Nå blir det etterhvert vannmålere med fjernavlesing, så da blir det kanskje enda et bytte innen få år.